אבחנה חינוכית

האבחנה החינוכית תיערך כחודש לאחר תחילת ההכשרה המעשית, מתייחסת לידע של הסטודנט ויכולות הלמידה שלו בתחילת תהליך הלמידה בהכשרה המעשית, מאבחנת דפוסי הלמידה של הסטודנט ומאפשרת הכנת תכנית הדרכה.

האבחנה החינוכית באה לתאר את קו ההתחלה האינדיווידואלי בו מצוי כל סטודנט בתחילת ההכשרה ואפיוניו המיוחדים כלומד.  כתיבת אבחנה חינוכית מצריכה שימוש בדוגמאות לתיאור והנמקה.

 

 

1. פרטים מזהים

        סטודנט - גיל, מין, מצב משפחתי,
        פרטים נוספים רלוונטיים (מצב בריאות וכו'),
        רקע אישי הרלוונטי לתפקודו של הסטודנט (מקום מגורים, עולה חדש וכו'),
         השכלה כללית, התנסות מקצועית מוקדמת, ידע ומיומנות.
         שרות  - התפקוד הנוכחי המיועד לסטודנט, מדור, אזור
         אפיונים מיוחדים (מדור אלמנות),
         אוירה כללית ונתוני מסגרת - לא פורמליים רלוונטיים.

 

2. השתלבות  ראשונית בשירות

    הערכה על יכולת התאמה לנורמות ודרישות של השרות.    
    התייחסות לממונים ולאנשי צוות אחרים.  תאור מסגרת  
    ההדרכה כפי שנבנתה.

 

3. קשר ההדרכה הראשוני

תיאור תפקוד הסטודנט בקשר ההדרכה :

 • אחריות מחויבות  (נכונות להשקיע, הקפדה על לוח זמנים, הגשת דוחות וכו'.).
 • פתיחות - יכולת לשתף להביא עצמו, לתת ולקבל, בקורת ומשוב.
 • מוטיבאציה, סקרנות.
 • דפוסי תלות עצמאות (מידת התלות במדריך).
 • ציפיות מקשר ההדרכה (ריאליות/ לא ריאליות).

 

4. הפוטנציאל האישי למקצוע

 • היכולת האינטלקטואלית (לחשיבה, להפשטה), כפי שבאה לידי ביטוי בכתב , בע"פ וכו'.
 • דפוסי למידה (מהחוויה לתיאוריה ו/או להפך).
 • היכולת האמוציונאלית (יכולת לאמפטיה, רגישות). דפוסים אמוציונאליים (פתיחות, יכולת טובה לקשר).
 •  דפוסי ביצוע: עצמאות/ תלות דפוסי הסתגלות (קושי בהתחלה, התמדה), יוזמה, אקטיביות/ פסיביות, חשש מטעות  (תכנון מוקד כל צעד), נכונות לקחת סיכון.
 • המוטיבציה של הסטודנט למקצוע.
 • תחומים רגישים המיוחדים לסטודנט.
 • יחסים בינאישיים עם קולגות: הסטודנט השני, צוות, מדריך, ממונה.

 

5. סכום וקביעת מטרות ההדרכה

 

ניסוח מטרות ההדרכה ויעדיה.

 •  אמות מידה להערכת הצלחת ההדרכה.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive