תנאי קבלה לתואר שני לשנה"ל תשע"ח

תנאי רישום וקבלה

1. בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  בעבודה סוציאלית, בממוצע ציונים של 85 לפחות.

2. דרישות ותק בעבודה סוציאלית:

  • למסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות ולמסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות - לא נדרש ותק בעבודה  במקצוע, אך בשנה השניה ללימודים, במקביל לפרקטיקום בתכנית  חובה  לדאוג למקום עבודה או התנדבות.
  • לשני המסלולים הקליניים ("ילד ונוער", "טראומה ולחץ")  - יתקבלו רק מועמדים עם ניסיון של 22 חודשים לפחות כעובדים סוציאלים עד למועד פתיחת שנת הלימודים הקרובה. 

    בעת הרישום ללימודי התואר השני יציין הנרשם את המסלול ואופן הלימוד על פי העדפתו, כאשר המסלול ואופן הלימוד אליהם יתקבל התלמיד יירשמו בהודעת הקבלה, על פי החלטת ועדת הקבלה של ביה"ס. לא ניתן לעבור בין המסלולים ואופני הלימוד בתוך המסלול במהלך הלימודים.

    מסלולי הלימוד 

  • מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה - עם תזה וללא תזה
  • המסלול  לקידום מדיניות וזכויות חברתיות - עם תזה וללא תזה
  • מסלול קליני לטיפול בילד ונוער - עם תזה וללא תזה
  • מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה - עם תזה וללא תזה

בתוך שבועים מביצוע הרישום המקוון , יש להעביר לביה"ס לעבודה סוציאלית את יתר המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות.

על הנרשמים לצרף אישורי העסקה רשמיים ממקום עבודתם המציינים את היקף המשרה באחוזים ותאריכי תחילת העבודה, המשכה או סיומה. (ניסיון תעסוקתי בתחום "ילד ונוער" ובתחום "לחץ וטראומה" יתייחס לתקופת זמן עבודה הסמוך ביותר לפתיחת שנת הלימודים).

לשני המסלולים הקליניים יתקבלו רק מועמדים שעבדו בהיקף של 50% משרה או יותר (עבודה עם ילדים ונוער ו/או סביבותיהם או עבודה עם אוכלוסייה במצבי לחץ וטראומה).  על המועמדים לדאוג להמשך עבודה רציף בתחום הספציפי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר השני (בשכר/בהתנדבות).

את המסמכים יש להגיש בעזרת השאלון אלקטרוני  . הנחיות מפורטות להגשת מסמכים נמצאות בתוך השאלון האלקטורני.

 

לתשומת לבכם :

מסמכים יתקבלו עד שבועיים מתאריך סגירת הרישום למסלולים. לאחר מכן לא יתקבלו מסמכים כלשם לא בחוג ולא באגף הרישום. מומלץ להירשם למסלולים השונים מוקדם ככל האפשר, הקבלה תעשה עד למילוי המכסה ולאחר מכן על בסיס מקום פנוי. החוג לעבודה סוציאלית אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל. הדיון במועמדותם של מי שבחרו בבית הספר לעבודה סוציאלית בעדיפות שנייה ייערך בחודש ספטמבר על בסיס מקום פנוי. מועמדים אשר נרשמו ו/או התקבלו בעבר ולא למדו, חייבים להירשם מחדש דחיה עקב אי תשלום מקדמה - מועמדים שיתקבלו ללימודים לתואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית ולא ישלמו את המקדמה במועד שנקבע להם בהודעת הקבלה, תבוטל קבלתם.

3. ועדת חריגים:  ועדת חריגים: ועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית תדון בכל בקשה לקבלה חריגה (ממוצע נמוך מהנדרש) ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהם: נסיבות חיים אישיות (מגובה במסמכים רלוונטיים אשר מסבירים את אי עמידה בציון סף הקבלה), שפת אם שאינה עברית, מספר מקומות פנויים וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים: למשל בכירות (הכוונה לתפקיד מרכזי בשדה ולא וותק). מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת לאחר הודעת הדחייה מהמרכז למרשם. על המועמדים להעביר מכתב המסביר את הבקשה לקבלה חריגה. לאחר קבלת מכתב פניה לוועדת חריגים יישלח טופס המלצה כאשר 2 ממליצים צריכים למלא אותו ולהחזיר ל ilanacz@tauex.tau.ac.il ישירות. את הבקשות לדיון בקבלה חריגה יש להגיש בכתב עד ל-30 במאי. ההמלצה צריכה להגיע עד ל- 30 ביוני. ועדת חריגים תתכנס בחודש אוגוסט.

4. ועדת חריגים למועמדים הבקשים להתקבל למסלול עם תזה - מועמדים הנרשמים ללימודים עם תזה מתבקשים להעביר ציונים מקורסי סטטיסטיקה ומחקר מהתואר הראשון. הקבלה למסלול עם תזה מותנת בממוצע ציונים של 85 לפחות בקורסים האלה. בכל בקשה לקבלה חריגה יתבקשו המועמדים להעביר מכתב המסביר את הבקשה לקבלה חריגה וכן לבצע מטלה הקשורה במחקר שעל פי הערכתה תקבע הקבלה למסלול עם תזה. המועד האחרון להגשת בקשה לדיון הוא עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים. לא ניתן לעבור למסלול עם תזה לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

הנחיות רישום

על המועמדים  להירשם לתוכנית באתר הרישום ברישום המקוון. ברירת המחדל ברישום המקוון היא רישום למסלולים ללא תזה, מועמדים שמעוניינים במסלול עם תזה יציינו זאת בשאלון האלקטרוני של החוג לעו"ס.

 אין לבחור בביה"ס לעבודה סוציאלית בעדיפות שלישית! 

על המועמדים להעביר לאגף רישום ומנהל תלמידים

גיליון ציונים רשמי, אישור זכאות לתואר ואישור על ציון הגמר מהמוסד בו למדו.  מועמדים שטרם סיימו את התואר יעבירו לאגף הרישום גיליון ציונים רשמי מעודכן הכולל ממוצע ציונים מצטבר. הקבלה לתואר השני תהיה על תנאי שיגישו את הזכאות לתואר הראשון עד סוף סמס' א' תשע"ח. תלמידי ובוגרי אוניברסיטת ת"א אינם צריכים להמציא גיליון ציונים.

ייעוץ ופרטים נוספים

יעוץ אקדמי: 

ראש התכנית: פרופ' רונית ליכטנטריט

טל' 03-6409344  

 יו"ר ועדת הקבלה: ד"ר כרמית כץ

drckatz@gmail.com

טל' 03-6406366
 

מזכירות קבלה: שירה אמיר

shiraa@tauex.tau.ac.il

בניין עבודה סוציאלית
טלפון 03-6409192

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>