ועדות בית הספר תשע"ט

מועצת בית-הספר

הינה המוסד החוקתי העליון של בית-הספר. המועצה אחראית על מדיניות העל של בית-הספר, תפקידה לאשר ולפקח על תכניות ומסגרות לימודיות ולקבוע עקרונות מנחים לפעילות בית-הספר. חברים בה: דקאן הפקולטה, הסגל הקבוע  המועסק בבית-הספר בחצי משרה לפחות, נציג המרצים ונציג הסגל הזוטר בבית-הספר.

 

חברי המועצה

וייס גל עידית, פרופ'- יו"ר
​אבו ריא השאם, ד"ר
בנימיני יעל, פרופ'
גבריאל-פריד בל, ד"ר (שבתון)
גינזבורג קרני, פרופ'
דודזון-ערד בלהה, פרופ' 
חממה ליאת, ד"ר 
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
כץ כרמית, ד"ר
לוין ליה, ד"ר
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סויה ריקי, פרופ' 
סולימיני אעידן יפית, ד"ר
פלד עינת, פרופ' 
פלדמן גיא, ד"ר
צור נגה, ד"ר
רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'
שילה גיא, ד"ר

 

שי שרית, נציגת הסגל הזוטר
יוסף יעל, רכזת מנהלית
מרקו דפנה, מזכירת הועדה

 

ועדת כח אדם

מטפלת במעמד האקדמי של חברי הסגל, במדיניות ובפיתוח כוח אדם והערכתו. 

 

חברי הוועדה

וייס גל עידית, פרופ'- יו"ר
​אבו ריא השאם, ד"ר
בנימיני יעל, פרופ'
גבריאל-פריד בל, ד"ר(שבתון)
גינזבורג קרני, פרופ'
דודזון-ערד בלהה, פרופ' 
חממה ליאת, ד"ר 
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
כץ כרמית, ד"ר
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סויה ריקי, פרופ'
פלד עינת, פרופ' 
רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'
שילה גיא, ד"ר

 

 

תואר ראשון

כץ כרמית, ד"ר - ראשת התכנית לתואר ראשון

 

ועדת הוראה תואר ראשון

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים לתואר ראשון, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

כץ כרמית, ד"ר - יו"ר
זקס אילנה
כץ כרמית, ד"ר
סולימיני אעידן יפית, ד"ר
פלדמן גיא, ד"ר
פנחסי בתיה, מרכזת שיטות שנה א'
צור נגה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר , מרכזת התרכזויות שנה ג'
שי שרית , מרכזת שיטות שנה ב'

וייס גל עידית, פרופ'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
שטיין חגית
נציג תלמידים- תואר ראשון

 

תת-ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר ראשון, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

 

שי שרית  - יו"ר
כץ כרמית, ד"ר 
פנחסי בתיה
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שטיין חגית

 

תת-ועדה לענייני קבלה לתואר הראשון

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת סטודנטים לביה"ס ללימודי תואר ראשון.

סולימיני אעידן יפית, ד"ר- יו"ר
זקס אילנה

כץ כרמית, ד"ר
סמרטנקו אירנה

שטיין חגית

 

תת-ועדה להכשרה מעשית

מטפלת בהיבטים המקצועיים והמנהליים הקשורים בהכשרה מעשית, וכן עוסקת בפיתוח ובקידם סגל המדריכים.

 

זקס אילנה - יו"ר
באום-מזרחי עדי, ד"ר

גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
כץ כרמית, ד"ר
פנחסי בתיה
פרומר דפנה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שי שרית
 

יוסף יעל 
רוב-אטיאס מירב 
נציג מדריכי הכשרה מעשית
נציג תלמידים

 

תואר שני

חממה ליאת, ד"רראשת התכנית לתואר שני

 

ועדת הוראה

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימוד לתואר שני, אישורן  הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.
 

חממה ליאת, ד"ר- יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ'
וינברג-קורניק גליה, ד"ר
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
לוין ליה, ד"ר
פלד עינת, פרופ'
שילה גיא, ד"ר

 

וייס גל עידית, פרופ'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
בן דיין דנה
אמיר שירה
נציג תלמידים- תואר שני

 

תת ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

חממה ליאת, ד"ר- יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ'
וינברג-קורניק גליה, ד"ר


בן דיין דנה

 

תת ועדת מוסמך לענייני קבלה לתואר שני

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי תואר שני.


טרטקובסקי יבגני פרופ'- יו"ר​

וויס-גל עידית, פרופ' 
חממה ליאת, ד"ר 

סמרטנקו אירנה
אמיר שירה
 

 

ועדת הוראה לתכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים בתכניות הלימוד של תכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

 

שילה גיא, ד"ר- יו"ר
זקס אילנה
חממה ליאת ד"ר
פרומר דפנה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שבאר-שפירא דניאלה, ד"ר

 

וייס גל עידית, פרופ'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה

 

תת ועדת קבלה לתכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

שילה גיא, ד"ר- יו"ר

חממה ליאת ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר

 

סמרטנקו אירנה
אמיר שירה

 

 

תואר שלישי

גינזבורג קרני, פרופ' ,ראשת התכנית לתלמידי מחקר


 

ועדת תלמידי מחקר

מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודי התואר השלישי.

 

גינזבורג קרני, פרופ'​- יו"ר
​בנימיני יעל, פרופ'
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סויה ריקי, פרופ'
 

וייס גל עידית, פרופ'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
בן דיין דנה
 

ועדת מלגות

מטפלת  בקביעת  קריטריונים לזכאות  ובבחירת הזכאים למלגות  שונות  בהתאם לקריטריונים אלה.

​אבו ריא השאם, ד"ר- יו"ר
פנחסי בתיה
פרומק דפנה, ד"ר

יוסף יעל
אמיר שירה

 

ועדה ללימודי המשך והשתלמויות

אחראית על ההיבטים האקדמיים והמנהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

 

קורין-לנגר נורה, ד"ר 

באום מזרחי עדי, ד"ר
גולן מרים, פרופ'
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
דודזון-ערד בלהה, פרופ'
וילסון מינה
לוין ליה, ד"ר
שבאר-שפירא דניאלה, ד"ר

יוסף יעל
פלדמן הדס

 

ועדה להוגנות מגדרית
אחראית על נושאים הקשורים ליצירת אקלים תעסוקתי, לימודי וחברתי הוגן בתחומי מגדר, נטייה מינית וזהות מגדר הקשורים לסגל ולסטודנטים.

 

שילה גיא, ד"ר- יו"ר
פלד עינת, פרופ' 
 

יוסף יעל
נציגי סטודנטים
 

ועדת התכנית הבינלאומית

אחראית על ההיבטים האקדמיים והמנהליים של התוכנית הבינלאומית 

 

גינזבורג קרני, פרופ' - יו"ר
פלד עינת , פרופ'
שילה גיא, ד"ר

יוסף יעל
פלמור נילי
 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>