ועדות בית הספר תשפ"ב

מועצת בית-הספר

המוסד החוקתי העליון של בית-הספר האחראי על מדיניות העל של בית-הספר. תפקיד המועצה לאשר ולפקח על תכניות ומסגרות לימודיות ולקבוע עקרונות מנחים לפעילות בית-הספר. חברים בה: דקאן הפקולטה, הסגל הקבוע המועסק בבית-הספר בחצי משרה לפחות, נציג המרצים ונציג הסגל הזוטר בבית-הספר.


​חברי המועצה

פלד עינת, פרופ' - יו"ר
אבו-ריא השאם, ד"ר
בנימיני יעל, פרופ'
גבריאל-פריד בל, ד"ר 
גינזבורג קרני, פרופ' (שבתון)
דודזון-ערד בלהה, פרופ' (פטמ"ה - סמסטר ב)
וייס גל עידית, פרופ'
חממה ליאת, פרופ' (פטמ"ה - סמסטר ב)
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
יצחקי-בראון יעל, ד"ר
כץ כרמית, פרופ'
לוין ליה, ד"ר (שבתון)
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סולימני-אעידן יפית, ד"ר
סיני גלזר חגית, ד"ר
פלדמן גיא, ד"ר
צור נגה, ד"ר
קטרי עידו, ד"ר
רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'
שילה גיא, ד"ר
שי שרית, נציגת סגל ההוראה
יוסף יעל, רכזת מינהלית
מרקו דפנה, מזכירת המועצה

 

ועדת כח אדם

מטפלת במעמד האקדמי של חברי הסגל, במדיניות ובפיתוח כוח אדם והערכתו. 

פלד עינת, פרופ' - יו"ר
אבו-ריא השאם, ד"ר
בנימיני יעל, פרופ'
גבריאל-פריד בל, ד"ר 
גינזבורג קרני, פרופ' (שבתון)
דודזון-ערד בלהה, פרופ' (פטמ"ה - סמסטר ב)
וייס גל עידית, פרופ'
חממה ליאת, פרופ' (פטמ"ה - סמסטר ב)
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
כץ כרמית, פרופ'
לוין ליה, ד"ר (שבתון)
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סולימני-אעידן יפית, ד"ר
רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'
שילה גיא, ד"ר
יוסף יעל, רכזת מינהלית
מוהר לאה, מזכירת הוועדה

 

תואר ראשון

סולימני-אעידן יפית, ד"ר - ראש תכנית התואר הראשון

 

ועדת הוראה תואר ראשון
מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים לתואר ראשון, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

סולימני-אעידן יפית, ד"ר - יו"ר
גבריאל-פריד בל, ד"ר, רכזת שיטות א'
פרנקנבורג רות
פלד עינת, פרופ'
פלדמן גיא, ד"ר
צור נגה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר, רכזת התרכזויות שנה ג'
שי שרית, רכזת שיטות שנה ב'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
שטיין חגית, מזכירת הוועדה
נציג תלמידים תואר ראשון

 

תת-ועדה לענייני תלמידים
מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר ראשון, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

שי שרית - יו"ר
גבריאל-פריד בל, ד"ר 
סולימני-אעידן יפית, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שטיין חגית, מזכירת הוועדה

 

תת-ועדה לענייני קבלה לתואר הראשון / ועדת חריגים
מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת סטודנטים לביה"ס ללימודי תואר ראשון.

פלדמן גיא, ד"ר - יו"ר
יצחקי-בראון יעל, ד"ר
סולימני-אעידן יפית, ד"ר
סמרטנקו אירנה
שטיין חגית, מזכירת הוועדה

 

תת-ועדה להכשרה מעשית
מטפלת בהיבטים המקצועיים והמנהליים הקשורים בהכשרה מעשית, וכן עוסקת בפיתוח ובקידם סגל המדריכים.

פרנקנבורג רות - יו"ר
באום-מזרחי עדי, ד"ר
גבריאל-פריד בל, ד"ר 
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
זקס אילנה
סולימני-אעידן יפית, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שי שרית
שילה גיא, ד"ר
יוסף יעל
רוט-אטיאס מירב, מזכירת הוועדה
נציג מדריכי הכשרה מעשית
נציג תלמידים

 

תואר שני

אבו-ריא השאם, ד"ר - ראש תכנית התואר השני

 

ועדת הוראה וקבלה לתואר שני
מטפלת בכל הקשור בתכניות הלימוד לתואר שני, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

אבו-ריא השאם, ד"ר - יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ' (שבתון)
וינברג-קורניק גליה, ד"ר
וייס גל עידית, פרופ'
חממה ליאת, פרופ' (פטמ"ה - סמסטר ב)
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
ליכטנטריט רונית, פרופ'
פלד עינת, פרופ'
צור נגה, ד"ר 
שילה גיא, ד"ר
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
בן-דיין דנה, מזכירת הוועדה
אמיר שירה
נציג תלמידים תואר שני

 

תת ועדה לענייני תלמידים לתואר שני
מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

אבו-ריא השאם, ד"ר - יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ' (שבתון)
דוידזון-ערד בלהה, פרופ' (פטמ"ה - סמסטר ב)
וינברג-קורניק גליה, ד"ר
בן-דיין דנה, מזכירת הוועדה
אמיר שירה

 

תת ועדת קבלה לתואר שני
מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי תואר שני.

טרטקובסקי יבגני, פרופ' - יו"ר
אבו-ריא, השאם, ד"ר
דוידזון-ערד בלהה, פרופ' - ועדת חריגים לתואר שני
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה

 

ועדת הוראה לתכנית ההשלמות
מטפלת בנושאים הקשורים בתכני הלימוד של תכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

שילה גיא, ד"ר - ראש תכנית ההשלמות, יו"ר
אבו-ריא השאם, ד"ר
זקס אילנה
פלד עינת, פרופ' 
פרנקנבורג רות
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שבאר-שפירא דניאלה, ד"ר
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה


תת ועדה לקבלה ולענייני תלמידים לתכנית ההשלמות
מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית.

שילה גיא, ד"ר - יו"ר
אבו-ריא השאם, ד"ר 
קורין-לנגר נורה, ד"ר
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה

 

תואר שלישי

ליכטנטריט רונית, פרופ' - ראש התכנית לתלמידי מחקר


ועדת תלמידי מחקר
מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודי התואר השלישי.

ליכטנטריט רונית, פרופ' - יו"ר
בנימיני יעל, פרופ'
גינזבורג קרני, פרופ' (שבתון)
פלד עינת, פרופ'
שילה גיא, ד"ר
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
בן-דיין דנה, מזכירת הוועדה


​ועדת מלגות
מטפלת בקביעת קריטריונים לזכאות ובבחירת הזכאים למלגות

כץ כרמית, פרופ' - יו"ר
לוין ליה, ד"ר (שבתון)
סולימני-אעידן יפית, ד"ר
יוסף יעל
אמיר שירה, מרקו דפנה, מזכירות הוועדה


ועדה ללימודי המשך והשתלמויות
אחראית על ההיבטים האקדמיים והמנהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

קורין-לנגר נורה, ד"ר - יו"ר
באום-מזרחי עדי, ד"ר
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
דוידזון-ערד בלהה, פרופ' (פטמ"ה - סמסטר ב)
לוין ליה, ד"ר (שבתון)
פלד עינת, פרופ'
יוסף יעל
פלדמן הדס, מזכירת הוועדה


ועדת אימפקט ומדיה חברתית

פלד עינת, פרופ' - יו"ר
אוריין מתן, ד"ר
יצחקי-בראון יעל, ד"ר
שילה גיא, ד"ר
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה, מזכירת הוועדה


ועדה להוגנות מגדרית
אחראית על נושאים הקשורים ליצירת אקלים תעסוקתי, לימודי וחברתי הוגן בתחומי מגדר, נטייה מינית וזהות מגדר הקשורים לסגל ולסטודנטים.

שילה גיא, ד"ר - יו"ר
פלד עינת, פרופ' 
קטרי עידו, ד"ר
יעל יוסף
נציג סטודנטים

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>