מועדי מפגשים ורישום בשיטת הבידינג תש"ף

שנת הלימודים תש"ף תיפתח ביום א' 27/10/19

 

בידינג סבב א' – 4/9-11/9: רישום לקורסים במערכת הבידינג האוניברסיטאית

 

בידינג סבב ב' – 18/9-23/9: רישום לקורסים במערכת הבידינג האוניברסיטאית

 

חובה לצפות בסרטון בנושא הבידינג

להלן מועדי המפגשים למתקבלים החדשים בכל התכניות :

תואר ראשון

מפגש לתלמידים שנה א':

כנס תלמידי שנה א' יתקיים ביום שלישי, 3.9.2019 בשעה 11:00 באולם 001  בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל . ההשתתפות במפגש הינה חובה. התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון  בית-הספר לפני המפגש.

 

תואר שני

מפגש לתלמידים שהתקבלו לתואר שני שנה א' ולתלמידי תכנית ההשלמות שנה ב'

כנס תלמידי שנה א' יתקיים ביום שלישי, 3.9.2019 בשעה 09:00 באולם 001 בבנין שאפל בבית הספר לעבודה סוציאלית. ההשתתפות במפגש הינה חובה. התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון בית-הספר לפני המפגש.

 

תכנית ההשלמות

מפגש לתלמידים שהתקבלו לשנה א' לתכנית ההשלמות 

כנס תלמידי שנה א' יתקיים ביום שלישי, 3.9.2019 בשעה 11:00 באולם 118, בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל. ההשתתפות במפגש הינה חובה. התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון בית-הספר לפני המפגש.

מפגש לתלמידי תכנית ההשלמות העולים לשנה ב'  –

 מפגש תלמידי שנה ב' בתכנית ההשלמה יתקיים ביום ג' 3.9.19 בשעה 08:30 בחדר 118 . בשעה 9:00 יצטרפו התלמידים לכנס תלמידי מוסמך באולם 001.

השתתפות בשני המפגשים הינה חובה. התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון  בית-הספר לפני המפגש.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive