בית הספר קולט תלמידים לשנה ב'

אתם/ן מוזמנים/ות להצטרף אלינו!

05 פברואר 2018

בשנה הבאה נוכל לקלוט לבית הספר שלנו תלמידים לשנה ב'. אם סיימתם/ן שנה א' בתואר ראשון בעבודה סוציאלית בציון ממוצע של 85 לפחות הודעה זו עשויה להיות רלוונטית עבורכם:

 

תנאי הקבלה לשנה ב':

  •        ציון ממוצע של 85 לפחות בשנת הלימודים הראשונה בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (בהיקף שעות של לפחות 30 ש"ס)
  •        סיום בהצלחה של כל החובות הלימודיות לשנה א' לרבות הכשרה מעשית (במידה ורלוונטי)
  •        רמת פטור באנגלית ובעברית
  •        הקבלה מותנית בראיון אישי
  •        הקבלה על בסיס מקום פנוי

 

אתם/ן מוזמנים/ות להצטרף אלינו!

 את הפניות יש לשלוח למזכירות התואר הראשון, לחגית שטיין hagits@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive