תנאי קבלה לתואר שני לשנה"ל תש"פ

רישום לכל המסלולים בתואר השני סגור. רישום לשנה"ל תשפ"א ייפתח בסוף ינואר 2020

תנאי רישום וקבלה


בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  בעבודה סוציאלית, בממוצע ציונים של 85 לפחות.

מועמדים שלמדו וסיימו תואר הראשון בעבודה סוציאלית בחו"ל, נדרשים טרם הרישום ללימודי תואר שני  להסדיר את הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים ישירות מול איגוד העובדים הסוציאליים. הנחייה זו חלה גם על מי שעבד/ה בפועל בעבודה סוציאלית בעת שהייתו בחו"ל. לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית לא מהווים רישיון לעסוק במקצוע ו/או להירשם לאיגוד העובדים הסוציאליים.
 

דרישות ותק בעבודה סוציאלית

למסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות ולמסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות - לא נדרש ותק בעבודה במקצוע. עם זאת, בשנה השנייה ללימודים, מתקיים קורס "פרקטיקום" אשר מחייב מקום עבודה לביצוע של התערבות (ע"פ נושא הפרקטיקום) בהתנדבות. דרישה זו היא חובה ובהיעדר מקום עבודה או מקום להתנדבות, לא ניתן יהיה להמשיך את הלימודים במסלולים אלה.
למסלול קליני לטיפול בילד ונוער ומסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה - יתקבלו רק מועמדים עם ניסיון של 22 חודשים לפחות כעובדים סוציאליים עד למועד פתיחת שנת הלימודים הקרובה, 27.10.2019.

על הנרשמים לצרף אישורי העסקה רשמיים ממקום עבודתם המציינים את היקף המשרה באחוזים ותאריכי תחילת העבודה, המשכה או סיומה. (ניסיון תעסוקתי בתחום "ילד ונוער" ובתחום "לחץ וטראומה" יתייחס לתקופת זמן עבודה הסמוך ביותר לפתיחת שנת הלימודים).

לשני המסלולים הללו יתקבלו רק מועמדים שעבדו בהיקף של 50% משרה לפחות (עבודה עם ילדים ונוער ו/או סביבת הילד/המתבגר או עבודה עם אוכלוסייה במצבי לחץ וטראומה).

על המועמדים לדאוג להמשך עבודה רציף בתחום הספציפי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר השני (בשכר/בהתנדבות).
 

קבלה למסלול עם תזה (מסלול מחקר)

בכל ארבעת המסלולים (מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות; מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות; מסלול קליני ילד ונוער; מסלול קליני לחץ וטראומה) קיימת אפשרות ללמוד במסלול עם תזה (מסלול מחקרי). מספר המקומות למסלול עם תזה מצומצם, לאור זאת הרישום ייסגר עם מילוי המכסה.
 

ועדת חריגים

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  בעבודה סוציאלית, שממוצע ציונים שלהם נמוך מ-85.  

ועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית תדון בכל בקשה לקבלה חריגה ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהם: נסיבות חיים אישיות ( מגובה  במסמכים רלוונטיים אשר מסבירים את אי עמידה בציון סף הקבלה), שפת אם שאינה עברית, וותק (מוכח באופן רשמי) במקצוע העבודה הסוציאלית ומספר מקומות פנויים.

מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת רק לאחר הודעת הדחייה מהמרכז למרשם. על המועמדים להעביר מכתב המסביר את הבקשה לקבלה חריגה. ועדת חריגים תתכנס בחודש אוגוסט.

 

הנחיות רישום

על המועמדים  להירשם לתוכנית באתר הרישום ברישום המקוון. בתהליך הרישום המקוון עליך לבחור:

 • מסלול לימוד (אחד מארבעת המסלולים המוצעים).
 • אופן לימוד במסלול (מחקרי-עם עבודת גמר/ללא עבודת גמר).

כאמור, הרישום למסלול המחקרי (עם עבודת גמר) יהיה פתוח עד למילוי המכסה.

ניתן לבחור בביה"ס לעבודה סוציאלית בעדיפות ראשונה בלבד.

על המועמדים לשלוח את המסמכים הנדרשים כלהלן:

1. לשלוח בדוא"ל - im@tau.ac.il, למדור תואר שני באגף רישום ומינהל תלמידים.

 • גיליון ציונים רשמי, אישור זכאות לתואר ואישור על ציון הגמר מהמוסד בו למדו.
 •  מועמדים שטרם סיימו את לימודיהם יעבירו גיליון ציונים רשמי מעודכן הכולל ממוצע ציונים מצטבר. 
 • תלמידי ובוגרי אוניברסיטת ת"א אינם צריכים להמציא גיליון ציונים.
 • יש לשלוח את הקבצים כ- Pdf

מועמדים שיתקבלו לתכנית ידרשו להציג גיליונות ציונים מקוריים לפני תחילת הלימודים, באגף רישום ומינהל תלמידים, מדור תואר שני, בניין וינר גרוס, אוני' ת"א רמת אביב.

 

2.  לשלוח לכתובת דוא"ל swadmission@tauex.tau.ac.il  את המסמכים הבאים:

 • בנושא ההודעה יש לרשום שם מלא ומספר זהות - 9 ספרות
 • קורות חיים  ברצף כרונולוגי (נא להתחיל מהשנה הנוכחית – 2019 ולהמשיך בסדר יורד של השנים, בדומה לקו"ח המיועדים למקום עבודה), עד 2 עמודים.
 • מועמדים  למסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה ולמסלול הקליני לטיפול בילד ונוער נדרשים לצרף אישורי העסקה רשמיים הכוללים אחוזי משרה וכן תאריכי העסקה, להלן דוגמא לאישור העסקה בטופס 28ב.
 • מועמדים למסלול לטיפול במצבי לחץ וטראומה ולמסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות נדרשים להגיש מכתב המסביר את הרצון ללמוד במסלול. במכתב יש לפרט סיבת הבחירה במסלול, סקירה על ניסיון בתחום הקרוב למסלול, ותכונות אישיות המצדיקות את הבחירה.

נא להעביר את המסמכים הנדרשים בתוך שבועיים מביצוע הרישום המקוון.

 

לתשומת לבכם :

 • מסמכים יתקבלו עד שבועיים מיום סגירת הרישום למסלולים. לאחר מכן לא יתקבלו מסמכים כלשהם לא בחוג ולא באגף הרישום.
 • מאחר ומספר המקומות מוגבל מומלץ להירשם למסלולים השונים מוקדם ככל האפשר.
 • בית הספר לעבודה סוציאלית אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל.
 • מועמדים אשר נרשמו ו/או התקבלו בעבר ולא למדו, חייבים להירשם מחדש.
 • דחיה עקב אי תשלום מקדמת שכר לימוד - מועמדים שיתקבלו ללימודים לתואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית ולא ישלמו את המקדמה במועד שנקבע להם בהודעת הקבלה, תבוטל קבלתם.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>