תקנון לתכנית ההשלמות לתואר שני

על התכנית

משנת תשע"ד מציע בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב תכנית לימודים לתואר שני לבעלי תארים מתחומים אחרים – השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית. התכנית מקנה לתלמידים תואר שני בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת לתלמידים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע.

תכנית ההשלמות לתואר שני מיועדת לבעלי תארים קודמים (ב.א. או מ.א.) במדעי החברה/מדעי ההתנהגות1. התכנית מורכבת מלימודי השלמה בעבודה סוציאלית, הכוללים ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע כולל הכשרה מודרכת בשדה, ובנוסף, לימודים מלאים לתואר שני בעבודה סוציאלית במסלול טיפולי (הלימודים הם במסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות). קבלת התואר מותנית בעמידה בדרישות התכנית בצורה מלאה. לא תתאפשר קבלת תואר לאחר עמידה בלימודי ההשלמות הבסיסיים, אלא רק בסיום לימודי התכנית כולה.

פטורים

תלמיד זכאי לבקש פטור מקורס/ים בלימודי ההשלמות על סמך לימודים קודמים שלא נלמדו בביה"ס לעבודה סוציאלית עבור קורסים המקבילים בתוכנם  והיקפם לאלה הנלמדים בתכנית. עם זאת, כיוון שלימודי ההשלמות דורשים מכסת שעות השלמה קבועה, על כל קורס מקורסי ההשלמה עליו יתקבל פטור, יצטרך התלמיד להשלים קורס אחר לבחירתו מקורסי התואר הראשון, הנלמדים בבית הספר לעבודה סוציאלית, כך שמכסת שעות ההשלמה שנלמדות תישמר. על מנת שהתלמיד יקבל פטור הבקשה תוגש למזכירות תלמידים בצרוף האישורים הבאים:

  1.  הקורס נלמד במסגרת לימודים אקדמית והתלמיד סיים חובותיו בקורס זה כנדרש (גיליון ציונים רשמי).
  2.  סילבוס של הקורס (הכולל מידע על תכנית הקורס, היקף, מטלות ורשימת הקריאה).
  3.  הבקשה תועבר לגורם האקדמי המוסמך בבית-הספר אשר יחליט האם ניתן לתת פטור בגין קורס זה. לא ניתן לערער על החלטה זו.
  4.  עם קבלת הפטור, באחריות התלמיד לדאוג לרישומו לקורס חליפי במזכירות התלמידים. הרישום לקורס החליפי יתבצע על בסיס מקום פנוי בקורס. 

מידע לגבי פטורים בתואר השני ניתן לראות בלינק הבא:https://socialwork.tau.ac.il/yedion/2018-19/grad-rules

 

משך הלימודים, פיצול לימודים והפסקת לימודים

  1. מתכונת הלימודים בתכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית היא תכנית לימודים מלאה של שלוש שנים (הכוללות את לימודי ההשלמות ואת התואר השני).
  2. פיצול לימודים: פיצול לימודים (לדוגמא: לימוד הכשרה מעשית בלבד והקורסים הנלווים לה בשנה מסויימת, או לחלופין, לימוד קורסים תיאורטיים בלבד ללא ההכשרה המעשית והקורסים הנלווים לה) דורש אישור מראש, ובכתב, מוועדת התלמידים. בקשות לפיצול לימודים יש להגיש לוועדת תלמידים, דרך מזכירות התכנית, עד סוף חודש יולי (לטובת שנת הלימודים העוקבת).
  3. הפסקת לימודים: תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך בבקשה מנומקת למזכירות תכנית ההשלמות ולמדור תלמידים במרכז למרשם. במידה והתלמיד מתעתד להמשיך לימודיו לאחר הפסקה של שנה, עליו לקבל מראש אישור לכך מוועדת תלמידים. לא תתאפשר חזרה ללימודים לשנה מתקדמת לאחר הפסקת לימודים ללא קבלת אישור בכתב מוועדת תלמידים ובה פירוט תכנית הלימודים העתידית של התלמיד (הפנייה וקבלת האישור מוועדת התלמידים צריכה להיות טרם ההודעה על הפסקת לימודים). הפסקת לימודים מעל לשנה מחייבת רישום מחודש לתכנית ומעבר הליך המיון מחדש. איננו מתחייבים כי תלמיד המפסיק לימודיו מעבר לשנה אחת (ורק לאחר קבלת אישור מוועדת תלמידים) יוכל לחזור ללמוד בתכנית בשנה מתקדמת.
  4. יובהר כי פיצול לימודים (מכל סוג שהוא) או הפסקת לימודים של שנה, משמעותה סיום תכנית ההשלמות בארבע שנים לפחות (במקום שלוש).
  5. הארכת הלימודים מעבר לשלוש שנים דורשת אישור וועדת הוראה, על פי נהלי הלימודים לתואר שני.   

 

נהלי הלימודים החלים על תלמידי תכנית ההשלמות הם הנהלים החלים על כלל תלמידי ביה"ס לעבודה סוציאלית ומפורטים בידיעון תחת לימודי התואר הראשון והתואר השני.


1. בעלי תארים מתחומים שאינם מדעי החברה/ההתנהגות רשאים להירשם כל עוד עמדו בדרישות לקורסי הקדם, כמו גם בתנאי הקבלה האחרים, כפי שמפורטים בסעיף 'תנאי הקבלה לתכנית.

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>