ועדות בית הספר תש"ף

מועצת בית-הספר

הינה המוסד החוקתי העליון של בית-הספר. המועצה אחראית על מדיניות העל של בית-הספר, תפקידה לאשר ולפקח על תכניות ומסגרות לימודיות ולקבוע עקרונות מנחים לפעילות בית-הספר. חברים בה: דקאן הפקולטה, הסגל הקבוע  המועסק בבית-הספר בחצי משרה לפחות, נציג המרצים ונציג הסגל הזוטר בבית-הספר.

 

חברי המועצה

וייס גל עידית, פרופ'- יו"ר
​אבו ריא השאם, ד"ר
בנימיני יעל, פרופ'
גבריאל-פריד בל, ד"ר 
גינזבורג קרני, פרופ'
דודזון-ערד בלהה, פרופ' (פטור מהוראה סמסטר א')
חממה ליאת, ד"ר 
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
יצחקי יעל, ד"ר
כץ כרמית, ד"ר
לוין ליה, ד"ר
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סויה ריקי, פרופ' 
סולימיני אעידן יפית, ד"ר
פלד עינת, פרופ' (פטור מהוראה סמסטר ב')
פלדמן גיא, ד"ר
צור נגה, ד"ר
רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'
שילה גיא, ד"ר
שי שרית, נציגת הסגל הזוטר

יוסף יעל, רכזת ניהולית
מרקו דפנה, מזכירת הועדה

 

ועדת כח אדם

מטפלת במעמד האקדמי של חברי הסגל, במדיניות ובפיתוח כוח אדם והערכתו. 

 

חברי הוועדה

וייס גל עידית, פרופ'- יו"ר
​אבו ריא השאם, ד"ר
בנימיני יעל, פרופ'
גבריאל-פריד בל, ד"ר
גינזבורג קרני, פרופ'
דודזון-ערד בלהה, פרופ' (פטור מהוראה סמסטר א')
חממה ליאת, ד"ר 
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
כץ כרמית, ד"ר
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סויה ריקי, פרופ'
פלד עינת, פרופ' (פטור מהוראה סמסטר ב')
רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'
שילה גיא, ד"ר

יוסף יעל, רכזת ניהולית
מוהר לאה, מזכירת הועדה

ועדת סינון לתקן החדש

וייס גל עידית, פרופ'- יו"ר
בנימיני יעל, פרופ'
גינזבורג קרני, פרופ'
דודזון-ערד בלהה, פרופ' (פטור מהוראה סמסטר א')
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סויה ריקי, פרופ' 
פלד עינת, פרופ' (פטור מהוראה סמסטר ב')

 

יוסף יעל, רכזת ניהולית
מרקו דפנה, מזכירת הועדה

 

תואר ראשון

כץ כרמית, ד"ר - ראשת התכנית לתואר ראשון

 

ועדת הוראה תואר ראשון

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים לתואר ראשון, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

כץ כרמית, ד"ר - יו"ר

​אבו ריא השאם, ד"ר
גבריאל-פריד בל, ד"ר
זקס אילנה
יצחקי יעל, ד"ר
סולימיני אעידן יפית, ד"ר
פלדמן גיא, ד"ר
צור נגה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר , מרכזת התרכזויות שנה ג'
שי שרית , מרכזת שיטות שנה ב'

וייס גל עידית, פרופ'
יוסף יעל, רכזת ניהולית
סמרטנקו אירנה, רכזת מזכירות תלמידים
שטיין חגית, מזכירת הועדה
נציג תלמידים- תואר ראשון

 

תת-ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר ראשון, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

 

שי שרית  - יו"ר
כץ כרמית, ד"ר 
גבריאל-פריד בל, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר

שטיין חגית

 

תת-ועדה לענייני קבלה לתואר הראשון

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת סטודנטים לביה"ס ללימודי תואר ראשון.

סולימיני אעידן יפית, ד"ר- יו"ר
זקס אילנה

כץ כרמית, ד"ר

סמרטנקו אירנה,  רכזת מזכירות תלמידים
שטיין חגית, מזכירת הועדה

 

תת-ועדה להכשרה מעשית

מטפלת בהיבטים המקצועיים והמנהליים הקשורים בהכשרה מעשית, וכן עוסקת בפיתוח ובקידם סגל המדריכים.

 

זקס אילנה - יו"ר
באום-מזרחי עדי, ד"ר

גבריאל-פריד בל, ד"ר
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
כץ כרמית, ד"ר
פרומר דפנה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שי שרית

 

יוסף יעל, רכזת ניהולית
רוט-אטיאס מירב, מזכירת הועדה
נציג מדריכי הכשרה מעשית
נציג תלמידים

 

תואר שני

חממה ליאת, ד"רראשת התכנית לתואר שני

 

ועדת הוראה

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימוד לתואר שני, אישורן  הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.
 

חממה ליאת, ד"ר- יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ'
וינברג-קורניק גליה, ד"ר
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
לוין ליה, ד"ר
פלד עינת, פרופ'
שילה גיא, ד"ר

 

וייס גל עידית, פרופ'
יוסף יעל, רכזת ניהולית
סמרטנקו אירנה, רכזת מזכירות תלמידים
אמיר שירה, מזכירת הועדה
נציג תלמידים- תואר שני

 

תת ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

חממה ליאת, ד"ר- יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ'
וינברג-קורניק גליה, ד"ר


בן דיין דנה
אמיר שירה, מזכירת הועדה

 

תת ועדת מוסמך לענייני קבלה לתואר שני

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי תואר שני.


טרטקובסקי יבגני פרופ'- יו"ר​

וויס-גל עידית, פרופ' 
חממה ליאת, ד"ר 

סמרטנקו אירנה, רכזת מזכירות סטודנטים
אמיר שירה, מזכירת הועדה

 

 

ועדת הוראה לתכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים בתכניות הלימוד של תכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

 

שילה גיא, ד"ר- יו"ר
זקס אילנה
חממה ליאת ד"ר
פרומר דפנה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שבאר-שפירא דניאלה, ד"ר

 

וייס גל עידית, פרופ'
יוסף יעל, רכזת ניהולית
סמרטנקו אירנה, רכזת מזכירות תלמידים
אמיר שירה, מזכירת הועדה

 

תת ועדת קבלה לתכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

שילה גיא, ד"ר- יו"ר

חממה ליאת ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר


 

סמרטנקו אירנה, רכזת מזכירות תלמידים
אמיר שירה, מזכירת הועדה

 

 

תואר שלישי

גינזבורג קרני, פרופ' ,ראשת התכנית לתלמידי מחקר


 

ועדת תלמידי מחקר

מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודי התואר השלישי.

 

גינזבורג קרני, פרופ'​- יו"ר
​בנימיני יעל, פרופ'
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סויה ריקי, פרופ'

 

וייס גל עידית, פרופ'
יוסף יעלף רכזת ניהולית
סמרטנקו אירנה, רכזת מזכירות תלמידים
בן דיין דנה, מזכירת הועדה

 

ועדת מלגות

מטפלת  בקביעת  קריטריונים לזכאות  ובבחירת הזכאים למלגות  שונות  בהתאם לקריטריונים אלה.

​אבו ריא השאם, ד"ר- יו"ר
כץ כרמית, ד"ר
פרומר דפנה, ד"ר

יוסף יעל, רכזת ניהולית
אמיר שירה, מרקו דפנה, מזכירות הועדה

 

ועדה ללימודי המשך והשתלמויות

אחראית על ההיבטים האקדמיים והמנהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

 

קורין-לנגר נורה, ד"ר 

באום מזרחי עדי, ד"ר
גולן מרים, פרופ'
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
דודזון-ערד בלהה, פרופ'
וילסון מינה
לוין ליה, ד"ר
שבאר-שפירא דניאלה, ד"ר

יוסף יעל, רכזת ניהולית
פלדמן הדס, מזכירת הועדה

 

ועדה להוגנות מגדרית
אחראית על נושאים הקשורים ליצירת אקלים תעסוקתי, לימודי וחברתי הוגן בתחומי מגדר, נטייה מינית וזהות מגדר הקשורים לסגל ולסטודנטים.

 

שילה גיא, ד"ר- יו"ר
פלד עינת, פרופ' 

 

יוסף יעל, רכזת ניהולית
נציגי סטודנטים

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive