מלגות תשע"ח

בית הספר לעבודה סוציאלית מעניק מידי שנה מספר מלגות.

באופן כללי, הדרישות  להגשת בקשות לקבלת מלגה הם:

  1. זכאים להגיש סטודנטים לתואר ראשון, שני או שלישי – כמפורט בקריטריונים של כל מלגה הכתובה מטה.
  2. זכאים להגיש תלמידי תוכנית ההשלמות משנה ב' / ג'  

ועדת המלגות של ביה"ס לעבודה סוציאלית תדון בכל פניה ותחליט על הזכאים למלגה בהתאם לקריטריונים ולתקציב השנתי למלגות. בכל שאלה ניתן לפנות אל  גב' שירה אמיר,מזכירת וועדת המלגות, חדר 111, בטלפון: 03-6409192 shiraa@tauex.tau.ac.il

לתשומת לב: לכל המלגות המפורטות מטה מופיע טופס המלצה, אותו המרצה/מנחה יעביר ישירות למזכירות.

 

להלן פירוט המלגות הקיימות ומועדי הגשת הבקשות:

הרחב הכל
מלגה ע"ש קרמר-לוינסון ז"ל לסיוע כלכלי
שם מלגה  מלגה ע"ש קרמר-לוינסון ז"ל לסיוע כלכלי  
התורם   משפחתם של מרטין ולינדה קרמר ז"ל מניו-יורק ובת דודתם רות לוינסון ז"ל מתל-אביב, מעניקה לזכרם מלגת סיוע כלכלי.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסייע לתלמידים מתארים מתקדמים המצויים במצוקה כלכלית שעלולה לפגוע בהישגיהם בלימודים. המלגה מותנת במצב הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו.  
תאריך הגשה בין התאריכים:  7.12.2017 – 7.1.2018  
טפסים יש להגיש שני טפסים:

  1. טופס הבקשה באנגלית, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים.  
  2. טופס הבקשה מהדקאנט, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים (טופס זה ישלח במייל לכל מי שידרוש, יש לפנות במייל לשירה אמיר shiraa@tauex.tau.ac.il)

לתשומת לבכם:

  • טפסים שלא ימולאו כראוי ולא יצורפו אליהם כל המסמכים הנדרשים לא יועלו לדיון.
  • כל מי שהגיש טפסים לדקאנט לא נדרש למלא אותם שוב.
  • את הטפסים יש להגיש לידי שירה אמיר
    לא יאוחר מתאריך  7.1.2018
 

 

 

מלגה ע"ש אינגה גוטפארב ז"ל בתחום הזקנה
שם מלגה מלגה ע"ש אינגה גוטפארב ז"ל בתחום הזקנה  
התורם   אינגה גוטפארב ז"ל, עובדת סוציאלית במקצועה, נולדה בשבדיה. בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה אינגה מעורבת בהצלת ילדים יהודים והבאתם לשבדיה. כספה נתרם לביה"ס לעבודה סוציאלית במטרה להכשיר עובדים סוציאליים שיסייעו לשיפור הרווחה וטיפול באוכלוסייה המבוגרת בישראל ובקשישים בפרט, דרך הפרקטיקה והמחקר.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים מתארים מתקדמים המבצעים מחקר, עבודת גמר, פרקטיקה או התערבות מקצועית בתחום הזקנה.  
תאריך הגשה בין התאריכים: 7.12.2017 – 15.2.2018  
טפסים יש להגיש את טופס הבקשה המצ"ב מלא, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים לידי שירה אמיר 
לא יאוחר מתאריך  15.2.2018
 

 

 

מלגה ע"ש צפורה ובצלאל שחר-בוים ז"ל בתחום הטיפול בילדים ובקשישים
שם מלגה מלגה ע"ש צפורה ובצלאל שחר-בוים ז"ל בתחום הטיפול בילדים ובקשישים  
התורם   צפורה בוים ז"ל הייתה אחת הרוקחות הראשונות בתל-אביב, ובעלה בצלאל שחר ז"ל היה מנהל מחלקת החינוך והתרבות בהסתדרות. בני הזוג שחר-בוים הורישו את עיזבונם לטובת מטרות ציבוריות ובמיוחד לעזרה לילדים נזקקים. חלק מהעיזבון יועד לביה"ס לעבודה סוציאלית לטובת מתן מלגות.  
קריטריונים המלגות מיועדות לסטודנטים מכל התארים, אשר מתנדבים בטיפול או עוסקים במחקר בילדים ו/או קשישים במצוקה, בתחום העיר ת"א–יפו בלבד.  
תאריך הגשה בין התאריכים: 7.12.2017 – 15.2.2018  
טפסים  יש להגיש את טופס הבקשה המצ"ב מלא, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים לידי שירה אמיר
לא יאוחר מתאריך  15.2.2018
 

 

 

מלגה לזכרם של פישל ומרים יצחקי ז"ל בתחום הגרונטולוגיה
שם מלגה מלגה לזכרם של פישל ומרים יצחקי ז"ל בתחום הגרונטולוגיה  
התורם   פישל ומרים יצחקי ז"ל ראו חשיבות רבה בעזרה לילדים עולים ולילדים ממשפחות מצוקה. עם זקנתם, בני משפחתם ראו כי ההתייחסות והטיפול בגיל השלישי לוקים בחסר ובחרו להקים קרן על שמם שמטרתה לעודד לעבודה עם קשישים ולמחקר בתחום הגרונטולוגיה.  
קריטריונים זכאים להגיש מועמדות תלמידים מכל התארים, אשר במסגרת לימודיהם עורכים מחקר או מבצעים פרקטיקה ותורמים לקידום הידע והעשייה בתחום הגרונטולוגיה.  
תאריך הגשה בין התאריכים: 7.12.2017 – 15.2.2018  
טפסים יש להגיש את טופס הבקשה המצ"ב מלא, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים לידי שירה אמיר 
לא יאוחר מתאריך  15.2.2018
 

 

 

מלגה ע"ש ענת גל ז"ל לעידוד פיתוח ידע בתחום ילד ונוער
שם מלגה  מלגה ע"ש ענת גל ז"ל לעידוד פיתוח ידע בתחום ילד ונוער  
התורם   ענת גל ז"ל היתה עובדת סוציאלית אשר במהלך לימודיה לתואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, נפטרה ממחלת הסרטן. ענת עבדה עם נערות במצוקה ושימשה כפקידת סעד וכעובדת סוציאלית במפתן "ארז" בהרצליה, שם פיתחה כלים טיפוליים וקהילתיים עבור עובדים סוציאליים במפתנים אחרים בארץ. משפחתה תורמת לזכרה מלגה לעידוד פיתוח הידע בתחום ילדים ובני נוער.  
קריטריונים המלגה מוענקת לתלמידי תואר שני אשר כותבים עבודת תזה או מפתחים פרקטיקה בתחום ילד ונוער.  
תאריך הגשה בין התאריכים: 7.12.2017 – 15.2.2018  
טפסים יש להגיש את טופס הבקשה המצ"ב מלא, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים לידי שירה אמיר 
לא יאוחר מתאריך  15.2.2018
 

 

 

 

מלגה לזכרו של פרופ' יוסי קטן ז"ל בנושא מעורבות חברתית
שם מלגה מלגה לזכרו של פרופ' יוסי קטן ז"ל בנושא מעורבות חברתית  
התורם   פרופ' יוסי קטן ז"ל היה אחד מהדמויות הבולטות בחקר, עיצוב והוראת המדיניות החברתית בישראל. הוא היה ממקימי ביה"ס ושימש כראש ביה"ס השני, פעיל חברתי בולט, ועורך ראשי של כתב העת "ביטחון סוציאלי".  
קריטריונים זכאים להגיש מועמדות תלמידים מכל התארים, אשר במסגרת לימודיהם עורכים מחקר או פרקטיקום בנושא מדיניות חברתית, עוני, שירותי רווחה אישיים או מערכת הביטחון הסוציאלי או שותפים במעורבות חברתית או בכל פעילות למען שינוי חברתי, שאינה תמורת שכר.  
תאריך הגשה בין התאריכים: 7.12.2017 – 15.2.2018  
טפסים יש להגיש את טופס הבקשה המצ"ב מלא, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים לידי שירה אמיר
לא יאוחר מתאריך  15.2.2018
 

 

 

מלגה ע"ש אריה איסרוב ז"ל בתחום שכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות
שם מלגה  מלגה ע"ש אריה איסרוב ז"ל בתחום שכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות  
התורם   אריה איסרוב ז"ל היה עובד סוציאלי, סגן ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, אשר תמך וקידם פיתוח שיטות התערבות ייחודיות בתחום השיקום. לאחר מותו, רעייתו תרמה מלגה להנצחת שמו ובמטרה לעודד את המחקר והפרקטיקה בתחומים שהיו קרובים לליבו ולעיסוקו.  
קריטריונים זכאים להגיש מועמדות תלמידים מתארים מתקדמים אשר במסגרת לימודיהם מבצעים עבודת מחקר או עוסקים בפרקטיקה, שיש בהם כדי להגביר את הידע והעשייה בתחום השכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות.  
תאריך הגשה בין התאריכים: 7.12.2017 – 15.2.2018  
טפסים יש להגיש את טופס הבקשה המצ"ב מלא, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים לידי שירה אמיר
לא יאוחר מתאריך  15.2.2018 
 

 

 

מלגת קרן שאפל
שם מלגה מלגת קרן שאפל  
התורם   בית הספר לעבודה סוציאלית ייסד מלגה זו לכבודו של מר נתן שאפל ז"ל, כאות הוקרה לתרומתו הרבה לקהילות בהן הוא חי ופעל, וכאות תודה על תמיכת משפחת שאפל בחינוך לעבודה סוציאלית בישראל.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון, הפועלים לקידום מדיניות חברתית מיטיבה, למען קידום מקצוע העבודה הסוציאלית ו/או לפיתוח קהילת הסטודנטים והגברת מעורבות הסטודנטים בבית הספר בעשייה חברתית משמעותית. על הפעילות להתבצע בהתנדבות (ללא שכר, ולא במסגרת קורס אקדמי) ובהיקף ממוצע של 4 שעות שבועיות ומעלה.  
תאריך הגשה בין התאריכים: 7.12.2017 – 15.2.2018  
טפסים יש להגיש את טופס הבקשה המצ"ב מלא, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים לידי שירה אמיר
לא יאוחר מתאריך  15.2.2018
 

 

 

מלגת מרכז אדלר לזכרה של רנטה אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו
שם מלגה מלגת מרכז אדלר לזכרה של רנטה אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו  
התורם   המרכז לזכרה של רנטה אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו הוקם בשנת 1997, בתרומת רנטה ומאריו א. אדלר. בראש המרכז עומדת כיום פרופ' תמי רונן-רוזנבאוםמטרות המרכז העיקריות: לעודד, לפתח, ולקדם מחקר בתחום רווחת הילד; לעודד חילופי מידע ולייצר אמצעים לשיתוף פעולה בין חוקרים מהארץ לחוקרים מחו"ל.  
קריטריונים המלגה מיועדת לסטודנט/ית מתואר שלישי המבצע/ת מחקר בתחום רווחת הילד.  
תאריך הגשה בין התאריכים: 7.12.2017 – 15.2.2018  
טפסים יש להגיש את טופס הבקשה המצ"ב מלא, חתום ומלווה במסמכים הנדרשים  לידי שירה אמיר
לא יאוחר מתאריך  15.2.2018
 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive