תנאי הקבלה לתכנית ההשלמות לתואר שני - תשע"ז

תנאי הקבלה  -  תשע"ז
 

תנאי קבלה לתכנית ההשלמות בעבודה סוציאלית
 

1. סיום ב.א. (מכל התחומים) בציון גמר 88 לפחות[1], או סיום מ.א. (מכל התחומים) בציון גמר 85 לפחות.

השלמת 6 קורסי קדם כתנאי להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה. קורסי הקדם אינם נלמדים כחלק מהתכנית, והמועמדים נדרשים לסיימם (או שלמדו אותם במסגרת לימודים בתחום אחר) לפני תחילת הלימודים. ניתן יהיה לסיים קורס אחד מבין קורסי הקדם עד לסיום שנה א' בלימודי ההשלמה לעבודה סוציאלית. על המועמדים לסיים קורסים אלו בציון עובר.
 

2.קורסי קדם כתנאי לקבלה ללימודי השלמה בעבודה סוציאלית:

חובה :

 • סטטיסטיקה
 • שיטות מחקר

4 קורסים מתוך 10 הקורסים הבאים :

 • מבוא לסוציולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לפסיכופתולוגיה
 • תיאוריות אישיות
 • פסיכולוגיה חברתית
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • החברה הישראלית
 • כלכלה
 • מבוא למשפט/שיטת המשפט הישראלית
 • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית

3. מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל פעילות התנדבותית) (ראו טופס אישור העסקה או התנדבות; ניתן להעביר אישור בפורמט אחר, כל עוד הוא כולל את הפרטים הבאים: שם ות.ז. המועמד, תאריך מילוי, שם מקום העבודה/התנדבות, תאריכי עבודה/התנדבות, אחוזי משרה (במידה וזו עבודה) או תדירות התנדבות, פירוט התפקיד שבוצע, חתימת וחותמת בעל התפקיד הממלא ודרכים ליצירת קשר עמו/ה).

4.קורות חיים מפורטים (אין לנו פורמט מיוחד; קורות החיים צריכים להיות מודפסים, עד 2 עמודים)

בית-הספר שומר לעצמו את הזכות לשקול היבטים נוספים, על סמך המידע שפורט ברישום לתכנית וכן לזמן את המועמדים לראיון אישי או קבוצתי.


סדרי רישום

הרישום לתכנית מורכב משני שלבים:

רישום לתואר שני באתר הרישום האוניברסיטאי. לאחר הרישום תידרשו לשלוח ליחידת המרשם:

תעודת ב.א. + אישור זכאות לתואר ראשון

גיליון ציונים

 

את סימול החוג "עבודה סוציאלית" 1110 יש לרשום פעם אחת בלבד בטופס הרישום לאוניברסיטה.

אין לבחור בעבודה סוציאלית בעדיפות שלישית!

 

מידע על סדרי הרישום לתואר שני נמצא באתר יחידת הרישום האוניברסיטאית

 

מילוי שאלון הרישום המקוון לתכנית ההשלמות

את השאלון המקוון יש למלא רק לאחר הרישום לתואר השני באתר הרישום האוניברסיטאי. טרם מילוי השאלון המקוון תידרשו לספק את מספר הרישום שניתן לכם בסיום הרישום באתר הרישום האוניברסיטאי. בשאלון מקוון זה, תידרשו למלא פרטים שונים ולהעלות אישורים כקבצים אלקטרוניים (word, pdf) אנא וודאו שיש ברשותכם, טרם הרישום המקוון לתכנית:

 

טופס זכאות לתואר, או אישור רשמי על לימודיכם הקודמים כולל ציון ממוצע לתואר.

גיליונות ציונים של הקורסים אותם למדתם (ובכללם קורסי הקדם הנדרשים)

טופס קורות חיים מודפס (אין לנו פורמט מיוחד; 2 עמודים סך הכל)

אישור על עבודה/התנדבות (ראו טופס דוגמא לאישור)

 

יש למלא טופס מקוון זה רק כשבידיכם כל האישורים והמסמכים הנדרשים.

 

שימו לב – את גיליונות הציונים המקוריים והאישור לתואר תידרשו להעביר בערכת הרישום גם למרכז למרשם (בתום הרישום האוניברסיטאי – ראה סעיף א).

על חומרי הרישום במלואם להגיע למרכז למרשם עד שבועיים ממועד הרישום.

 

הרישום לתכנית ההשלמות הוא עד סוף חודש מרץ 2016.

הדיון במועמדותם של מי שבחרו בבית הספר לעבודה סוציאלית בעדיפות שנייה ייערך בחודש ספטמבר על בסיס מקום פנוי. מועמדים שיתקבלו ללימודים לתואר שני בתוכנית ההשלמות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולא ישלמו במועד שנקבע להם, תבוטל קבלתם.

 

שכר הלימוד
 

לשכר הלימוד שני מרכיבים:

תשלום עבור לימודי ההשלמה (כולל ההכשרה המודרכת בשדה). סכום זה מחושב, על פי הנהוג באוניברסיטת תל אביב, בסכום של 5% משכר הלימוד לתואר שני עבור כל שעה סימסטריאלית (כולל השעות הסמסטריאליות המחושבות עבור ההכשרה המודרכת בשדה). תשלום זה כולל את 48 ש"ס של לימודי ההשלמה (ראה תכנית הלימודים באתר בית הספר לעבודה סוציאלית).

תשלום עבור לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית, כנהוג על פי כללי שכר הלימוד לתואר שני.

פרטים על גובה שכר הלימוד העדכני לתואר שני ניתן למצוא כאן.

תשלום שנה א' בתכנית ההשלמות: 32 ש"ס לימודי השלמה (כל שעה סמסטריאלית מחושבת לפי 5% משכר הלימוד לתואר שני)

תשלום שנה ב' בתכנית ההשלמות:  16 ש"ס לימודי השלמה (כל שעה סמסטריאלית מחושבת לפי 5% משכר הלימוד לתואר שני) + שכר לימוד לתואר שני

תשלום שנה ג' בתכנית ההשלמות: שכר לימוד לתואר שני

חריגים

 

 

וועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית תדון בבקשות לקבלה חריגה ללימודי ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית רק במקרים של מועמדים שעומדים בתנאי הרישום והקבלה לתוכנית במלואן (כולל ציון ממוצע של 88 ומעלה בתואר הראשון, או 85 ומעלה בתואר השני), ולאחר שקיבלו הודעת דחיה. ההחלטה תתבסס על מגוון שיקולים: נסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, מספר מקומות פנויים וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים ידרשו להעביר מכתב המסביר את הבקשה לקבלה חריגה וכן את פרטי המייל להתקשרות עם שני ממליצים. על המועמד להעביר את הבקשה לוועדת חריגים עד ל 31.08.

 

יעוץ ופרטים נוספים:

יעוץ אקדמי: ד"ר גיא שילה, ראש התכנית, טל' 03-6409517   shiloguy@post.tau.ac.il

מזכירות קבלה: גב' אילנה כהן-צדק, טל' 03-6409192 ilanacz@tauex.tau.ac.il

אתר ביה"ס: http://www.socialwork.tau.ac.il/

 


 

[1] הציון הרלוונטי: בתכנית לימודים חד חוגית – ציון סופי בתואר; בתכנית לימודים בה חוג ראשי ומשני – ציון סופי בחוג הראשי; במסלול לימודים דו חוגי – הציון הגבוה מבין שני החוגים; אנו מאפשרים לתלמידים שזו שנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון, להירשם, ובמידה ויתקבלו קבלתם מותנית בהעברת אישור זכאות לתואר עד לסיום השנה הראשונה ללימודי ההשלמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>