הודעת אזהרה

Submissions for this form are closed.

רישום לבית הספר לעבודה סוציאלית לתכנית ההשלמות תשפ"א

 

לתשומת ליבכם : לפני מילוי השאלון עליכם להירשם ברישום המקוון שבאתר רישום וקבלה של אוניברסיטת ת"א ולהעביר לאגף הרישום גליון ציונים רשמי ואישור זכאות לתואר ראשון לפי ההנחיות באתר הרישום

1.קורות חיים מפורטים בסדר כרונולוגי (בדומה לקורות חיים לצורך עבודה) אין תבנית אחידה (עד 2 עמודים) . רצוי להוסיף פרטים אודות מסגרות עבודה והתנדבות.
2. הגשת אישור העסקה/התנדבות. מצ"ב דוגמא לאישור תעסוקתי.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive