תנאי הקבלה לתשע"ח לתכנית ההשלמות לתואר שני

תנאי רישום וקבלה

 1. בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (מכל התחומים), בציון גמר 88 לפחות, או בעל תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (מכל התחומים), בציון גמר 85 לפחות.

 2. השלמת 6 קורסי קדם כתנאי להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה. קורסי הקדם אינם נלמדים כחלק מהתכנית, והמועמדים נדרשים לסיימם (אם לא למדו אותם במסגרת לימודים בתחום אחר) לפני תחילת הלימודים. ניתן יהיה לסיים שניים, מבין קורסי הקדם, עד לסיום שנה א' בלימודי ההשלמה לעבודה סוציאלית. על המועמדים לסיים קורסים אלו בציון עובר. קורס אקדמי הינו כל קורס בהיקף של  2 ש"ס לפחות, ניתן ללמוד את הקורסים בכל מוסד אקדמי.

   

קורסי קדם כתנאי לקבלה ללימודי השלמה בעבודה סוציאלית:

חובה

 • סטטיסטיקה
 • שיטות מחקר

 

ארבעה קורסי קדם מתוך עשרת הקורסים הבאים:

 • מבוא לסוציולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לפסיכופתולוגיה
 • תיאוריות אישיות
 • פסיכולוגיה חברתית
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • החברה הישראלית
 • כלכלה
 • מבוא למשפט/שיטת המשפט הישראלי
 • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית

 

3.  מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל פעילות התנדבותית בהיקף של 100 שעות לפחות). על המועמדים למלא טופס אישור העסקה או התנדבות

 

enlightened בית-הספר שומר לעצמו את הזכות לשקול היבטים נוספים, על סמך המידע שמפורט בשאלון האלקטרוני   וכן לזמן את המועמדים לראיון אישי או קבוצתי.

 

 

סדרי רישום

1. יש להירשם לתוכנית ההשלמות ברישום המקוון דרך אתר הרישום האוניברסיטאי  

 • יש להעביר לאגף רישום ומינהל תלמידים: גיליון ציונים רשמי, אישור זכאות לתואר ואישור על ציון הגמר מהמוסד בו למדו. תלמידי ובוגרי אוניברסיטת ת"א אינם צריכים להמציא גיליון ציונים, אלא אם יש להם השכלה נוספת ממוסד אחר. מועמדים שעדיין אינם זכאים לתואר, יגישו גיליון ציונים מקורי או צילום מאור הכולל ממוצע ציונים מצטבר

 • אין לבחור בעבודה סוציאלית בעדיפות שלישית!

 

2.  תוך שבועיים מביצוע הרישום המקוון יש להעביר לחוג לעבודה סוציאלית את יתר המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות.

 • את המסמכים יש להגיש בעזרת השאלון האלקטרוני . הכניסה לטופס הרישום האלקטרוני למועמדים תתאפשר בעזרת מספר אסמכתא שיתקבל לאחר הרישום המקוון האוניברסיטאי.
 • יש למלא את הרישום האלקטרוני רק כשבידכם כל האישורים והמסמכים הנדרשים.

 

בשאלון האלקטרוני תידרשו למלא פרטים ולהעלות כקבצים אלקטרוניים את המסמכים הבאים:

 •  קורות חיים מפורטים בסדר כרונולוגי (בדומה לקורות חיים לצורך עבודה)- אין תבנית אחידה (עד 2 עמודים)- רצוי להוסיף פרטים אודות מסגרות עבודה והתנדבות.
 • אישור (אחד) על ניסיון בפעילות/עשיה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית. על המועמדים למלא טופס אישור העסקה או התנדבות.

הרישום לתכנית ההשלמות הוא עד סוף חודש מרץ 2017.

 

שכר הלימוד

 

לשכר הלימוד שני מרכיבים:

 • תשלום עבור לימודי ההשלמה (כולל ההכשרה המודרכת בשדה). סכום זה מחושב, על פי הנהוג באוניברסיטת תל אביב, בסכום של 5% משכר הלימוד לתואר שני עבור כל שעה סימסטריאלית (כולל השעות הסמסטריאליות המחושבות עבור ההכשרה המודרכת בשדה). תשלום זה כולל את 48 ש"ס של לימודי ההשלמה.
 • תשלום עבור לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית, כנהוג על פי כללי שכר הלימוד לתואר שני.

לפרטים על גובה שכר הלימוד העדכני לתואר שני »

 

 1. תשלום שנה א' בתכנית ההשלמות: 32 ש"ס לימודי השלמה (כל שעה סמסטריאלית מחושבת לפי 5% משכר הלימוד לתואר שני)
 2. תשלום שנה ב' בתכנית ההשלמות:  16 ש"ס לימודי השלמה (כל שעה סמסטריאלית מחושבת לפי 5% משכר הלימוד לתואר שני) + שכר לימוד לתואר שני
 3. תשלום שנה ג' בתכנית ההשלמות: שכר לימוד לתואר שני

 

חריגים

וועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית תדון בבקשות לקבלה חריגה ללימודי ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית רק במקרים של מועמדים שעומדים בתנאי הרישום והקבלה לתוכנית במלואם, ולאחר שקיבלו הודעת דחיה. ההחלטה תתבסס על מגוון שיקולים: נסיבות חיים אישיות (צריכות להיות מגובות במסמכים רלוונטיים אשר מסבירים את אי עמידה בציון סף הקבלה), שפת אם שאינה עברית, מספר מקומות פנויים וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים ידרשו להעביר מכתב המסביר את הבקשה לקבלה חריגה וכן את פרטי המייל להתקשרות עם שני ממליצים. על המועמד להעביר את הבקשה לוועדת חריגים עד ל  31.8.2017.  

enlightenedהדיון במועמדותם של מי שבחרו בבית הספר לעבודה סוציאלית בעדיפות שנייה ייערך בחודש ספטמבר על בסיס מקום פנוי.

 

enlightened מועמדים שיתקבלו ללימודי השלמה לתואר שני - בבית הספר לעבודה סוציאלית, ולא ישלמו את המקדמה במועד שנקבע להם, תבוטל קבלתם

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>