משך הלימודים בתואר שני

מתכונת הלימודים לתואר שני היא תכנית לימודים מלאה של שנתיים (ארבעה סמסטרים).

תלמידים בתכנית עם עבודת גמר (תזה), במקרים חריגים, רשאים לקבל אורכה לשנה אחת נוספת בלבד באישור ועדת ההוראה 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive