בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive