קורס פרקטיקום שנתי תשפ"א

קורס פרקטיקום שנתי

במסגרת לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית תשפ"א

תיאור הפרקטיקום:

קורס הפרקטיקום,  ישמש כמרחב לפיתוח ידע ומיומנות מקצועית בתחום הפרקטיקה בע"ס. זאת, באמצעות תכנון ויישום שיטתי ומובנה של התערבויות  (פרטניות או אחרות מתוך שדות ההתערבות של העבודה הסוציאלית  ובהתאם לנושא הפרקטיקום הנבחר), מבוססות על ידע תיאורטי וממצאים אמפיריים. תכנון ההתערבויות יכלול הגדרת בעיות/ צורך במוקדי ההתערבויות, הגדרת תוצאות רצויות ושיטות להשגתן, הצגת הבסיס התאורטי והאמפירי להתערבויות, וקביעת מדדים לבחינת מועילותה.

 

כל משתתפת בפרקטיקום, תתבקש לבחור לפחות שני מקרים של התערבות (פרטנית או אחרת, בהתאם לנושא הפרקטיקום) אתם תעבוד לאורך השנה.

הליווי ינתן על ביצוע התערבות מתוכננת במקרים אלו, הוא יציע חשיבה תיאורטית ואמפירית לצד התאמת מיומנויות התערבות. הליווי יעשה בקבוצות קטנות (עד 11 תלמידות בקבוצה) בתדירות של אחת לשבוע למשך שעתיים אקדמיות.

 

מצ"ב פירוט:

 • דרישות הפרקטיקום: קריאת הסילבוס של הקורס היא חיונית לבחירת קבוצת הפרקטיקום. סילבוס הקורס מאפשר להבין את אופי ומשמעות הלמידה המתקיימת בקבוצה: קבוצות הפרקטיקום נחלקות  על פי עולמות תוכן העוסקים בשפת התערבות (טיפול דינמי), אוכלוסיית יעד מסוימת (כמו גברים, נשים ילדים) או שיטת התערבות שהקורס מבקש להעמיק בה (למשל פרקטיקום קבוצות, פרקטיקום לשינוי מדיניות חברתית. (אופי ההתערבויות הנדרשות בהתאם למסגרות הפרקטיקום השונות מופיע בסוף המסמך).
 • התלמידות עצמן מוצאות את מסגרת הפרקטיקום המתאימה להן. יש למצוא מסגרת או ארגון בו נתן לבצע התערבות במהלך שני הסמסטרים, בתדירות חד שבועית. זאת, על מנת לאפשר התנסות בתהליך למידה על התערבות מתוכננת.
 • התערבויות אשר מלוות על ידי הסטודנטיות צריכות להיות במסגרת האחריות המקצועית של שירות/ארגון/סוכנות בו מתבצע הפרקטיקום, לפני ההתערבות וגם לאחריה (על הסטודנטית לקבל את הלקוחות על ידי השירות, לשמור על קשר מקצועי עם איש קשר מתוך השירות בכל הנוגע לליווי של המטופל, ללוות את המטופל בתום ההתערבות להמשך התערבות הניתנת במסגרת השירות ולעדכן את איש הקשר על כך).  
 • מורת/מורה הקורס תיתן/ייתן אישור סופי של אופי השדה והתאמתו לצרכי קבוצת הפרקטיקום.
 • אין אפשרות להתחיל את קבוצת הפרקטיקום מבלי שהסטודנטית תהיה משובצת במסגרת מסוימת. כמו כן, אין אפשרות להמשיך ולקחת חלק בקבוצת הפרקטיקום מבלי שהסטודנטית תבצע התערבות לאורכה של שנת הלימודים (מכאן ההמלצה על לפחות שתי התערבויות טיפוליות).

 

בהתאם לאמור לעיל:

 • עד לסוף חודש אוגוסט 2020 על התלמידות לשלוח למורת הקורס מסמך הכולל מידע על הארגון  בו יתבצע  הפרקטיקום בשנת הלימודים,  אופי ההכשרה וההדרכה (מי יבצע אותה, תדירות). 
 • במידה ולא ימצא מקום הכשרה על ידי הסטודנטית, מורת/ה הפרקטיקום תסייע/ייסע  ברשימה של מקומות הכשרה אליהם נתן לפנות. הפניה לבקשת הרשימה, תעשה למורת הפרקטיקום אליה הסטודנטית משובצת, לא יאוחר מסוף חודש אוגוסט 2020. על הסטודנטית מוטלת האחריות לחזור למורה ולעדכן אותה/אותו במציאת מקום בו נתן לבצע את הפרקטיקום. 
 • אנחנו מאוד ממליצים על הדרכה, אבל לא יכולים לחייב בהדרכה. ההדרכה היא  ללא קשר או תלות בקבוצת החשיבה המקיימת בקורס הפרקטיקום.
 • במסגרת הארגון בו תבוצע ההתערבות לפרקטיקום יהיה/תהיה איש/ת קשר, שניתן יהיה לפנות אליו/ה במידת הצורך להתייעצות לגבי הפונה הספציפי, או למקרי חירום הקשורים לטיפול. במידת האפשר, הדרכה במקום בו מבוצעת ההתערבות יכולה לסייע לתלמיד/ה בהמשך עיבוד וליווי, מעבר להדרכה הניתנת באוניברסיטה.

 

 1. מטלות הפרקטיקום כוללות:
 • השתתפות פעילה בדיונים ובהצגות המקרה בכיתה
 • הבאת המקרה בצורה תדירה להדרכות שנערכות בכיתה
 • הגשת עבודת סוף שנה
 • לימוד שלושה קורסים תיאורטיים/פרקטיים מתוך מקבץ הקורסים המלווים את הפרקטיקום ("קורסי לויין") . על הסטודנט/ית לבחור לפחות שלושה קורסים מתוך הרשימה, שיילמדו בצמוד ללימודי הפרקטיקום. ניתן לבחור בקורסים נוספים מרשימה זו כקורסי בחירה.

 

שימו לב: בנוסף למטלות הקורס, הלומדים במסלול פרקטיקום (ולא עושים תזה) מחויבים לעבודת סיום תואר (שהיא עבודה שונה מזו שנדרשת בסיום הקורס), המבוססת על הפרקטיקום, ומשקלה הוא 15% מהציון הסופי של התואר. העבודה נבדקת על ידי מורה הפרקטיקום, והגשתה היא עד לתאריך שהאוניברסיטה תפרסם לעבודות גמר.

 

 

למען הסר ספק:

 • הפרקטיקום אינו הכשרה מעשית, כפי שנעשית בשנה א' + ב' של תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית (שכוללת יומיים של הכשרה בת 8 שעות עם הדרכה פרטנית). היקף הפרקטיקום והשהיה במסגרת הפרקטיקום אמורים להיות כאלו שיאפשרו התערבות רציפה עם כשני פונים לאורך השנה (בתדירות של מפגש של שעה אחת פעם בשבוע או שבועיים) או התערבות קבוצתית אחת או מעורבות בפרויקט אחד לשינוי מדיניות.
 • המסגרות בהן ניתן לעשות את הפרקטיקום מגוונות, וניתנות לבחירת התלמידים, ובלבד שיאפשרו התערבות עם כשני פונים (ילד, מתבגר, בוגר או מבוגר), התערבות קבוצתית או פרקטיקת מדיניות לאורך השנה. מסגרת הפרקטיקום יכולה להיות מקום העבודה/התנדבות של התלמיד/ה; הפרקטיקום יכול להתבצע בעמותה, במחלקה לשירותים חברתיים, מרפאה, מסגרת רפואית, מסגרת חינוכית וכל מסגרת אחרת שבה מתאפשרת התערבות מהסוג שמתואר בדרישות הפרקטיקום.

 

 

בברכה,

ד"ר ליאת חממה – ראש תכנית המוסמך

ד"ר גליה קורניק- ראשת מסלול אינטגרטיבי לטיפול ולהתערבות

ד"ר גיא שילה – ראש תכנית ההשלמות

 

 

נספח- תיאור אופי ההתערבויות הנדרשות בהתאם למסגרות הפרקטיקום השונות

 • פרקטיקום קבוצות נדרשת בניה של קבוצה אחת בלבד (הליך הקמת הקבוצה הוא מורכב ומאתגר ולא פעם נדרש בסמסטר שלם בו מלווה מורת הפרקטיקום את תהליך הקמת הקבוצה. זהו תהליך אינהרנטי ללמידה על התערבות קבוצתית ולכן קבוצה אחת (על כל שלביה) מספיקה כדרישת סף לכניסה לקורס.
 • התערבויות פרטניות התערבות שיטתית פרטנית (בילד, מתבגר, משפחה, בוגר או מבוגר) התלמידים עצמם ימצאו את מסגרת הפרקטיקום המתאימה להם. מסגרת זו, אמורה לספק אפשרות להתערבות פרטנית עם לפחות שני פונים לאורך השנה. זאת, על מנת למנוע מצב של הפסקת טיפול (מסיבות שונות) לאורך השנה, דבר שיותיר את התלמיד/ה ללא מקרה לחשיבה ולדיון בקבוצת הפרקטיקום.
 • פרקטיקום לשינוי מדיניות חברתית- פרויקט אחד.

 

רשימת קבוצות הפרקטיקום והקורסים המלווים אליהן 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>