רשימת מלגות תש"ף

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל מעניק מידי שנה מספר מלגות לסטודנטים הלומדים בו.
המלגות מוענקות ע"י גופים או אנשים פרטיים באמצעות קרנות ותרומות.
חשוב לציין, כי לא כל בקשה נענית בחיוב גם אם הנכם עומדים בקריטריונים.

 

הקריטריונים הנדרשים להגשת הבקשה לקבלת מלגה הם:

 1. סטודנטים לתואר ראשון, תואר שני, תכנית ההשלמות שנים ב'-ג'  ותואר שלישי .
 2. יש לבדוק היטב עמידה בקריטריונים הנדרשים של כל מלגה בנפרד, לפני סימון הבקשה.
 3. הבקשות יובאו לדיון בפני ועדת מלגות.
 4. בקשה שאינה עומדת בקריטריונים לא תועלה לדיון.

 

להלן פירוט המלגות המוענקות ומועדי הגשת הבקשות:

הרחב הכל
מלגה ע"ש אריה איסרוב ז"ל בתחום שכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות
שם מלגה  מלגה ע"ש אריה איסרוב ז"ל בתחום שכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות  
התורם   אריה איסרוב ז"ל היה עובד סוציאלי, סגן ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, אשר תמך וקידם פיתוח שיטות התערבות ייחודיות בתחום השיקום. לאחר מותו, רעייתו תרמה מלגה להנצחת שמו ובמטרה לעודד את המחקר והפרקטיקה בתחומים שהיו קרובים לליבו ולעיסוקו.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתארים מתקדמים אשר במסגרת לימודיהם מבצעים עבודת מחקר או עוסקים בפרקטיקה, שיש בהם כדי להגביר את הידע והעשייה בתחום השכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות.  
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

מלגה ע"ש אביגדור באור ז"ל
שם מלגה מלגה ע"ש אביגדור באור ז"ל   
התורם   משפחתו של אביגדור באור ז"ל מעניקה מלגות לזכרו  
קריטריונים

המלגות מיועדות לקידום והעשרה של סטודנטים לעבודה סוציאלית בתואר ראשון ושני.

לסטודנטים בתואר ראשון  לסיוע במימון הוצאות נסיעה הכרוכות בהשתתפות בקורס: "עבודה סוציאלית עם פליטים ומבקשי מקלט בישראל ובגרמניה" שנערך בברלין והוכחת זיקה לתחום של פליטים ומבקשי מקלט (למשל עושה הכשרה בתחום או התנדבות בתחום בעבר או בהווה או לומד בהתרכזות רב תרבותית)

לסטודנטים בתואר שני לעידוד והשתתפות בכנסים מקצועיים בחו"ל. מטרת המלגה לסייע בהוצאות הכרוכות בנסיעה לכנס.

 
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

מלגה ע"ש עליזה ברקאי ז"ל בתחום הזקנה
שם מלגה מלגה ע"ש עליזה ברקאי ז"ל בתחום הזקנה  
התורם   עליזה החלה  ללמוד במדרשה והחליטה להקדיש חייה לעבודה סוציאלית. היא עסקה בעבודה קהילתית והתקדמה כמטאור במקצוע שראתה בו שליחות ולא משלח יד. עליזה ניהלה את מרכז יום לקשיש הראשון בתל אביב בשיתוף עם ערים תאומות קליבלנד. היא הפכה לשם דבר באופן שהיא עיצבה את מרכז היום לקשיש כחלק מהוויה הקהילתית. היא הנחילה למשפחתה את הבחירה להסתכל על החלש ועל כן החליטה המשפחה לתרום מלגה בנושא זקנה.   
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון המצטיינים בעבודתם המעשית בתחום הזקנה, עדיפות תינתן לסטודנטים מהפריפריה.  
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

קרן ע"ש אינגה גוטפארב ז"ל בתחום הזקנה
שם מלגה קרן ע"ש אינגה גוטפארב ז"ל בתחום הזקנה  
התורם   אינגה גוטפארב ז"ל, עובדת סוציאלית במקצועה, נולדה בשבדיה. בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה אינגה מעורבת בהצלת ילדים יהודים והבאתם לשבדיה. כספה נתרם לביה"ס לעבודה סוציאלית במטרה להכשיר עובדים סוציאליים שיסייעו לשיפור הרווחה וטיפול באוכלוסייה המבוגרת בישראל ובקשישים בפרט, דרך הפרקטיקה והמחקר.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתארים מתקדמים המבצעים מחקר, עבודת גמר, פרקטיקה או התערבות מקצועית בתחום הזקנה.  
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

מלגה ע"ש ענת גל ז"ל לעידוד פיתוח ידע בתחום ילד ונוער
שם מלגה  מלגה ע"ש ענת גל ז"ל לעידוד פיתוח ידע בתחום ילד ונוער  
התורם   ענת גל ז"ל היתה עובדת סוציאלית אשר במהלך לימודיה לתואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, נפטרה ממחלת הסרטן. ענת עבדה עם נערות במצוקה ושימשה כפקידת סעד וכעובדת סוציאלית במפתן "ארז" בהרצליה, שם פיתחה כלים טיפוליים וקהילתיים עבור עובדים סוציאליים במפתנים אחרים בארץ. משפחתה תורמת לזכרה מלגה לעידוד פיתוח הידע בתחום ילדים ובני נוער.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתואר שני אשר כותבים עבודת תזה או מפתחים פרקטיקה בתחום ילד ונוער.  
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

 

קרן ע"ש פרופ' מרטין וולינס ז"ל בתחום הפנימיות
שם מלגה  קרן ע"ש פרופ' מרטין וולינס ז"ל בתחום הפנימיות  
התורם   פרופ' מרטין וולינס ז"ל מרצה בינלאומי, שמוקד המחקרים שלו היה הטיפול בילדים בפרספקטיבה בין תרבותית. הוא סייע בהקמת ביה"ס ע"ש בוב שאפל לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ת"א, ותרם רבות לעיצובה של תכנית הלימודים. לאחר פטירתו משפחתו הקדישה מלגה המיועדת לסטודנטים מתארים מתקדמים אשר מבצעים עבודה בתחום הפנימיות לילדים ובתי נוער.  
קריטריונים

המלגה מיועדת לתלמידי תארים מתקדמים העוסקים בטיפול או חוקרים בתחום פנימיות לילדים ובתי נוער.

לתשומת לב: הגשת מועמדות למלגה מותנית בקבלת ציון עובר בקורס סמינר התזה ובאישור סקירת הספרות על ידי המנחה. פרקטיקה חייבת להיות בשלבי ביצוע.

 
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

קרן ע"ש פישל ומרים יצחקי ז"ל בתחום הגרונטולוגיה
שם מלגה קרן ע"ש פישל ומרים יצחקי ז"ל בתחום הגרונטולוגיה  
התורם   פישל ומרים יצחקי ז"ל ראו חשיבות רבה בעזרה לילדים עולים ולילדים ממשפחות מצוקה. עם זקנתם, בני משפחתם ראו כי ההתייחסות והטיפול בגיל השלישי לוקים בחסר ובחרו להקים קרן על שמם שמטרתה לעודד לעבודה עם קשישים ולמחקר בתחום הגרונטולוגיה.  
קריטריונים

המלגה מיועדת לסטודנטים בכל התארים, המבצעים מחקר או פרקטיקה ותורמים לקידום הידע והעשייה בתחום הגרונטולוגיה.

 
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

מלגת עמותת עלם לנוער בסיכון
שם מלגה מלגה ע"ש מלגת עמותת עלם לנוער בסיכון  
התורם   העמותה לנוער במצבי סיכון (עלם) תורמת מלגה, שמחולקת אחת לשנתיים, לעידוד תלמידי תארים מתקדמים המבצעים עבודת מחקר או פרקטיקה המתמקדת בנושא נוער במצבי סיכון שונים ו/או צעירים/ות חסרי בית בקצה רצף הסיכון.   
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

מלגה ע"ש פרופ' יוסי קטן ז"ל בנושא מעורבות חברתית
שם מלגה מלגה ע"ש פרופ' יוסי קטן ז"ל בנושא מעורבות חברתית  
התורם   פרופ' יוסי קטן ז"ל היה אחד מהדמויות הבולטות בחקר, עיצוב והוראת המדיניות החברתית בישראל. הוא היה ממקימי ביה"ס ושימש כראש ביה"ס השני, פעיל חברתי בולט, ועורך ראשי של כתב העת "ביטחון סוציאלי".  
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בכל התארים, אשר במסגרת לימודיהם עורכים מחקר או פרקטיקום בנושא מדיניות חברתית, עוני, שירותי רווחה אישיים או מערכת הביטחון הסוציאלי או שותפים במעורבות חברתית או בכל פעילות למען שינוי חברתי, שאינה תמורת שכר.  
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

קרן ע"ש קרמר-לוינסון ז"ל לסיוע כלכלי
שם מלגה  קרן ע"ש קרמר-לוינסון ז"ל לסיוע כלכלי  
התורם   משפחתם של מרטין ולינדה קרמר ז"ל מניו-יורק ובת דודתם רות לוינסון ז"ל מתל-אביב, מעניקה לזכרם מלגת סיוע כלכלי.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסייע לסטודנטים בתארים מתקדמים המצויים במצוקה כלכלית שעלולה לפגוע בהישגיהם בלימודים. המלגה מותנת במצב הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו.  
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  
טפסים יש להגיש שני טפסים:

 1. טופס הבקשה באנגלית, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים.  
 2. טופס הבקשה מהדקאנט, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים 

לתשומת לבכם:

 • טפסים שלא ימולאו כראוי ולא יצורפו אליהם כל המסמכים הנדרשים לא יועלו לדיון.
 • כל מי שהגיש טפסים לדקאנט לא נדרש למלא אותם שוב.
 • את הטפסים יש להגיש לידי שירה אמיר
  לא יאוחר מתאריך  20.1.2020
 

 

 

פרס ע"ש נתן שאפל ז"ל
שם מלגה פרס ע"ש נתן שאפל ז"ל  
התורם   בית הספר לעבודה סוציאלית ייסד מלגה זו לכבודו של מר נתן שאפל ז"ל, כאות הוקרה לתרומתו הרבה לקהילות בהן הוא חי ופעל, וכאות תודה על תמיכת משפחת שאפל בחינוך לעבודה סוציאלית בישראל.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון, הפועלים לקידום מדיניות חברתית מיטיבה, למען קידום מקצוע העבודה הסוציאלית ו/או לפיתוח קהילת הסטודנטים והגברת מעורבות הסטודנטים בבית הספר בעשייה חברתית משמעותית. על הפעילות להתבצע בהתנדבות (ללא שכר, ולא במסגרת קורס אקדמי) ובהיקף ממוצע של 4 שעות שבועיות ומעלה.  
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

קרן ע"ש צפורה ובצלאל שחר-בוים ז"ל בתחום הטיפול בילדים ובקשישים
שם מלגה  קרן ע"ש צפורה ובצלאל שחר-בוים ז"ל בתחום הטיפול בילדים ובקשישים  
התורם   צפורה בוים ז"ל הייתה אחת הרוקחות הראשונות בתל-אביב, ובעלה בצלאל שחר ז"ל היה מנהל מחלקת החינוך והתרבות בהסתדרות. בני הזוג שחר-בוים הורישו את עיזבונם לטובת מטרות ציבוריות ובמיוחד לעזרה לילדים נזקקים. חלק מהעיזבון יועד לביה"ס לעבודה סוציאלית לטובת מתן מלגות.  
קריטריונים

המלגות מיועדות לסטודנטים בכל התארים, אשר מתנדבים בטיפול או עוסקים במחקר בילדים ו/או קשישים במצוקהבתחום העיר ת"א–יפו בלבד.

 
תאריך הגשה בין התאריכים:  10.12.2019 – 20.1.2020  

 

 

בכל שאלה ניתן לפנות אל  גב' שירה אמיר,מזכירת וועדת המלגות, חדר 111, shiraa@tauex.tau.ac.il

לבחירת המלגות ומילוי הפרטים לחצו כאן

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>