ועדה ללימודי המשך והשתלמויות

הרחב הכל

אחראית על ההיבטים האקדמיים והמינהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

ד"ר נורה קורין-לנגר - יו"ר

גב' מינה וילסון

ד"ר גיא שילה

ד"ר כרמית כץ

ד"ר מרים גולן

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

הדס פלדמן, מזכירת הוועדה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive