ד"ר ליאת חממה

מנהלת בי"ס לעב סוציאלית סגל אקדמי בכיר
ד"ר ליאת חממה
טלפון פנימי: 03-6409184
משרד: עבודה סוציאלית, 203

Research

ד"ר חממה ליאת, חוקרת בתחומים של תפיסת  הרווחה הסובייקטיבית של ילדים, בני נוער וסביבתם. מחקרה מתמקד בתרומתם של מקורות התמודדות אישיים וסביבתיים להגברת תחושת הרווחה.

ד"ר חממה סיימה את לימודיה לתואר ראשון, שני ולדוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש שאפל באוניברסיטת תל אביב. ד"ר חממה היא חברת סגל בכיר בבית  הספר לעבודה סוציאלית. היא מלמדת קורסים בנושאים של מיומנויות התערבות עם ילדים ובני נוער, טראומה בילדים, פרקטיקום במיקוד על ילדים ובני נוער, סוגיות של בריאות וחולי של ילדים וקורסים נוספים. 

Research Areas

 

  • Subjective well being of children and youth
     
  • Contribution of personal and environmental resources to children and adollecence sense of well being
     
  • Health and physical illness issues in children

Awards and Prizes

Publications

 

Hamama, L., Ronen, T., & Feigin, R. (2000). Anxiety, Loneliness, and Self –Control in sibling of childhood cancer patient.  Social Work in Health Care31(1), 63-83.

 

Hamama, L., Ronen T., & Rahav G. (2008). Self-control, self-efficacy, role overload, and stress responses among siblings of children with cancer. Health and Social Work33 (2), 121-132.

 

Hamama, L., & Ronen, T. (2009). Children's drawings as a self-report measurement. Child & Family Social Work14 (1), 90-102.

 

Hamama, L., (2010). Therapy for healthy sibling of a child diagnosed with cancer: a case study. Journal of Psychosocial Oncology28(3), 302-319.

 

Hamama, L., Hamama-Raz, Y., Dagan, K., Greenfeld, H., Rubinstein, C., &Ben-Ezra, M. (2011). A preliminary study of group intervention along with basic canine training among traumatized teenagers at risk: A 3-month longitudinal study. Children and Youth Services Review33, 1975-1980.

 

Hamama, L., (2011). Differences between children's social workers and adult's social worker at sense of burnout, work condition, and organizational social support. British Journal of Social Work, 1–21. doi:10.1093/bjsw/bcr135.

 

Hamama, L., & Arazi, Y. (2012). Aggressive behavior in at-risk children: Contribution of subjective well-being and family cohesion. Child & Family Social Work17, 284-295. doi:10.1111/j.1365-2206.2011.00779.x

 

Hamama, L., & Ronen- Shenhav, A. (2012). Self-Control, social support, and aggression among adolescents in divorced and two-parent families. Children and Youth Services Review34(5), 1042-1049. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.02.009.

 

Hamama, L., & Sahron, M. (2013). Posttraumatic growth and subjective well-being among caregivers of chronic patients: A preliminary study. Journal of Happiness Studies14(6), 1717–1737. doi: 10.1007/s10902-012-9405-8.

 

Hamama, L. Ronen, T., Schar, K., & Rosenbaum, M. (2013). Links between stress, positive and negative affect, and life satisfaction among teachers in special education schools. Journal of Happiness Studies14(3), 731-751.

 

Ronen, T., Hamama, L., & Rosenbaum, M. (2013). Enuresis - children's predictions of their treatment's progress and outcomes. Journal of Clinical Nursing22(1-2), 222-232.

 

Hamama, L., & Ronen- Shenhav, A. (2013). The Role of developmental features, environmental crises, and personal resources (self-control and social support) in adolescents' aggressive behavior. Aggression and Violent Behavior18(1), 26-31.

Katz, C. & Hamama, L. (2013). Draw me everything that happened to you”: Exploring children's drawings of sexual abuse. Children and Youth Services Review35(5), 877–882.

 

Hamama, L. (2013). Burnout in Social Workers Treating Children as Related to Demographic Characteristics, Work Environment, and Social Support. Social Work Research, 20, 1-13. doi: 10.1093/swr/svs003

 

Agbaria, Q., Ronen, T., & Hamama, L. (2014). Violence tendency among Arab adolescents in Israel: contribution of positive and negative affects the need to belong and self-control for violent behavior. Megamot, 49(3)513-537. (Hebrew)

 

Hamama, L., Tartakovsky, E., Eroshina, K., Patrakove, E., Golubkova, A., Bogushevich, J., & Shardina, L. (2014) Nurses’ job satisfaction and attitudes towards people living with HIV/AIDS in Russia. International Nursing Review. 61 (1), 131-139. doi: http://dx.doi.org/10.1111/inr.12074

 

Ronen, T., Hamama, L., Rosenbaum, M., & Mishely-Yarlap, A. (2014). Subjective well-being in adolescence: The role of self-control, social support, age, sex, and familial Crisis. Journal of Happiness Studies, . doi: 10.1007/s10902-014-9585-5

 

Orkibi, H., Hamama, L., Gavriel-Fried, B., & Ronen, T. (2015). Pathways to adolescents’ flourishing: Linking self-control skills and positivity ratio through social support. Youth & Society. Advanced online publication. doi: 10.1177/0044118x15581171

 

Katz, C. & Hamama, L. (2015). From my own brother in my own home: children`s experiences and perceptions following alleged sibling incest. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. doi: 10.1177/0886260515600876

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive