תכנית הלימודים לתואר שלישי במסלול הרגיל

קורסים

שעות

שיטות מחקר מתקדמות

2 ש"ס

מבוא למחקר איכותני (מתוך תכנית התואר השני)

2 ש"ס

שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים איכותנים (לתלמידי מחקר איכותני)

2 ש"ס

שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים (לתלמידי מחקר כמותי)

2 ש"ס

קריאה וכתיבה בקורתית

2 ש"ס

סדנת דוקטורנטים

לא נכלל במניין השעות לתואר

(לאורך כל שנות הלימוד לתואר עד להגשת עבודת  המחקר לשיפוט)

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive