ספר השדה

הרחב הכל

תוכן העיניינים

 • שמות הכותבים (עפ"  א-ב) - מק"ט 2
 • דבר ראש בית הספר - מק"ט 3
 • מבוא - מק"ט 4
לפירוט:

שמות הכותבים

 שמות הכותבים (עפ"  א-ב)

אמיר דלילה
ברגמן שמעון
ברזון מרים
גולן מרים
גירון יעל
הולצן מיה
חלפון אלי
ישראלי נורית
לירון רות
ליבוביץ רחל
מלכינסון רות
סטנגה דורית
פייגין רינה
פדר רבקה
פרנק פינחס
פרגר אדי
צימרין חניתה
רייזפלד מאירה
שכטר יוטה
​שפירא אהובה

  

דבר ראש בית הספר

דבר ראש בית-הספר מדריכות יקרות ומדריכים יקרים, עם פתיחת שנת הלימודים האקדמיים, אני מבקשת לברך אתכן ולאחל לכן בהצלחה. בשם חברות סגל בית הספר לעבודה סוציאלית ובשמי אני מבקשת להודות לכן על שלקחתן על עצמכן משימה חשובה זו של הדרכת סטודנטיות לעבודה סוציאלית. חשוב לי שתדעו שמערך ההכשרה המעשית בשדה הינו חלק מרכזי ומהותי בלימודי התואר הראשון ואני וחברות הסגל רואות בכן שותפות שלנו למשימת ההוראה.

מערך ההכשרה המעשית נבנה בהתאם לתפיסה הגנרית שמשמשת בסיס ללימודי התואר הראשון בבית הספר. מערך ההכשרה מאפשר לסטודנטיות להיחשף במהלך הלימודים למגוון של אוכלוסיות יעד, תחומי בעיה, גישות התערבות והזדמנויות למידה. תכנית ההכשרה המעשית, בנויה כרצף לימודי מודולארי ומשתלבת בתוך צירי הלמידה האחרים של תכנית התואר הראשון. צירי למידה אלה כוללים את עולמות התוכן הבאים:

 •  "התיאוריה של הפרקטיקה" - בכל שנה, לאורך שלוש שנות הלימוד, לומדים התלמידים בקורס מודלים וגישות תיאורטיות. זאת תוך התייחסות למהות ולמאפיינים של המשגות תיאורטיות ולהשפעות שיש להן על פיתוח מודלים של התערבות בעבודה סוציאלית.
 • "מיומנויות התערבות" - במסגרת הקורסים הניתנים בציר זה רוכשים התלמידים מיומנויות התערבות. בשנה א' הקורס מתמקד בהקניית מיומנויות ראיון, בשנה ב' מיומנויות הערכה פסיכוסוציאלית ובשנה ג' מיומנויות של תכנון והערכת ההתערבות.
 • "שיטות התערבות" - הקורסים בציר זה מהווים את "המעבדה" שבה מתקיימת האינטגרציה בין קורסי התיאוריה, קורסי המיומנויות וההכשרה בשדה. באמצעות חומרים המובאים מהשדה )הידע המצבי( מתאפשר הקישור לתיאורית הפרקטיקה ולמיומנויות ההתערבות )לידע תיאורטי ולידע יישומי(. בקורסי השיטות מושם גם דגש על פיתוח זהות מקצועית וקידום היכולות להתבוננות ביקורתית ורפלקטיבית.
 • "הכשרה מקצועית" - ציר למידה זה שהוא בתחום אחריותכם, מתחיל ביום אחד בשבוע בשנה א' וממשיך יומיים בשבוע בשנים ב' ו-ג'. כדי לחשוף את הסטודנטיות למגוון גדול, ככל שניתן, של תחומי בעיה, אוכלוסיות ושירותי רווחה, הסטודנטיות משובצות בכל שנה לסוכנות אחרת ומודרכות על ידי מדריכה אחרת.

במודל זה של הכשרה למקצוע העבודה הסוציאלית, יש לכל אחת מכן תפקיד מרכזי וחשוב ביותר. ההדרכה מהווה נדבך מרכזי בהכשרה ולכל אחת מכן יש השפעה עצומה על עיצוב הדור הבא של העובדות הסוציאליות. חשוב להדגיש, שבדרך זו כל אחת מכן תורמת גם לעיצוב פני החברה בישראל.

כדי למצות את הפוטנציאל הגלום במודל ההכשרה שלנו, אנו מקימות קשר רציף ואינטנסיבי בין חברות סגל האוניברסיטה המלמדות את קורס "שיטות התערבות" ובין המדריכות והסטודנטיות. אנו מאמינות שקיומו של קשר זה מאפשר למידה טובה יותר, אבל גם מודעות לכך שמודל הכשרה זה, שמייחד את בית הספר, עלול להכביד עליכן. כדי להקל עליכן בביצוע משימה מורכבת זו, בית הספר מעמיד לרשותכם ספר זה של הכשרה מקצועית. אני מקווה שתמצאו שספר זה הינו ספר שימושי ויעיל ושהספר יעזור לכן בתכנון ויישום העבודה שלכן עם הסטודנטיות ועם מורות בית הספר.

אני בטוחה שאתן כמוני רואות את השליחות והחשיבות שיש בתפקיד ההדרכה למקצוע העבודה הסוציאלית ומודה לכן על כך.

בברכת הצלחה,
פרופ' בלהה דודזון ערד
ראשת ביה"ס לעבודה סוציאלית

 

 

מבוא

הקדמה

פרסום זה מקבץ את תכני הכשרה מעשית ודרכי העבודה של ביה"ס עם השדה, אשר פותחו ע"י היחידה להכשרה מעשית ומורי בית הספר לעבודה סוציאלית.

 

במהלך שנות פעילותו של בית הספר חלו תמורות במקצוע העבודה הסוציאלית. התרחב מאד בסיס הידע, גישות ההתערבות ומיומנויות הטיפול.

תוכנית ההכשרה המקצועית הורחבה ונוספו לה הדגשים המתייחסים לבסיס הידע בעבודה סוציאלית. בד בבד, עודכנה התוכנית והותאמה גם לשינויים החברתיים שהתרחשו בישראל ולמגמות החדשות בחברה הישראלית

 

מטרת ההכשרה המעשית היא לאפשר לסטודנט הכרות שיטתית עם מקצוע העבודה הסוציאלית. הסטודנט משובץ בכל שנת לימוד בארגון רווחה שונה, לומד להכיר את שירותי הרווחה הניתנים ללקוחות, את הקהילות בהן פועלים שירותי הרווחה ואת תפקידי העובד הסוציאלי.

. ההכשרה המעשית בנויה מאחריות הולכת וגדלה של הסטודנט/ית בכל שנה של הההתנסות: מתצפיות והתנסות מוגבלת ביצירת קשר בשנה א, דרך ' אחריות רחבה ומגוונת יותר בשנה ב ועד לעצמאות ואחריות רחבה בשנה ג.

תוכנית ההכשרה המעשית חושפת ומפתחת את הסטודנטים בתחומים הבאים: ניתוח אנליטי של הארגון, מעורבות פעילה בעבודת הסגל, מעורבות חוץ ארגונית; תכנון וטיפול במישור פרטני, קבוצתי וקהילתי בהקשר לסוג הלקוחות..

 

התפיסה המנחה היא כי הלמידה בכיתה  וההתנסות בשדה  הם שני חלקים המשלימים זה את זה בתהליך הכשרת הסטודנט לתפקיד עובד סוציאלי בחברה. העברת החומר התיאורטי נעשית בעיקר במסגרת הכיתה, כאשר היישום האופרטיבי ע"י התנסות חווייתית ועיבודה, נעשה במסגרת עבודת השדה. תוכנית ההכשרה המעשית מדגישה את החשיבות שנותן ביה"ס לשילוב הלמידה בכתה עם הלמידה בשדה ואת המגמה לשפר ולשכלל את הדרכים המסייעות לשילוב זה (פלג אורן, אבן זהב ווזנר, 2003).

 

מסמך זה נועד לשמש אמצעי לקשר ולדיאלוג בין השותפים השונים המעורבים בהכשרת השדה: המדריכים בשדה, בשדה הסטודנטים, מורי ביה"ס ובמיוחד מורי קורסי שיטות והתרכזויות, ועוזרי ההוראה בקורסים אלה.

.

 

 

תכנית ההכשרה המקצועית מוצגת על רצף של שלוש שנות הלימוד בעבודה הסוציאלית. כל פרק מתמקד בתכני ההכשרה הייחודיים בכל שנה.

 

הפרק הראשון עוסק בתוכנית ההכשרה המעשית בשלוש שנות למודי התואר הראשון בעבודה סוציאלית. ניתן למצוא בו את תוכני ההכשרה, לוחות לתכנון שנת הלימודים (עפ"י שנות הלימוד) המפרטים את המטלות המרכזיות המצופות ממדריכים על פי לוח זמנים השלבים בתהליך הלמידה בשנה הנלמדת, תדריך לסטודנט, אבחנות והערכות הסטודנט.

 

הפרק השני מציג את תוכנית העבודה עם ארגוני ההכשרה המעשית על כל היבטיה:

תפקידי  היחידה והוועדה להכשרה מקצועית,  מדדי מיון, איתור וקבלת ארגונים ומדריכים, הסכם התקשרות עם ארגונים ומדריכים.

 

הפרק השלישי עוסק בהערכת תכנית ההכשרה המעשית וכולל שאלוני הערכת המדריכים והארגונים. ניתן למצוא בו כלי הערכה למדריכים, לסטודנטים ולמרצים.

 

פרק הנספחים מוקדש לחומרים העוסקים בהכשרה המעשית ובתכני ההדרכה על היבטיה השונים: התערבויות  במערכת רחבה, מקורות קריאה ופריסת מאפייני ארגוני ההכשרה המעשית.

 

 

מצפה לשותפות פוריה ומאמינה כי תאמצו פרסום זה ככלי מקדם בתהליך ההוראה, ההדרכה והלמידה.

 

 

שנת  הדרכה והכשרה מלמדת ומוצלחת,

 אילנה זקס ראש היחידה להכשרה מעשית

 

 

 

פרק ראשון: תוכנית הכשרה מעשית

לפירוט:

שנה א'

לפירוט:

שנה ב'

לפירוט:

שנה ג'

לפירוט:

 

פרק שני: תוכנית העבודה עם הכשרה מעשית

לפירוט:

 

נספחים לכתבי מינוי

לפירוט:

פרק שלישי: הערכת הכשרה מעשית

לפירוט:
 • ב. הערכת סוכנויות

לפירוט:
 • שאלון למורה להערכת סוכנויות - בדיקת התאמתן להכשרה בשדה - מק"ט 46
 • שאלון לסטודנט להערכת סוכנויות - בדיקת התאמתן להכשרה בשדה - מק"ט 47

ג. הערכת קורס מדריכים

לפיאוט:
 • שאלון למדריכים - הערכת קורס מדריכים מתחילים - מק"ט 48

נספחים לספר השדה

לפירוט
 • אקדמיזציה של הכשרה מעשית בישראל
 • התערבות במערכת רחבה מעבר לרמת הפרט - מק"ט 50
 • מקורות ביבליוגרפים בנושאי הדרכה  - מק"ט 51
 • סוכנויות להכשרה מעשית
 •  קווים מנחים להפעלת התערבות במערכת רחבה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive