תהליך הרישום

תהליך הרישום
תהליך הרישום

שלבי תהליך הרישום:

 1. הרשמה באינטרנט (כולל תשלום דמי רישום*)
 2. ראיון קבלה
 3. הודעת קבלה לתוכנית ודרישה לתשלום המקדמה*
 4. תשלום מקדמה
 5. דרישת תשלום ליתרת שכר הלימוד*
 6. תשלום יתרת שכר הלימוד
* כל התשלומים מתבצעים באינטרנט

 
לצורך הגשת מועמדות ללימודים יש להירשם באמצעות טופס הרישום המקוון (באינטרנט) בלבד.
את הטופס ניתן למצוא:
 
לפני מילוי הטופס מומלץ להכין את  המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים הכוללים פירוט קצר של השכלה ותעסוקה.
 2. העתקים סרוקים של תעודות אקדמיות ומקצועיות.
 3. פרטי כרטיס אשראי לתשלום דמי הרישום בסך 350 ₪.
(בתוכניות מסוימות ייתכן ויהיה צורך לצרף מסמכים נוספים – זאת בהתאם למפורט בטופס המקוון)

אנא שימו לב:
 • ביצוע הליך הרישום הראשוני אינו מהווה אישור קבלה לתוכנית.
 • טיפול בהגשת מועמדות מותנית בתשלום דמי הרישום.
 • יודגש כי דמי הרישום אינם מהווים חלק משכר הלימוד ואינם מוחזרים בכל שלב בתהליך הרישום ומכל סיבה שהיא, למעט במקרה של אי-פתיחת התוכנית על ידי היחידה ללימודי המשך והשתלמויות.
 • עובדי אוניברסיטת ת"א ובני משפחותיהם זכאים לפטור מדמי הרישום עם הצגת אסמכתא מתאימה.
 • לאחר ביצוע הליך הרישום באינטרנט, יישלח במייל אישור הרשמה. במידה והמועמד עומד בתנאי הקבלה לתוכנית (כפי שמפורטים בעמוד התוכנית שבאתר), יקבל המועמד זימון לראיון קבלה אישי או קבוצתי בתוכניות בהן נדרש ראיון קבלה.
 • אישור קבלה לתוכנית יישלח ע"י מתאמת התוכנית בהודעה רשמית במייל. מועמד שהתקבל  יוכל לממש את לימודיו לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד מראש, כפי שמפורט בסעיף "שכר לימוד".  
 • פתיחת שנת הלימודים בכל תוכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים, כך גם לגבי שנים ב' ו- ג' בתוכניות רב שנתיות.

 

תקופות הרישום

 
להלן פירוט תקופות הרישום ללימודים בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020):
 

תוכנית

פתיחת רישום תש"פ

סיום רישום תש"פ **

 פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית

10.2.2019

4.4.2019 
הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית

10.2.2019

4.4.2019 
הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

תוכנית דו-שנתית להכשרת מנחי קבוצות

3.3.2019

30.6.2019 
(אם תתגבש קבוצה קודם לכן, הרישום ייסגר לפני המועד הנ"ל)

שאר התוכניות

5.5.2019

31.7.2019 
​(אם תתגבש קבוצה קודם לכן, הרישום ייסגר לפני המועד הנ"ל)

 
** עקב מספר המקומות המוגבל, ההרשמה בתוקף עד למילוי מכסת המשתתפים בהתאם לנדרש בכל תוכנית. יש לקחת בחשבון כי ההרשמה עשויה להיסגר לפני התאריכים המצוינים בטבלה.
 
 • לאחר קבלת ערכת הרישום יזומנו המועמדים העומדים בקריטריונים לראיון קבלה (אישי/קבוצתי) בהתאם לדרישות כל תוכנית לימודים.
 • המידע והמסמכים שיועברו לצוות היחידה בתהליך הרישום יישמרו בסודיות וישמשו לצורך הליכי קבלה ללימודים בלבד.
 

הרשמה לתוכניות

נהלי היחידה


ט.ל.ח

צרו קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive