לוח ההכשרה המעשית שנה א' - תשע"ז 2016-17

יום ההכשרה המעשית הוא יום שלישי

היום הראשון ללימודים

יום א'

30.10.16

חופשת סמסטר   מ - 30.1.17 עד - 12.3.1
היום הראשון לסמסטר השני יום ב' 13.3.17
היום הראשון להכשרה המעשית בשדה יום ג' 14.3.17
פונה ראשון יום ג' 28.3.17 או 4.4.17
אבחנה חינוכית יום ג' 25.4.17
חופשת הפסח   מ - 5.4.17 עד - 18.4.17
הכשרה לא תתקיים בחוה"מ פסח בתקופה:   מ - 12.4.17 עד - 18.4.17
היום האחרון להכשרה מעשית יום ג' 27.6.17
הערכות סוף שנה סטודנטים יום ג' 27.6.17
     
     

 

 

 

ביום העצמאות יום ג' 2.5.17 לא תתקיים הכשרה מעשית.
בערב שבועות יום ג' 30.5.17 לא תתקיים הכשרה מעשית.


המדריכים מתבקשים לכבד חגים ומועדים של בני העדות השונות.


פגישות מדריכים

  • במהלך הסמסטר יתקיימו 5-4 מפגשי מדריכים. מועדי הפגישות יתואמו עם מורי הקורס.
  • בחופשת סמסטר – יתקיים מפגש היכרות של הסטודנטים עם המדריך והשירות.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive