התאמות הנובעות מהיריון, לידה והורות– בית הספר לעבודה סוציאלית

התאמות הנובעות מהיריון, לידה והורות– בית הספר לעבודה סוציאלית[1]

מסמך זה  מרכז את המידע לגבי התאמות עבור סטודנטיות הרות ויולדות, בעיקר בכל הנוגע להיעדרות משיעורים עקב אירוע מזכה הקשור להריון ולידה, וזאת על מנת לפשט את ההוראות המפורטות בתקנון האוניברסיטאי ולתרגמן הלכה למעשה ללימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית. זאת, בעקבות שאלות מרובות בהן אנו נתקלים בהקשר זה ועל מנת לאפשר לתלמידות ולתלמידים לתכנן את מהלך הלימודים בבית הספר (הכולל גם הכשרה מעשית, פרקטיקום וקורסים סדנאיים נוספים, להם מאפיינים ייחודיים).

פירוט ההתאמות המלאות (כולל התייחסות להיבטים בנוסף להיעדרויות משיעורים) נמצא באתר הנציבות לשווין מגוון וקהילה.

 

 

הגדרות:

סטודנטית זכאית/סטודנט זכאי – סטודנטית שילדה או נמצאת בשמירת הריון, או בטיפולי פוריות, או סטודנטית או סטודנט שאימצו ילד בתקופה זו או נמצאים בתהליך קבלת ילד למשמורת, לרבות אומנה והליכי פונדקאות.

אירוע מזכה – שמירת היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד/ה למשמורת.

המסמך מנוסח בלשון נקבה, אך תקף גם לסטודנטים בהתאם להגדרות במסמך ההתאמות של המועצה להשכלה גבוהה.

תקופת הזכאות – עד 15 שבועות מיום הלידה/אימוץ/קבלה למשמורת או אומנה; אין 'כפל זכאות' על אותו אירוע מזכה. 

 

היעדרויות משיעורים

בבית הספר לעבודה סוציאלית, רוב הקורסים בתארים השונים הם סמסטריאליים, וכוללים שיעור אחד בשבוע. סטודנטית רשאית להיעדר בשל אירוע מזכה לרבות היריון מ-30% מכלל השיעורים או עד 6 שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.

 

להלן החלטת ועדות ההוראה בבית הספר, לגבי הקורסים הבאים :

 

תואר ראשון ולימודי ההשלמות

הכשרה מעשית והקורסים המלווים אותה - שיטות, מיומנויות/התרכזות

בקורסים אלו, סטודנטית רשאית להיעדר בשל אירוע מזכה עד 4 שבועות בסמסטר.

בתום ההיעדרות תידרש הסטודנטית להשלים שבועיים של הכשרה המעשית (מתוך 4 שבועות ההיעדרות), וזאת בכפוף להחלטת מורת השיטות/התרכזות, בהתייעצות עם המדריכה בהכשרה המעשית, ובהתאם לתזמון ההיעדרות ברצף ההכשרה השנתי.

במידה ולא ניתן לעמוד בדרישות אלו, הסטודנטית תוכל ללמוד את הקורס (שיטות, מיומנויות/התרכזות והכשרה מעשית) בשנה העוקבת. המשמעות היא, הארכת התואר בשנה נוספת (ללא תוספת עלות שכ"ל לזכאים).

 

תואר שני

קורס התבוננות רפלקטיבית על הפרקטיקה

בקורס זה, סטודנטית רשאית להיעדר, בשל אירוע מזכה, עד 4 שבועות בסמסטר.

במידה ולא ניתן לעמוד בדרישות אלו, הסטודנטית תוכל ללמוד את הקורס בשנה העוקבת. המשמעות היא, הארכת התואר בשנה נוספת.

במידת האפשר (על בסיס מקום פנוי), ניתן יהיה לשבץ את הסטודנטית בקורס הניתן בסמסטר האחר באותה שנה; השיבוץ לקבוצה החלופית מותנה באישור המזכירות וראשת המסלול של הקבוצה שאליה מיועדת הסטודנטית להשתבץ (לדוגמה: אם הסטודנטית רשומה לקורס בקבוצה הלומדת בסמסטר ב', שבו היא מתעתדת ללדת, במידה ויש מקום פנוי בקבוצה הלומדת בסמסטר א, ניתן יהיה להעביר הסטודנטית לקבוצה זו).

קורס פרקטיקום

בקורס זה, סטודנטית רשאית להיעדר, בשל אירוע מזכה, עד 4 שבועות בסמסטר.

בתום ההיעדרות, על הסטודנטית להמשיך במפגש עם פונים/להמשיך בהתערבות, כנדרש על פי דרישות הפרקטיקום.

במידה ולא ניתן לעמוד בדרישות אלו, הסטודנטית תוכל ללמוד את הקורס בשנה העוקבת. המשמעות היא, הארכת התואר בשנה נוספת.

שימו לב:

את הפרקטיקום הסטודנטיות יכולות לבצע במסגרת מקום העבודה או מקום התנדבות, לפיכך סטודנטית שנעדרה מהפרקטיקום בשל אירוע מזכה מתבקשת לפעול על פי ההנחית שלהלן:  

באחריות הסטודנטית לוודא עם המקום שבו היא מבצעת את הפרקטיקום כי היא יכולה להמשיך במפגש עם הפונים/בהתערבות גם לאחר היעדרות של עד 4 שבועות (על מנת לעמוד בדרישות הקורס); אם מקום הפרקטיקום הוא מקום העבודה, והסטודנטית יוצאת לחופשת לידה ממקום העבודה, על פי חוק עבודת נשים אין אפשרות להמשיך לראות פונים/לבצע התערבות במסגרת העבודה במהלך חופשת הלידה (שהיא ארוכה יותר מסך ההיעדרויות האפשרי בקורס); גם במסגרות התנדבות, ישנן מסגרות שאינן מאפשרות לסטודנטיות יולדות להמשיך לראות פונים/להמשיך בהתערבות לאחר הלידה, לתקופה המקבילה לחופשת לידה מעבודה, הארוכה יותר מסך ההיעדרויות האפשרי בקורס.

לנתונים אלו, בקשר לאפשרות להמשיך במסגרת הפרקטיקום לאחר 4 שבועות היעדרות, משקל מכריע בבחירה האם ניתן לממש את סך ההיעדרויות המותר, או לדחות את הלימוד בקורס לשנה עוקבת (ללא עלות נוספת בשכר הלימוד לזכאים). נדגיש, כי בהגדרות המל"ג ובהגדרות האוניברסיטאיות הנובעות מהן, לא קיים מושג 'חופשת לידה' (שהיא הגדרה התקפה ליחסי עבודה) וההתאמות כולן מתייחסות ל'אירוע מזכה".

 

יידוע, ייעוץ ומימוש ההתאמות

  1. אנו ממליצים בחום, ליידע את יועצי.ות הלימודים מוקדם ככל האפשר בקשר להיריון ולידה או כל אירוע מזכה אחר הצפויים במהלך הלימודים, וזאת על מנת שניתן יהיה לתת ייעוץ פרטני, ולסייע בהחלטות לגבי הליך הלימודים וההתאמות הנדרשות במהלכם. רשימת יועצי הלימודים בסוף המסמך; כשמדובר בהיעדרויות בקורסי הפרקטיקום, מומלץ, בנוסף ליועצי הלימודים, להתייעץ וליידע בהקדם גם את מורת הפרקטיקום.
  2. יש לפנות למזכירות, עם האישורים המתאימים, בפנייה מסודרת בכתב (רצוי מוקדם ככל האפשר בקשר להיריון ולידה/אירוע מזכה הצפויים במהלך הלימודים), ובבקשה להתאמות המבוקשות (מימוש ההתאמות הנוגעות להיעדרות כתוצאה מאירוע מזכה בהתאם למסמך זה; בקשה לפיצול לימודים/דחייה של לימוד קורס או קורסים בשל אירוע מזכה/בקשה להפסקת לימודים- כשיש כוונה לחזור להמשך הלימודים בשנה העוקבת). הפניה תועבר לוועדת הסטודנטים של התואר הרלוונטי לאישור.
  3. הסטודנטית תיידע את מרצי הקורסים שבהם היא נעדרת בהתאם לאישור שיתקבל מוועדת הסטודנטים.
  4. חשוב להתעדכן במסמך ההתאמות המלא, הכולל התאמות נוספות הקשורות למועדי הגשת מטלות, בחינות, מלגות, ועוד; המסמך הנוכחי מתייחס להיעדרויות משיעורים בלבד.  
  5. למימוש הטבות שכר לימוד לזכאים, יש לפנות למדור שכר לימוד (במקרה של למידת קורס פעמיים, הארכת לימודים בשל אירוע מזכה וכו').

 

 

 

יועצי.ות לימודים

תואר ראשון ולימודי ההשלמות

מורות השיטות/מיומנויות/התרכזות (לפי שנת הלימודים הרלוונטית)

תואר שני

ראשות המסלולים:

ד"ר גליה קורניק – המסלול האינטגרטיבי לטיפול והתערבות

פרופ' ליאת חממה – המסלול הקליני לטיפול בילד ובנוער

פרופ' קרני גינזבורג – המסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה

פרופ' עידית וייס-גל – מסלול זכויות אדם ומדיניות

 

 

 

 

[1] בכל מקרה של סטיה מילולית בין הנוהל הנוכחי לבין הנוהל האוניברסיטאי, הנוהל האוניברסיטאי הוא התקף.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>