מועדי רישום

רישום לתלמידים הלומדים חטיבה בעבודה סוציאלית: 

  • הרישום ייעשה במזכירות הסטודנטים, בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל 
    ביום  שלישי 13.10.15, 9:00-12:00.
     
  • הרישום במועד זה הוא הן לקורסים מסמסטר א' והן לקורסים מסמסטר ב'. לא יערך רישום נפרד לסמסטר ב'.         
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive