ברכות לתלמידתנו אביה מנדלבלט !

עם קבלת תעודת הערכה מטעם הרקטור על הישגיה הלימודיים

05 פברואר 2018

ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל שמח וגאה לברך את תלמידתנו אביה מנדלבלט עם קבלת תעודת הערכה מטעם הרקטור על הישגיה הלימודיים בשנה"ל תשע"ז! 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive