טבלת קורסי הלווין לפרקטיקום במסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות - תשפ"ד

פרקטיקום עבודה ממוקדת טראומה עם נערות בסיכון - גב'ר דנה קירשנבאום (הפרקטיקום יתקיים בשנה"ל תשפ"ה)

מספר הקורס

שם הקורס

1110440601

הפסיכולוגיה של האישה

1110442801

צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות 

1110453101

טיפול בטראומה מינית
1110455401

טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110471701

טיפול ומשפט בבימש לנוער

1110473301

עבודה סוציאלית עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית

1110474101

טיפול בבני נוער בזנות

1110475301

 

הגירה ומגדר
1110475601

תיאוריות ביקורתיות מתקדמות ויישומן לפרקטיקה של עבודה סוציאלית

1110475701

 

גישות מודרניות לטיפול במשברים נפשיים אקוטיים 
1110476101

Toward recovery from addictive behaviors

0607542801

כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

 

פרקטיקום טיפול באמצעות קבוצות -ד"ר נורה קורין-לנגר

מספר הקורס

שם הקורס

1110424701

פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית

1071436901

הנחיית קבוצות

1110451501

התיאוריה של הקבוצה הקטנה

1110454201

טיפול הורה-ילד במצבי טראומה

1110442101

טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי

1110456801

התערבות קבוצתית עם נשים

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110443101

"אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה

1110453601

ארגז הכלים היצירתי

1110473201

"הפיל שבחדר" - תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט

1110474301

היבטים חברתיים פסיכודינמיים בטיפול קבוצתי: האדם כ"חיית עדר אינדיבידואלית"

 

פרקטיקום ממוקד טיפול גברים - ד"ר גיא פרל

מספר הקורס

שם הקורס

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110442101

טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה ההתייחסותית

1110453301

פסיכופתולוגיה התפתחותית

1110459001

תקווה וחוסן בראי הטראומה

1110441001

המפגש הטיפולי

1110471301

דילמות אתיות בעבודה סוציאלית

1110472501

ביטוים של העברה והעברה נגדית בהפרעות שונות וטראומטיזציה משנית

1110453701

עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות

0607531301

"משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה 

 

 

פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמית - גב' אילנה זקס / ד"ר עדי באום 

מספר הקורס

שם הקורס

1110440001

פסיכותרפיה קיומית

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110453301

פסיכופתולוגיה התפתחותית

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה ההתייחסותית

1110441001

המפגש הטיפולי

1110442601

אמהות ואי-אמהות

1110453101

טיפול בטראומה מינית

1110455401

טיפול בטראומה מינית ודיסוציאציה

1110472501

ביטויים של העברה והעברה נגדית בהפרעות שונות

1110459001

תקווה וחוסן בראי הטראומה

1110471301

דילמות אתיות בעבודה סוציאלית 

1110474701

בין הדינמי למשפחתי

1110474801

אבדן ושכול - קורס מרוכז - לא לרישום למי שלמד קורס 1110441201

1110474901

השואה כמקרה בוחן להבנת טראומה כתוצאה מאלימות המונית

1110475401

רב תרבותיות ובריאות הנפש
1110476201

קהילה טיפולית - מבט מבפנים: קורס מרוכז משותף עם שורדות ושורדי השואה

*אין להירשם לקורס זה במקביל לקורס 1110474901 

1110476301

נפגשנו ללמוד יחדיו:

התמודדות נפשית והחלמה של האדם ומשפחתו - תיאוריה, סוגיות מרכזיות ודרכי טיפול עכשוויות

 

טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה - ד"ר דניאלה שבאר-שפירא

מספר הקורס

שם הקורס

1110453101

טיפול בטראומה מינית

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110440601

הפסיכולוגיה של האישה

1110442801

צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות

1110455401

טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה

1110454901

בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים

1110454201

 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה
1110453501

תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית

1110443101

"אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
1110473401

טיפול במצבי דחק וחרדה אצל מבוגרים באמצעות כלים מעולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי

0607.5428.01

כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

 

 

בתחום בריאות הנפש: שיקום והחלמה ד"ר פאולה גרבר-אפשטיין

מספר הקורס

שם הקורס

1110440001

פסיכותרפיה קיומית

1110441301

הזכות לבריאות בין הדרה להכלה: מיתוס של ניטראליות, מציאות של יחסי כוח

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110453301

פסיכופתולוגיה התפתחותית

1110459001

תקווה וחוסן בראי הטראומה

1110455301

מיצוי זכויות מתקדם

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה ההתייחסותית

1110471301

דילמות אתיות בעבודה סוציאלית

1110473401

טיפול במצבי דחק וחרדה אצל מבוגרים באמצעות כלים מעולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי

1110474201

מודלים ושיטות בטיפול זוגי ומשפחתי

1110474701

בין הדינמי למשפחתי

1110475401

רב תרבותיות ובריאות הנפש

1110475701

גישות מודרניות לטיפול במשברים נפשיים אקוטיים

1110476101

Toward recovery from addictive behaviors

1110476301

נפגשנו ללמוד יחדיו: התמודדות נפשית והחלמה של האדם ומשפחתו

 

פרקטיקום התערבות עם נשים גב' שרית שי

מספר הקורס

שם הקורס

1110453101

טיפול בטראומה מינית

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110440601

הפסיכולוגיה של האישה

1110455401

טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה

1110456801

התערבות קבוצתית עם נשים

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה ההתייחסותית

1110454901

בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים

1110442601

אימהות ואי אימהות

1110453501

תיאוריות ביקורתיות בעבודה סוציאלית

1110473301

עבודה סוציאלית עם נערות

1110474101

טיפול בבני נוער בזנות

1110475301

הגירה ומגדר

1110475801

היבטים תאורטיים של זנות

 

 

פרקטיקום טיפול דינאמי בילד ונוער ד"ר גליה ויינברג-קורניק

מספר הקורס

שם הקורס

1110428301

הילד שלי, הילד שבי, הילד שבטיפולי

1110453701

עבודה עם הורים – הדרכה ושותפות

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110453301

פסיכופתולוגיה התפתחותית

1110454201

טיפול הורה-ילד במצבי טראומה

1110455501

מילים שמנסות לגעת- טכניקה של הפסכותרפיה

1110455701

סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות

0607.5313.01

משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה

 

 

התערבויות משפחתיות זוגיות ד"ר מירב שמיר דרדיקמן

מספר הקורס

שם הקורס

1110440601

הפסיכולוגיה של האשה: הבסיס התיאורטי ויישומו בפרקטיקה

1110442601

אימהות ואי אמהות

1110442801

צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה התייחסותית: מתיאוריה לפרקטיקה

1110452401

מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים - התנאי לרישום הוא: עו"ס / סטודנט לע"ס עם ניסיון בטיפול בילדים ונוער (עד גיל 17). הניסיון צריך להיות עכשווי (כיום או עד שנה לאחור מפתיחת שנה"ל)"

1110453101

טיפול בטראומה מינית

1110453201

מודלים יישומיים בטיפול בזקנים ובבני משפחותיהם

1110453701

עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות

1110454201

טיפול הורה ילד במצבי טראומה

1110474201

מודלים ושיטות התערבות בטיפול זוגי ומשפחתי
0607.5313.01

משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>