מערכת שעות בתואר ראשון- שנה ג'- תשע"ח

שנה ג
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
קורס בחירה
אב 1110.3729.01 הקליניקה הבין מגזרית ליצירה ושינוי של מדיניות חברתית וכלכלית שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
 • פעם בשבועיים
 • אב 1110.3729.02 **הקליניקה הבין מגזרית ליצירה ושינוי של מדיניות חברתית וכלכל שיעור מר מלמד רן
 • פעם בשבועיים יום ד 18-20 חדר 250
 • קורסים לתלמידי שנה ג'- סה"כ 38 ש"ס
  7 קורסי חובה-המסגרת בהתאם להתרכזות שנקבעה לתלמיד
  חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3208.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' גולנזר שרית
  אב 1110.3208.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3208.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3208.04 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גוזמן ג'וליה
  אב 1110.3208.05 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' גרין ורדה
  אב 1110.3208.06 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' פרנקנבורג רות
  חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3016.01 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 124 גב' גולנזר שרית
  אב 1110.3016.02 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 126 ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3016.03 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 123 ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3016.04 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 122 ד"ר גוזמן ג'וליה
  אב 1110.3016.05 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 121 גב' גרין ורדה
  א' 1110.3016.06 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 008 גב' פרנקנבורג רות
  ב' סמינר ב 12:00-10:00 008 גב' פרנקנבורג רות
  התרכזויות-חובה לבחור התרכזות אחת בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3281.01 התרכזות ילדים בקהילה סמינר ב 10:00-08:00 124 גב' גולנזר שרית
  אב 1110.3187.01 ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית סמינר ב 10:00-08:00 126 ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש סמינר ב 10:00-08:00 123 ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3280.01 ע"ס בתחום הבריאות סמינר ב 10:00-08:00 122 ד"ר גוזמן ג'וליה
  אב 1110.3240.01 ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו סמינר ב 10:00-08:00 121 גב' גרין ורדה
  א' 1110.3277.01 ע"ס בתחום קהילה סמינר ב 10:00-08:00 008 גב' פרנקנבורג רות
  ב' סמינר ב 10:00-08:00 008 גב' פרנקנבורג רות
  קורסי חובה
  א' 1110.3027.01 התיאוריה של הפרקטיקה ג' שיעור ב 16:00-14:00 001 ד"ר ברטשלינג אורית
  א' 1110.3020.01 פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 001 ד"ר לוין ליה
  חובה לבחור אחד מתוך 5 סמינרים (שנתי)
  א' 1110.3028.01 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 017 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 009 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.3028.02 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 150 ד"ר שילה גיא
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 214 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.3028.03 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 250 ד"ר גבריאל-פריד בל
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 250 ד"ר גבריאל-פריד בל
  א' 1110.3028.04 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 123 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 123 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  א' 1110.3028.05 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 124 ד"ר אבו-ריא השאם
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 124 ד"ר אבו-ריא השאם
 • אחת לשבועיים
 • חובה לבחור קבוצה אחת מתוך שלוש קבוצות הקורס
  א' 1110.3190.01 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 150 ד"ר באום-מזרחי עדי
  א' 1110.3190.02 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 055 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  א' 1110.3190.03 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 125 ד"ר סמילה סנד שרית
  6 קורסי חובה - נא לבחור קורס אחד מכל אשכול
  המסגרת בהתאם לאשכול
  סוגיות בעבודה סוציאלית א'-346
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  א' 1110.3296.01 התערבות עם נשים בדחק ובמשבר שיעור ד 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.3490.01 דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים שיעור ד 12:00-10:00 250 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.3266.01 התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה** שיעור ד 12:00-10:00 118 ד"ר טרטקובסקי יבגני
 • הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
 • א' 1110.3742.01 ילדות בחברה הערבית שיעור ד 12:00-10:00 055 גב' מסארווה מראם
  סוגיות בעבודה סוציאלית ב' - 344
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  א' 1110.3726.01 סוגיות בבריאות ובחולי פיזי בקרב ילדים שיעור ד 14:00-12:00 128 ד"ר חממה ליאת
  א' 1110.3566.01 התערבות רגישת תרבות** שיעור ד 14:00-12:00 125 גב' שי שרית
 • הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
 • א' 1110.3737.01 היבטים חברתיים ואישיים של טראומה מינית שיעור ד 14:00-12:00 118 גב' פרנקל אביגיל
  ב' 1110.3743.01 עבודה סוציאלית עם פליטים ומבקשי מקלט בישראל ובגרמניה** שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
 • הקורס יתקיים בתאריכים 18/6/2018-24/6/2018
 • התערבות במישור משפחה - 340
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השניים
  ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית שיעור ד 10:00-08:00 128 גב' מסארווה מראם
  ב' 1110.3745.01 אלימות במשפחה שיעור ד 10:00-08:00 127 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  התערבות במישור קבוצה - 341
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  ב' 1110.3444.01 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 123 ד"ר קורין-לנגר נורה
  ב' 1110.3444.02 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 125 גב' שי שרית
  ב' 1110.3444.03 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 150 גב' זקס אילנה
  ב' 1110.3444.04 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית-תאוריה ויישום שיעור ד 16:00-14:00 118 גב' פרקר אילת
  התערבות במישור קהילה - 342
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  ב' 1110.3746.01 היבטיים אתיים ומעשיים בשיתוף לקוחות שיעור ד 12:00-10:00 055 ד"ר לוין ליה
  ב' 1110.3739.01 פרקטיקה של מיצוי זכויות חברתיות וכלכליות שיעור ד 16:00-14:00 125 מר מלמד רן
  ב' 1110.3298.01 התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום שיעור ד 12:00-10:00 053 ד"ר ברגר רוני
  א' 1110.3736.01 התערבות קהילתית - מיומנויות תכנון וביצוע** שיעור ד 16:00-14:00 122 ד"ר פלדמן גיא
 • פעם בשבועיים
 • ב' 1110.3736.01 התערבות קהילתית - מיומנויות תכנון וביצוע** שיעור ב 14:00-12:00 122 ד"ר פלדמן גיא
 • פעם בשבועיים
 • קורס בחירה
  אב 1110.3740.01 הקליניקה הבין מגזרית ליצירה ושינוי של מדיניות חברתית וכלכלית שיעור ד"ר לוין ליה
 • פעם בשבועיים יום ד 18-20 חדר 250
 • אב 1110.3740.02 הקליניקה הבין מגזרית ליצירה ושינוי של מדיניות חברתית וכלכלית שיעור מר מלמד רן
 • פעם בשבועיים יום ד 18-20 חדר 250
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive