מערכת שעות - תואר שני- מסלול קליני ילד ונוער -תשע"ח

מסלול קליני ילד ונוער
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
מסלול ילד ונוער קליני
אשכול 1א-תיאוריות וקורסי יסוד
כל התלמידים-חובה 2 קורסים=8 ש"ס
מסגרת 620
א' 1110.4396.30 תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול התנהגותי קוגניטיבי שיעור ד 12:00-08:00 053 מר ורשביאק אייל
א' 1110.4395.30 תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינמי בילדים שיעור ד 16:00-12:00 053 מר שרוף אברהם
קורס בחירה
אשכול 1 ב-סוגיות ומיומנויות
עם תזה כמותית- לבחור 3 קורסים = 6 ש"ס
עם תיזה איכותנית-לבחור 2 קורסים = 4 ש"ס
ללא תיזה - לבחור 10 קורסים = 20 ש"ס
בהתאם לדרישות מסלול הלימודים-פירוט בתכנית הלימודים תואר שני
מסגרת עם תזה-622, ללא תזה-623
ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר שילה גיא
ב' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר אבו-ריא השאם
א' 1110.4403.01 ילדים במצבי טראומה שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר חממה ליאת
א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים** שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
 • ד"מ: הנרשמים חייבים להיות בעלי נסיון בטיפול בילדים או בנוע
 • ב' 1110.4405.01 להתבגר לתוך גבולות שיעור ב 12:00-10:00 125 גב' פנחסי בתיה
  א' 1110.4400.01 הפסיכותרפיה הקיומית שיעור ד 10:00-08:00 118 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 055 מר פרגו-גופר עמירם
  א' 1110.4591.01 טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה שיעור ב 20:00-18:00 150 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4404.01 פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר גור ענת
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 16:00-14:00 150 ד"ר זיו הדס
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ד 10:00-08:00 125 גב' שי שרית
  א' 1110.4416.01 טראומה:בין הקליני לחברתי שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר אפי זיו
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 16:00-14:00 055 גב' שי שרית
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 128 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 12:00-10:00 120 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.4422.01 כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכ שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  א' 1110.4392.01 מודלים ואסטרטגיות בטיפול בהתמכרויות שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר גבריאל-פריד בל
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 14:00-12:00 055 גב' שי שרית
  ב' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר דונת אורנה
  א' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ד 12:00-10:00 127 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4427.01 סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית** שיעור פרופ' וייס-גל עידית
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר א'**
 • תאריכי המפגשים 11-14 פברואר
 • א' 1110.4428.01 מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות שיעור ב 14:00-12:00 055 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה** שיעור ב 12:00-10:00 128 גב' ורדימון שילי
  ד"מ: הקורס 1110441901 **
  ב' 1110.4398.01 מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 18:00-16:00 053 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4529.01 כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפח שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4530.01 טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית עם גברים שיעור ד 14:00-12:00 118 מר אשמן תמיר
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 10:00-08:00 053 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' 1110.4281.01 התנהגות ארגונית והיבטים ארגוניים בתחום הרווחה שיעור ב 16:00-14:00 125 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 250 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 16:00-14:00 128 מר שרוף אברהם
  ב' 1110.4534.01 כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר הררי מירב
  א' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 125 גב' ביטנר דקלה
  ב' 1110.4536.01 ארגז הכלים היצירתי** שיעור ד 10:00-08:00 118 גב' טבת טובה
 • לא לתלמידים שלמדו את הקורס 1110329401 ב-3 השנים האחרונות
 • ב' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 16:00-14:00 118 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4538.01 "מה העדה שלך?" מזרחיות ועבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 055 ד"ר השש יאלי
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  ב' 1110.4363.01 פסיכולוגיה של הבריאות** שיעור פרופ' גינזבורג קרני
 • קורס מקוון
 • א' 1110.4546.01 זכויות חברתיות - תאוריה, משפט ופוליטיקה שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר סיטבון עופר
  ב' 1110.4540.01 פרקטיקת מדיניות בעידן ניאו ליברלי שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר פלדמן גיא
  ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות** שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר לוין ליה
 • ד"מ:1110453501 ו-1110454601
 • ב' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 127 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות** שיעור פרופ' כנען רם
 • סדנה מרוכזת בסמסטר ב' 17.6-20.6 חדר 118
 • א' 1110.4551.01 משפחות ובריאות הנפש- מקומה של המשפחה של אדם המתמודד עם הפרעה שיעור ד 18:00-16:00 118 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ב 12:00-08:00 012 פרופ' יואל דפנה
 • קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701
 • ב' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ב 12:00-08:00 פרופ' דודזון-ערד בלהה
 • ד"מ: הקורס 1071436901
 • ב' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור ב 16:00-14:00 053 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ד 16:00-14:00 125 פרופ' בנימיני יעל
  סילבוסים לקורסים מהתכנית הבינלאומית יינתנו לפי דרישה
  א' 1140.7074.01 Group Interventions in Stressful Situations שיעור ה 14:00-12:00 ד"ר פיגין רנה
  א' 1140.6375.01 Theory & Practice of advancing community based interventions שיעור ב 17:00-15:00 ד"ר נפתלי מיכאל
  ב' 1140.6374.01 Religion and Spirituality as coping resources with life cris שיעור ד 16:00-14:00 ד"ר אבו-ריא השאם
  ק 1140.6544.01 Dangerous Group Dynamics** שיעור
 • 15-17 July
 • ב' 1140.6542.01 Educational visit to Uganda
 • Trauma, Crisis and International Development
 • Jan 28-Feb 11, 2018
 • קבלה לקורס מותנית בראיון
 • קבלה לקורס מותנית ברישום לקורס 1140637501
 • אשכול 3 - פיתוח ידע
  חובה-שנה א' עם תזה - מסגרת 627
  א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני** שיעור ב 10:00-08:00 125 פרופ' פלד עינת
 • לכותבי תיזה איכותנית
 • א' 1110.4600.30 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 10:00-08:00 219 פרופ' רונן תמר
  ב' 1110.4601.30 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 219 פרופ' רונן תמר
  חובה-שנה ב'-עם תזה - מסגרת 627
  א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים** שיעור ב 18:00-16:00 מ005 ד"ר טרטקובסקי יבגני
 • קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
 • א' 1110.4602.11 סדנת מחקר ג': ניתוח וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 16:00-14:00 120 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' סדנה ב 12:00-10:00 257 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  אחת לשבועיים**
  חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור אחת מ- 3 הקבוצות
  עם תזה-מסגרת 612, ללא תזה-מסגרת 611
  א' 1110.4810.01 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 14:00-12:00 150 גב' הירשברג רחל
  אב 1110.4810.02 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 14:00-12:00 053 מר ורשביאק אייל
  אב 1110.4810.03 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 14:00-12:00 128 מר שרוף אברהם
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive