כנס מתקבלים חדשים תש"ף – כל התכניות – 3.9.19

תואר ראשון:

 

מפגש תלמידי שנה א' של התואר ראשון  יתקיים ביום ג' 3.9.19 בשעה 11:00 באולם 001

 

11:10 – 11:00

התכנסות ודברי ברכה של ראשת ביה"ס

פרופ' עידית וייס-גל

11:20 – 11:10

ד"ר כרמית כץ – ראשת תכנית התואר הראשון

11:30 – 11:20

גב' אסתר רוט - מנהלת חדר עיון

11:40 – 11:30

גב' אילנה זקס – ראשת היחידה להכשרה המעשית

11:50 – 11:40

נציגי אגודת הסטודנטים

12:00 -  11:50

עו"סות שינוי

12:20 – 12:00

נציגי דקנאט הסטודנטים

12:20 - 12:40>

ד"ר ליה לוין - הצגת הקליניקה לשינוי מדיניות

13:00 – 12:40

מזכירות סטודנטים

 

 

תכנית ההשלמה:

 

להלן סדר היום למפגש תלמידי שנה א' בתכנית ההשלמה שיתקיים ביום ג' 3.9.19 בשעה 11:00 בחדר 118 בבניין שאפל

 

11:15 – 11:00

התכנסות ודברי ברכה של ראש תכנית ההשלמה

ד"ר גיא שילה

11:30 – 11:15

דברי ברכה של ראשת ביה"ס

פרופ' עידית וייס-גל

11:40 – 11:30

גב' אסתר רוט - מנהלת חדר עיון

12:10 – 11:40

ד"ר דפנה פרומר – היחידה להכשרה המעשית

 

 

תכנית ההשלמה שנה ב'

 

להלן סדר היום למפגש תלמידי שנה ב' בתכנית ההשלמה שיתקיים ביום ג' 3.9.19 בשעה 08:30 בחדר 118

 

09:00 – 08:30

מפגש עם ראש תכנית ההשלמה

ד"ר גיא שילה

09:00

מצטרפים לכנס מוסמך באולם 001

 

 

תואר שני:

להלן סדר היום למפגש תלמידי שנה א' במוסמך (ושנה ב' בתכנית ההשלמה) שיתקיים ביום ג' 3.9.19 בשעה 09:00 באולם 001

 

09:10 – 09:00

התכנסות ודברי ברכה של ראשת ביה"ס

פרופ' עידית וייס גל

9:200 – 09:10

ד"ר ליאת חממה – ראשת תכנית המוסמך

09:30 – 09:20

ד"ר גליה קורניק – ראשת המסלול האינטגרטיבי - הסבר על הפרקטיקום

09:35 – 09:30

גב' אסתר רוט - מנהלת חדר עיון

10:30 – 09:35

מזכירות סטודנטים

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive