מערכת שעות - תכנית ההשלמות (כל השנים) -תשע"ח

השלמה
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
תכנית ההשלמה
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
א' 1110.4144.01 הדרכה בספריה** תרגיל
 • המפגש יתקיים 27.10 09-11 בחדר 127
 • א' 1110.4144.02 הדרכה בספריה** תרגיל
 • המפגש יתקיים 18.10 בשעה 9-11 בחדר 127
 • א' 1110.6129.01 מבוא לעבודה סוציאלית, לשירותי רווחה והיבטים משפטיים וחוקיים* שיעור ד"ר שוורץ-טיירי טליה
 • סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים
 • 19.10 בשעות 9-17, 26.10 בשעות 9-17, 2.11 בשעות 9-17:30
 • ב' 1110.1129.01 מדינת הרווחה בישראל שיעור ד 10:00-08:00 001 ד"ר פלדמן גיא
  א' 1110.2129.01 המשפחה כמערכת שו"ת ד 10:00-08:00 001 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.6128.01 התיאוריה של הפרקטיקה שיעור ד 16:00-14:00 127 מר פרל גיא
  א' 1110.2135.01 הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית שו"ת ד 18:00-16:00 001 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.2236.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא שיעור ד 16:00-14:00 001 ד"ר פלדמן גיא
  ב' 1110.2102.01 המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים שו"ת ד 18:00-16:00 001 עו"ד מורן שמואל
  ב' 1110.6130.01 הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית** שיעור ד"ר אבו-ריא השאם
 • סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים: יום ג' -27.3.18, יום ד' - 28.3.18,
 • קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
  א' 1110.6100.01 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 016 ד"ר קורניק גליה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 016 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.6300.01 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 016 ד"ר קורניק גליה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 016 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.6100.02 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 017 ד"ר פרומר דפנה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 121 ד"ר פרומר דפנה
  א' 1110.6300.02 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 017 ד"ר פרומר דפנה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 121 ד"ר פרומר דפנה
  א' 1110.6100.03 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 150 גב' פרקר אילת
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 122 גב' פרקר אילת
  א' 1110.6300.03 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 150 גב' פרקר אילת
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 122 גב' פרקר אילת
  אב 1110.6108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורניק גליה
  אב 1110.6108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.6108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' פרקר אילת
  לימודי שנה ב'
  קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
  א' 1110.7016.01 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 015 ד"ר מרקוביץ אורלי
  ב' שיעור ב 14:00-12:00 015 ד"ר מרקוביץ אורלי
  א' 1110.7016.02 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 016 גב' הירש נירה
  ב' שיעור ב 14:00-12:00 016 גב' הירש נירה
  א' 1110.7016.03 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 017 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' שיעור ב 14:00-12:00 017 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.7264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש שיעור ב 16:00-14:00 015 ד"ר מרקוביץ אורלי
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 015 ד"ר מרקוביץ אורלי
  א' 1110.7281.01 ע"ס בתחום ילד ונוער שיעור ב 16:00-14:00 016 גב' הירש נירה
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 016 גב' הירש נירה
  א' 1110.7271.01 ע"ס בתחום מגדר שיעור ב 16:00-14:00 017 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 017 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  אב 1110.7108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר מרקוביץ אורלי
  אב 1110.7108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' הירש נירה
  אב 1110.7108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  לימודי התואר השני
  נא ראו פירוט דרישות בפרק "אודות ומבנה תכנית הלימודים"
  בתואר השני בידיעון. לפירוט הקורסים נא ראו
  במסלול אינטגרטיבי - מערכת שעות
  קורסי חובה כלליים לתואר השני שנה ב' - מסגרת 620
  1110.4105.01 בחינת פטור בסטטיסטיקה*
 • בחינת פטור בסטטיסטיקה -חובה לסיים עד סוף שנה ב'
 • מסגרת 628
  א' 1110.4146.01 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 10:00-08:00 128 ד"ר סולימני-אעידן יפית
 • לתלמידים במסלול עם תיזה
 • א' 1110.4146.02 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 18:00-16:00 127 ד"ר סולימני-אעידן יפית
 • לתלמידים במסלול ללא תיזה
 • לכותבי תיזה בלבד - חובה לבחור סדנת תיזה אחת בסמ' א' ואחת ב'
  מסגרת 627
  א' 1110.4600.21 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 120 פרופ' בנימיני יעל
  ב' 1110.4601.21 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 120 פרופ' בנימיני יעל
  א' 1110.4600.20 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 214 פרופ' גינזבורג קרני
  ב' 1110.4601.20 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 009 פרופ' גינזבורג קרני
  א' 1110.4600.22 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 219 פרופ' ליכטנטריט רונית
  ב' 1110.4601.22 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 219 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4600.23 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 055 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4601.23 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 013 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני** שיעור ב 10:00-08:00 125 פרופ' פלד עינת
 • לכותבי תיזה איכותנית
 • לימודי שנה ג'
  קורסי חובה כלליים לתואר השני בשנה ג'
  מסגרת - 628
  חובה על כולם לבחור קבוצה אחת - אשכול 2 - מסגרת 628
  א' 1110.4523.02 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 016 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' שי שרית
  א' 1110.4523.04 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 016 גב' פנחסי בתיה
  א' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 017 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.4523.06 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 150 ד"ר אבן-זהב רונית
  א' 1110.4523.07 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 125 גב' זקס אילנה
  א' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
  עם תיזה - ממשיכים בהתאם לתיזה בשנה ב'
  מסגרת 627
  א' 1110.4602.01 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר** סדנה ב 14:00-12:00 013 ד"ר שילה גיא
  ב' סדנה ב 12:00-10:00 015 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.4602.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר** סדנה ב 14:00-12:00 122 ד"ר גבריאל-פריד בל
  ב' סדנה ב 12:00-10:00 016 ד"ר גבריאל-פריד בל
  א' 1110.4602.03 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר** סדנה ב 14:00-12:00 009 פרופ' גינזבורג קרני
  ב' סדנה ב 14:00-12:00 219 פרופ' גינזבורג קרני
 • אחת לשבועיים
 • א' 1110.4603.01 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 14:00-12:00 123 פרופ' ליכטנטריט רונית
  ב' סדנה ב 14:00-12:00 012 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4603.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 14:00-12:00 126 ד"ר קורניק גליה
  ב' סדנה ב 12:00-10:00 150 ד"ר קורניק גליה
  1110.4105.01 בחינת פטור בסטטיסטיקה*
 • בחינת פטור בסטטיסטיקה-חובה לסיים עד סוף שנה א'
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive