טיפול משפחתי וזוגי והכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה - תוכנית תלת-שנתית

ניהול אקדמי: פרופ' יעל גירון

רכזת התוכנית: עו"ס תמי כהן ארואטי

 

 

טיפול משפחתי וזוגי והכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה
תוכנית תלת-שנתית לטיפול משפחתי וזוגי ולהכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה
 • על התוכנית
 • שכ"ל והרשמה
 • סילבוס
 • סגל התוכנית
תוכנית תלת-שנתית לטיפול משפחתי וזוגי ולהכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה - תשע"ט

התוכנית לא תפתח בשנה"ל תשע"ט

 
 
מתאמת התוכנית במזכירות היחידה להשתלמויות: אלה רוזנברג 

 

על התוכנית

תוכנית תלת-שנתית המותאמת לקריטריונים להסמכה של האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי וכן להכרה במומחיות בתחום משפחה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
בית הספר לעבודה סוציאלית מייחס חשיבות רבה לפיתוח תחום המשפחה.
אנו שמחים לבשר על פתיחת התוכנית התלת-שנתית להכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה, המשלבת תוכנית לטיפול משפחתי וזוגי, הקיימת בבית הספר לעבודה סוציאלית מספר רב של שנים. 
 
 
 
 

רקע לתוכנית

התוכנית הינה חדשנית וייחודית ומציעה מענה מלא ומותאם לאנשי מקצועות טיפול, המעוניינים לקבל הסמכה לטיפול משפחתי מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי וכן לעובדים סוציאליים המעוניינים להתמחות ולקבל הכרה במומחיות בתחום משפחה ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 
 

מטרות התוכנית:

 • הכשרת עובדים סוציאליים ואנשי מקצועות טיפול, למנהיגות ולמומחיות בתחום המשפחה. בוגרי התוכנית מיועדים להיות בעלי ידע וסמכות אקדמית ומקצועית בתחום התערבות עם משפחות.
 • הכשרת בעלי תואר שני בעבודה סוציאלית או בעלי תואר שני, שהוכר על ידי הוועדה הבין מוסדית להכרה בתארים במשרד האוצר, לקבלת מומחיות בתחום המשפחה, המוכרת על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.*
 • הכשרת מטפלים משפחתיים וזוגיים לקבלת הסמכה כמטפל משפחתי וזוגי בהתאם לקריטריונים  להסמכה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.
 • ביסוס ההכרה במומחיות בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים, פיתוח והעצמת איכות השירות לקידום רווחתם של פרטים, זוגות ומשפחות.
 
* מומחיות בעבודה סוציאלית ניתנת לעובדים סוציאליים, שהוכרו כמומחים באחד מתשעת תחומי המומחיות בעבודה סוציאלית בישראל. להכרה במומחיות משמעויות מקצועיות וכלכליות, באשר המומחיות מייצגת את כישוריו המקצועיים של העובד הסוציאלי בתחום עבודתו המקצועית. בין מאפיינים אלה מודגשים החשיבה האנליטית, יכולת ליצירת והבניית ידע יישומי חדש בתחום המומחיות וכן חשיבה ביקורתית. בנוסף מצופה מהמומחה להדריך ולהפיץ ידע לקהילות מקצועיות בתחום, תוך הסתייעות בטכנולוגיות מידע עדכניות ושמירה על אתיקה ואחריות אישית ומקצועית גבוהה. כל אלה מבהירים את ההגדרה הכוללת של תפיסת מומחה בתחום משפחה ואת הצורך להכיר במומחה כגורם המצטיין בתחום עיסוקו, מעצב ומוביל אמות מידה לאיכות שירות מקצועי גבוהה.
המומחיות מקנה לעובד הסוציאלי תוספת של 4% בשכר.
 
 

היקף התוכנית

תוכנית תלת-שנתית, שני סמסטרים בכל שנה, סה"כ 494 שעות (390 שעות תאורטיות ו- 104 שעות פרקטיקום מודרך שיילמדו במהלך שנים ב' ו ג' במסגרת התוכנית).
 
 
בשנה השלישית יתקיים סמינר לעובדים סוציאליים, שילווה את כתיבת התלקיט (עבודת הגמר) הנדרש לצורך הכרה במומחיות מטעם משרד העבודה והרווחה אליו רשאים להירשם עובדים סוציאליים.
* פתיחת הסמינר מותנית במספר המשתתפים ובתשלום נפרד
 
 

מועדי הלימוד

התוכנית תיפתח בסמסטר ב' תשע"ט – 5/3/19 ותתקיים בימי ג' בין השעות 09:00 – 14:30.
למעט סמ' ב' בשנה א' - שיסתיים בשעה 16:30.

 

 

דרישות הקבלה

 

על המשתלמים המבקשים לעמוד בקריטריונים לקבלת הסמכה לטיפול משפחתי מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי לעמוד בדרישות הקבלה הבאות:
 • בעלי תואר מוסמך במקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, יעוץ חינוכי, קרימינולוגיה, טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות, רפואה (MD), טיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר מחו"ל
 
על המשתלמים המבקשים לעמוד בקריטריונים לקבלת הכרה למומחיות בתחום המשפחה ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לעמוד בדרישות הקבלה הבאות:
 • עובדים סוציאליים, העובדים בפועל בתחום משפחה (מחלקות לשירותים חברתיים, תחנות לטיפול משפחתי וייעוץ זוגי, וכדומה).
 • השכלה: בעל תואר שני בעבודה סוציאלית או בעל תואר שני, שהוכר על ידי הוועדה הבין מוסדית להכרה בתארים במשרד האוצר לחצו כאן לרשימת התארים המלאה לקבלת הכרה.
 • בעלי ותק של לפחות שלוש שנים בהיקף של חצי משרה לפחות בתחום המשפחה.

 

דרכי ההוראה

התוכנית משלבת קורסים תיאורטיים, יישומיים ופרקטיקום מודרך קבוצתי על עבודת השדה שילמדו באמצעות הרצאות פרונטליות, דיונים ומשחקי תפקידים (סימולציות).
 
 

מטלות התוכנית:

 • השתתפות סדירה בשיעורים
 • הגשת מטלות בסיום הקורסים
 • השלמת 150 שעות הדרכה פרטנית לאורך שלוש שנות התוכנית (50 שעות בשנה).
עלות ההדרכה הפרטנית 232 ₪ כולל מע"מ.
 
 

זכאות לתעודה

לעומדים בכל דרישות התכנית, תינתן תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל- אביב.

 

עבודת השדה

ההתנסות המעשית תחל מהשנה הראשונה ללימודים ותתבצע במקומות העבודה או בהתנדבות בשירותים ממלכתיים, ציבוריים מאורגנים בהם מתקיימת עבודה טיפולית עם משפחות (לא תוכר התנסות בפרקטיקה פרטית). על כל משתלם לטפל במהלך התוכנית לפחות בשתי משפחות במקביל במהלך שלוש שנות הלימוד.
 
 

הדרכה

המשתלם יקבל 150 שעות הדרכה על ידי עובד סוציאלי מומחה או מדריך מוסמך בטיפול משפחתי. ההדרכה תינתן על ידי מדריכים שאושרו ע"י הנהלת התוכנית.
התשלום עבור ההדרכה ישולם ישירות למדריך על פי תעריף של 232 ש"ח כולל מע"מ לשעת הדרכה פרטנית.
כל משתלם יחויב בכל שנה ל- 50 שעות הדרכה אקדמית (שעת הדרכה אחת לשבוע). במהלך התוכנית המשתלם יקבל הדרכה משני מדריכים שונים. בחירת המדריך הינה באחריות המשתלם, מתוך היצע מדריכים מומחים של התוכנית (קיימת אפשרות לקבל הדרכה פרטנית ממדריכים העומדים בקריטריונים להדרכה, שאינם מופיעים ברשימה אך יאושרו ע"י הנהלת התוכנית).
במהלך הלימודים יתקיים עם המדריכים קשר רציף, הערכות על עבודת המשתלם תינתנה פעמיים בשנה: בסוף סמסטר א' ובתום השנה האקדמית.  
 
 

נקודות זיכוי לקבלת הכרה במומחיות

הקורסים במסגרת התוכנית יזכו את המשתתפים ב- 8 נקודות זיכוי, כנדרש לקבלת מומחיות, בהתאם להנחיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
למידע לגבי קבלת מומחיות ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לחצו כאן
 
 

הסמכה בטיפול משפחתי וזוגי

התוכנית כוללת את כל הקורסים, הנדרשים לקבלת הסמכה מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.
לאתר האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי לחצו כאן
 
 
 
 
ט.ל.ח 

צרו קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive