שאלות ותשובות- FAQ

הרחב הכל
כיצד מתבצע הרישום לתכנית ההשלמות?

הרישום לתכנית ההשלמות מתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון, יש להירשם לתואר שני באתר הרישום האוניברסיטאי. בעת הרישום, תצטרכו לשלוח בערכת הרישום למדור הרישום האוניברסיטאי את גיליונות הציונים ואישור הזכאות לתואר. רק לאחר הרישום באתר הרישום האוניברסיטאי, ועם מספר האסמכתא לרישום שיתקבל, יש להירשם בשאלון הרישום המקוון המופיע בקישור. שאלון הרישום המקוון כולל פרטים שיסייעו לנו במיון הראשוני של המועמדים: פרטים אישיים, לימודים קודמים, קורסי קדם שנלמדו, ניסיון בתעסוקה/התנדבות. בעת הרישום המקוון תתבקשו להעלות את המסמכים הבאים: גיליונות ציונים, אישור זכאות לתואר (או אישור על סטאטוס לימודים למי שעדיין לומדים וזו השנה האחרונה ללימודיהם), קורות חיים (שני עמודים מודפסים – אין לנו פורמט מיוחד לקורות החיים), אישור על תעסוקה/התנדבות. אנא, דאגו שכל המסמכים שעליכם להעלות בעת הרישום המקוון יהיו בידכם לפני התחלת מילוי הטופס המקוון. 

קיבלתי הודעה שלא התקבלתי לתכנית. האם ניתן לערער על ההחלטה?

החלטת דחיה לקבלה לתכנית היא סופית.

איננו מקבלים, גם לא בוועדת חריגים, מועמדים שציון הממוצע שלהם בתואר הראשון הקודם הוא מתחת ל 88, או מתחת ל 85 בתואר השני הקודם (במידה ולמדו תואר שני).

ועדת הקבלה של תכנית ההשלמות תדון בבקשות לקבלה חריגה רק במקרים בהם המועמדים עומדים בכל דרישות הרישום לתוכנית במלואן, ולאחר קבלת הודעת דחיה מהתוכנית, ותחליט על פי מגוון שיקולים: נסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, מספר מקומות פנויים וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים ידרשו להעביר מכתב המסביר את הבקשה לקבלה חריגה וכן את פרטי המייל להתקשרות עם שני ממליצים. הממליצים יקבלו  קישור לטופס ההמלצה אותו עליהם למלא ולהעבירו עד ל- 30 ביוני למזכירת וועדת תכנית ההשלמות. על המועמד להעביר את מכתב הבקשה שלו לדיון בקבלה חריגה עד ל-30 ביוני.

יודגש, שפניה לוועדת חריגים אינה מבטיחה קבלה לתוכנית. 

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במקצועות שאינם עבודה סוציאלית. דרישות הקבלה לתכנית כוללות קורסי קדם (שאינם נלמדים בתכנית ההשלמות) הכוללים: סטטיסטיקה, שיטות מחקר, ולפחות ארבעה מהקורסים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, פסיכופתולוגיה, תיאוריות באישיות, החברה הישראלית, פסיכולוגיה חברתית, כלכלה, מבוא למשפט/שיטת המשפט הישראלי, מבוא למנהל ומדיניות ציבורית.

יש להשלים קורסים אלו (או שכבר נלמדו במסגרת התואר הראשון) לפני הרישום לתכנית.      

מהן דרישות הקבלה לתכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית?

דרישות הקבלה כוללות:

  1.  סיום ב.א. בציון גמר של 88 לפחות, או סיום מ.א. בציון גמר 85 לפחות (יש להעביר למרכז למרשם בעת הרישום תעודת גמר תואר ראשון או שני, וגיליון ציונים)
     
  2.  אישור על סיום קורסי קדם (סטטיסטיקה, שיטות מחקר, ו4 קורסים מתוך הרשימה: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית, החברה הישראלית, כלכלה, מבוא למשפט/שיטת המשפט הישראלי, מבוא למנהל ומדיניות ציבורית) בציון עובר 3. מעורבות בפעילות/עשיה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל התנדבות או עבודה).
הנתונים שלי כמעט עומדים בדרישות הקבלה, ואני מאד רוצה להתקבל לתכנית ההשלמות. יש אפשרות להתקבל בכל זאת?

דרישות הרישום הן תנאי הכרחי לקבלה אליה. כאמור, רק מועמדים/ות שעומדים בדרישות הרישום במלואן, אך לא התקבלו, רשאים לפנות לוועדת החריגים, לאחר קבלת הודעת הדחיה, ולנמק את בקשתם. 

למדתי תואר ראשון/שני באוניברסיטה בחו"ל, ובדרישות הקבלה רשום שהתואר צריך להיות ממוסד אקדמי מוכר בארץ. מה עושים?

מועמדים שסיימו את התואר הראשון או השני שלהם בחו"ל, צריכים לצרף לערכת הרישום מסמכים המעידים על לימודיהם, על פי הפירוט שנמצא באתר רישום האוניברסיטה – המצאת מסמכים.

אישור התואר שנלמד בחו"ל נעשה על ידי מדור הרישום.

למדתי קורסי קדם שונים מעט מאלו שרשומים בדרישות לתוכנית. איך אדע אם הם מתאימים?

אנו דורשים השלמת שישה קורסי קדם טרם התחלת התוכנית (ניתן להשלים שניים מהם במהלך השנה הראשונה לתוכנית).
במידה ולמדתם קורסים הדומים לקורסי הקדם שאנו דורשים (ניתן להסתכל בסילבוסים באתר בית הספר), אותם יכולים לשלוח את גליון הציונים והסילבוס של הקורס בו אתם מתלבטים לראש התכנית לאישור.
במידה ולמדת מספר קורסי קדם באותו שם (לדוגמא: סטטיסטיקה א' + ב'; שיטות מחקר א' + ב'), רשמו אחד מהם בטופס הרישום האלקטרוני (לבחירתכם). 

הציון הממוצע שלי בתואר הראשון/בתואר השני מעט נמוך מהציון הנדרש לרישום לתוכנית ההשלמות. האם אוכל בכל זאת להתקבל?

ראשית, בדקו היטב את הציון הממוצע שלכם בתואר הראשון: אם למדתם במסלול דו חוגי לתואר הראשון – אנו מתחשבים בממוצע החוג הגבוה מבין השניים (כלומר, אם באחד מחוגי הלימוד שלכם בתואר הראשון הממוצע הוא גבוה מ 88, נתחשב בממוצע זה, גם אם ממוצע החוג השני, או הממוצע הכללי בתואר, נמוכים מ 88). אם למדתם במסלול חד חוגי בתואר הראשון – אנו מתחשבים בממוצע הכללי של התואר הראשון כולו. למי שסיים/ה לימודים בתואר הראשון ו/או בתואר השני לפני שנים רבות (לפני 2006), אנו מתחשבים בשנת הסיום הישנה של התואר ומתקננים את הציון הממוצע כך שיתאים לעלייה בציוני התארים לאורך השנים (במידה וזה מצבכם, אתם מוזמנים לפנות למזכירת הקבלה לקבלת פרטים נוספים). מעבר למקרים אלו, אנו נדרשים לעמוד בציון הממוצע שנקבע, ואיננו יכולים לקבל לתוכנית מועמדים שציון הממוצע שלהם אינו עומד בדרישות הקבלה (ציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון, או 85 לפחות בתואר השני). 

האם ניתן ללמוד רק את לימודי ההשלמה, מבלי להמשיך לתואר שני, ולקבל תואר ראשון בעבודה סוציאלית?

לא. תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית נלמדת כמקשה אחת בת שלוש שנים, הכוללת את לימודי ההשלמות (כולל ההכשרה המודרכת בשדה) ותואר שני מלא. תעודת התואר השני בעבודה סוציאלית תינתן למסיימים את מלוא התכנית בתום שלוש השנים.

מתי נערך הרישום למסלול עם תזה?

הרישום למסלול עם תזה ייערך במהלך שנת הלימודים הראשונה בתכנית. לימודי התואר השני (ואיתם הלימודים המלווים את מסלול התזה) מתחילים למן השנה השנייה של תכנית ההשלמות.

האם אוכל ללמוד במסגרת לימודי תכנית ההשלמות במסלולים הקליניים המוצעים בבית הספר (מסלול קליני לילד ולנוער, מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה)?

לא. תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית נלמדת במסלול טיפולי – המסלול האינטגרטיבי לטיפול ולהתערבות.

לימודים במסלולים הקליניים (לילד ונוער, לטיפול במצבי לחץ וטראומה) דורשים בדרישות הקבלה שלהם ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה רלוונטית כעובדים סוציאליים, ולכן לא ניתן להירשם ללימודים בהם במסגרת תכנית ההשלמות

אני רוצה לעסוק בטיפול; האם תכנית ההשלמות לתואר שני תאפשר לי זאת?

חוק העובדים הסוציאליים קובע, כי עובד סוציאלי הכשיר על פי החוק, ורשום בפנקס העובדים הסוציאליים, רשאי לעסוק בטיפול, ייעוץ, שיקום והדרכה בפרטים, משפחות וקהילות. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים וקבלת אישור לעיסוק בעבודה סוציאלית, ובטיפול, נעשה כבר לאחר תום לימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית במוסד מוכר. בוגרי תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית יוכלו להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים, ולקבל רישוי לעיסוק בטיפול, ייעוץ, שיקום והדרכה לאחר קבלת התואר השני.

איזה תואר אקבל לאחר סיום לימודי בתכנית ההשלמות? האם התואר מקנה מומחיות?

תכניות התואר השני בעבודה סוציאלית, בכל האוניברסיטאות, ובכל המסלולים, מקנות תואר שני בעבודה סוציאלית. כך גם תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית.

במקצוע העבודה הסוציאלית, קיימת אפשרות לקידום על פי וותק (עו"ס מתקדם, עו"ס בכיר) או על פי מומחיות (בתחומים: בריאות, שיקום, תקון, עבודה עם קהילות, בריאות הנפש, נשים, זקנה, ילד ונוער). אלו, ניתנים על ידי האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל, על סמך ניסיון עבודה בשטח כעובדים סוציאליים בתחומים אלו, ובכפוף ללימודי תואר שני (בכל מסלול לימוד). כלומר, מומחיות בעבודה סוציאלית נקבעת בעיקרה, על סמך ניסיון מקצועי וותק במקצוע, ואינה תלויה במסלול לימודים זה או אחר.

האם אוכל ללמוד קורסים העוסקים בטיפול במסגרת תכנית ההשלמות?

לימודי התואר השני כוללים מגוון רחב של קורסים בנושאים טיפוליים, כולל קורסים הנלמדים במסלולים האחרים (קורסי בחירה רבים נלמדים על ידי תלמידי המסלולים השונים יחד: מסלול התערבות מקדמת, מסלולים קליניים לילד ונוער וללחץ וטראומה). תלמידי תכנית ההשלמות יוכלו ללמוד בקורסים השונים והמגוונים בהתאם לרישומם לקורסים אלו. חשוב לזכור, שלימודי תכנית ההשלמות, כולל ההכשרה המודרכת בשדה, ולימודי התואר השני, הם לימודים המתמקדים בהיבטים טיפוליים, ומכשירים את התלמידים לעסוק בטיפול בפרטים, משפחות וקהילות.

מתי אוכל לדעת על השיבוץ שלי למסגרת ההכשרה המודרכת בשדה? האם אוכל לבחור את המסגרת?

החלוקה למסגרות ההכשרה המעשית נעשית בסמוך לתחילת שנת הלימודים, ובמסגרת הקורסים בשיטות ומיומנויות המלווים את ההכשרה המעשית. היחידה להכשרה מודרכת בשדה בוחרת את מסגרות ההכשרה על בסיס היכולת של המסגרת לספק הזדמנויות למידה, וקיומם של מדריכים מתאימים וותיקים. כל המדריכים בהכשרה המודרכת בשדה עברו קורס הדרכה באוניברסיטה, ומלווים על ידי סגל התכנית והיחידה להכשרה מעשית.

האם צריך לשלם על ההכשרה המודרכת בשדה תשלום נוסף?

התשלום לתכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית נגבה על ידי המדור לשכר לימוד באוניברסיטת תל אביב. שכר הלימוד כולל שני מרכיבים: א. שכר לימוד מלא לתואר שני ב. תשלום על לימודי ההשלמות – שכוללים גם את ההכשרה המודרכת בשדה. התשלום על לימודי ההשלמות (כולל ההכשרה המודרכת בשדה) הוא על פי השעות הנלמדות: לימודי ההשלמות הם 48 שעות סמסטריאליות (ש"ס) ועבור כל ש"ס ייגבו 5% משכר הלימוד לתואר שני (כנהוג באוניברסיטה). תשלום זה, כאמור, כולל את ההכשרה המודרכת בשדה.

לפרטים מלאים ראו במדור לשכר לימוד.

כיצד לכתוב את קורות החיים הנדרשים להעלאה כקובץ בעת הרישום לשאלון האלקטרוני?

אנו מבקשים פירוט קורות חיים, באורך של עד שני עמודים, מנוסחים לבחירתכם. ניתן לערוך את קורות החיים כקורות חיים תעסוקתיים, אשר בהן יפורטו הנקודות שנראות לכם, כמועמדים, רלוונטיות לצורך היכרות מעמיקה יותר (ניתן להרחיב במספר שורות לגבי מסגרות בהן התנדבתם או עבדתם ומשמעותם לגביכם). בנוסף, הקדישו פסקה לסיבות בגללן אתם מעוניינים ללמוד בתכנית ההשלמות.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>