תואר שני

אודות

מקצוע העבודה סוציאלית, מעוגן בתפישה של "האדם בתוך סביבתו", ועל כן רואה מצוקות של אנשים, משפחות או קהילות, כקשורות ונובעות משילוב של גורמים אישיים ותהליכים חברתיים וכלכליים.


העובדים הסוציאליים פועלים מתוך גישה אינטגרטיבית לבעיות ולפתרונות ונדרשים לידע רב במגוון תחומים ולמיומנויות בהפעלת אסטרטגיות התערבות שונות. לפיכך, עבודה סוציאלית היא מקצוע הדורש למידה מתמשכת, שמבוססת על מחקר אמפירי ועל התבוננות מתמדת על הפרקטיקה ועל ההקשרים והסביבה בהם היא מיושמת. תכנית התואר השני מיועדת לאפשר ולקדם למידה זו.

 

תכנית הלימודים לתואר שני מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות ההתערבות ובפיתוח ידע מקצועי ובהשמתו.


בקורסי הידע יש התייחסות למגוון של קבוצות אוכלוסייה, לדוגמה: משפחה, ילדים ונשים. בקורסי ההתערבות מקנים המורים מיומנויות מתקדמות בפרקטיקה רפלקטיבית–ביקורתית, עיצוב מדיניות, התערבות קבוצתית, התערבות זוגית ומשפחתית והתערבות עם ילדים.
בנוסף, בתכנית מוצעים קורסים בנושאים שעומדים במרכז הדיון הציבורי.

 

תכליתם של לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית להכשיר עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון לעיסוק בפרקטיקה מתקדמת, לתפקידי מחקר, הוראה והכשרה באקדמיה ובשדה, ולמילוי תפקידי מינהל והדרכה בשירותים חברתיים.

 

למידע אודות ועדות התואר השני: ועדת הוראה, תתי ועדות לעינייני תלמידים וקבלה >

 

 

מסלולי לימוד

לימודי התואר השני בבית ספרנו מתקיימים בארבעה מסלולים כשבכל מסלול ישנה אפשרות לבחור (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה) בלימודים עם תזה או ללא תזה.

  1.  המסלול האינטגרטיבי לטיפול והתערבות 
  2.  המסלול הקליני לטיפול בילד ובנוער
  3.  המסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה  
  4. המסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות 

 

 

מבנה תכנית הלימודים

מתכונת הלימודים לתואר שני היא תכנית לימודים מלאה של שנתיים (ארבעה סמסטרים).

תלמידים בתכנית עם עבודת גמר (תזה), במקרים חריגים, רשאים לקבל אורכה לשנה אחת נוספת בלבד באישור ועדת ההוראה.  

  • מידע מפורט לגבי תכנית הלימודים בתואר השני ניתן למצוא בידיעון ביה"ס 

 

 

לימודים עם תיזה - יצירת ידע באמצעות מחקר

היקף השעות בתכנית הלימודים עם תיזה הנו 30 ש"ס הכוללות קורסי תשתית עבור פיתוח ידע והמשגתו, התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית ויצירה או פיתוח ידע והמשגתו באמצעות מחקר הנערך בשיטות כמותיות או איכותניות. משך הלימודים הוא שנתיים, יומיים בשבוע. במסלול התערבות מתקדמת קיימת אפשרות ללמוד יום אחד בשבוע. ניתן להאריך את הלימודים בשנה נוספת לצורך כתיבת התיזה) מותנה בהתקדמות נאותה בביצוע התיזה במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר השני(.

כתיבת התיזה מלווה על־ידי סדנאות הניתנות החל מסמסטר א' של השנה הראשונה. חלקן ניתנות על ידי מרצה שהוא גם המנחה האישי של כל התלמידים בסדנה. קבוצות אלו סובבות סביב נושא אחד, כאשר כל תלמיד/ה חוקר היבט אחר של הנושא. בנוסף, בכל שנה מספר קטן של תלמידים מונחים ע"י חברי סגל אחרים. תלמידים אלה משתתפים בסדנת תיזה נפרדת, שמקבילה מבחינת תהליך פיתוח המחקר לסדנאות התיזה האחרות. סדנאות התיזה בשילוב ההנחייה האישית נותנים ליווי ותמיכה מלאה לאורך כל תקופת ביצוע המחקר וכתיבת העבודה.

נושאי סדנאות התיזה משתנים מידי שנה. דוגמאות לנושאים שניתנו בעבר: ילדים בסיכון, ילדים מוכים ומוזנחים, אבהות במעבר גירושין, תפיסה של זנות, עלייה והגירה, מיעוטים אתניים ועובדים זרים, התמודדות עם הריון בסיכון, בחירות של נשים לגבי לידה והכנה לאימהות, אבל ושכול, טראומה וטראומה משנית, עיצוב מדיניות, שיח וטיפול בעבודה סוציאלית.

סטודנטים מצטיינים בתכנית הלימודים עם תיזה יכולים להציג מועמדות לתוכנית הדוקטורט הישיר בסיום השנה הראשונה ללימודי המוסמך.

  • מידע לגבי תנאי הקבלה למסלול הישיר לדוקטורט ניתן למצוא בידיעון ביה"ס

 

לימודים ללא תיזה - יצירת ידע באמצעות התערבות

היקף השעות בתכנית הלימודים ללא תיזה הנו 36 ש"ס הכוללות קורסי תשתית עבור פיתוח ידע והמשגתו, התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית ויצירה או פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות. משך הלימודים הוא שנתיים, יומיים בשבוע . במסלול התערבות מתקדמת קיימת אפשרות ללמוד יום אחד בשבוע. סיום תואר שני בתכנית הלימודים ללא תיזה אינו מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי (דוקטורט).

יצירת ידע באמצעות התערבות מלווה בסדנאות הפרקטיקה הנמשכות לאורך שתי שנות הלימוד. הסדנאות מלוות ותומכות בתהליך תכנון, ביצוע, הערכת והפצת ההתערבות. נושאי סדנאות הפרקטיקום משתנים מידי שנה. דוגמאות לנושאים שניתנו בעבר: טיפול בילדים ונוער, התערבות במצבי לחץ ומשבר, התערבות עם נשים, שיקום נפגעי נפש בקהילה ,התערבות עם אוכלוסיות בשרותי תָּקון, היבטים שונים הקשורים לקשישים, תכנון ויישום של התערבויות אפקטיביות עם קבוצות תרבות ייחודיות במציאות הישראלית, פרקטיקה של מדיניות ,עבודה סוציאלית עם אוכלוסיות מודרות, עבודה קבוצתית עם סביבותיו של הילד בסיכון. לרשות ביה"ס עומדות מלגות המוצעות לתלמידים.

 

תנאי קבלה

ללימודי התואר השני בעבודה סוציאלית יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית בממוצע ציונים של 85 לפחות. בנוסף, על מנת להתקבל למסלולים הקליניים ("ילד ונוער" ו"טראומה ולחץ") על המועמד/ת להיות בעל/ת ניסיון עבודה של 22 חודשים לפחות עד למועד פתיחת שנת הלימודים. הניסיון התעסוקתי צריך להיות רלבנטי לתחום של "ילד ונוער" או "לחץ וטראומה") בהתאם למסלול המבוקש. למסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות ולמסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיותניתן להגיש מועמדות גם ללא ותק תעסוקתי.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive