ועדת התוכנית הבינלאומית

הרחב הכל
ועדת התוכנית הבינלאומית

פרופ' בלהה דודזון ערד – יו"ר

ד"ר כרמית כץ

ד"ר גיא שילה

גב' נגה צור

אילה קרניבד, רכזת מינהלית

נילי פלמור, מזכירת הוועדה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive