קורס EMDR שלב א', שנה"ל תשפ"ד

מוכר לשעות ידע מקצועי (גמול השתלמות) לעובדות ועובדים סוציאליים


ההרשמה לתשפ"ד סגורה

EMDR שלב א
למידע נוסף

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) היא שיטת טיפול אינטגרטיבית המותאמת במיוחד לעבודה לאחר אירועים טראומטיים והומלצה על ידי ארגון הבריאות העולמית להתערבות אקוטית למניעת פוסט טראומה.

בימים אלה, בהם מעגלי הטראומה רחבים והיקפי הצורך בטיפול מותאם ואפקטיבי גדלים, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב נרתם במאמץ להקנות לאנשי המקצוע את הידע והמיומנויות הרלוונטיים. לאור זאת, יפתח בבית הספר קורס בסיסי (שלב א') ללימוד שיטת EMDR. הקורס אושר על ידי עמותת EMDR ישראל. 

 

הקורס יועבר על ידי ד"ר אודי אורן וד"ר קרן מלחי-מינץ, שני מורי EMDR מוסמכים ומהבכירים והמוכרים בארץ כיום. 

 

 

מטרות הקורס

 

הקורס הנוכחי מהווה שלב ראשון מתוך שני שלבים בהכשרה הבסיסית בפסיכותרפיית EMDR.
מטרת הקורס הינה ללמוד את התיאוריה שעומדת בבסיס הגישה, מודל עיבוד המידע האדפטיבי (Adaptive Information Processing Model)  וכן לימוד והתנסות בשימוש בפרוטוקול הבסיסי של ה- EMDR. הקורס עונה על הקריטריונים לתהליך ההכשרה הבסיסי מטעם עמותת EMDR ישראל ואירופה, ומאושר ע"י עמותת EMDR ישראל.

 
 

תוכן הקורס

 

 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) EMDR או בתרגום חופשי - עיבוד מחדש והקהיה שיטתית באמצעות תנועות עיניים, הינה פסיכותרפיה חדשנית ורבת עוצמה. המדובר במודל טיפולי אינטגרטיבי שנחקר רבות והוכח כיעיל ביצירת שינוי והטבה בתסמינים פוסט טראומטיים, וכן במגוון סוגים של מצוקות רגשיות. כאמור, הקורס מתמקד בהיסטוריה של התפתחות פסיכותרפיית EMDR, במודל עיבוד המידע האדפטיבי, תהליכי למידה וזיכרון ובייחוד זיכרונות טראומתיים. כמו כן, הקורס מקנה ידע מעשי ביצירת תוכנית טיפול לעיבוד זיכרונות טראומתיים וכמו גם הידע המעשי של עיבודם באמצעות פרוטוקול ה -EMDR  בן שמונת השלבים.

 
 

קהל היעד ודרישות הקבלה
 

הקורס פתוח לאנשי ונשות מקצוע מוסמכים/ות בתחום בריאות הנפש בעלי תואר שני ממוסדות מוכרים, ובהם: פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וטיפול באמנות - העובדים/ות בהווה עם לפחות 3 פונים/ות בשדה.

*שימו לב לתנאי המקדים בסעיף "חובות ומטלות" בהמשך.

 
 
 
 

אופן הלימוד


 

EMDR שלב א' הינו קורס המורכב מהרצאות, הדגמות והדרכה בקבוצות קטנות, כאשר כל משתתף/ת ימלא תפקידי מטפל/ת ומטופל/ת. הקורס מיועד להעניק ידע וכלים מעשיים שיאפשרו למטפלים/ות להתחיל לשלב את השיטה בעבודתם הקלינית. חשוב לציין שעל מנת להשלים את ההכשרה המלאה ב-EMDR, יש ללמוד גם את שלב ב'.  

 

היקף: הקורס בנוי מארבעה ימי לימודים מרוכזים וכן מארבעה מפגשי הדרכה בזום של 3 שעות אקדמיות כל מפגש. סה"כ: 56 שעות.
 
 
 
מבנה הלימודים: לימודי התיאוריה יתקיימו במליאה בשעות 09:00 עד 13:30 ולאחר הפסקה, יתקיימו לימודי הדרכה בקבוצות קטנות בשעות 14:00 עד 18:00.
 
 
 

מועדי הלימוד


 

הקורס יתקיים (פרונטלית) בבית הספר לעבודה סוציאלית, בין השעות 09:00 עד 18:00 בתאריכים:

 

תאריך

יום

3.4.24

ד'

7.4.24

א'

15.4.24

ב'

16.4.24

ג'

 

 

בנוסף, יתקיימו 4 מפגשי הדרכה בזום  בימי ד' בשעות 16:00 עד 19:00, בתאריכים:
 
תאריך
22.5.24
5.6.24
19.6.24
3.7.24

 

 

 

חובות, מטלות וזכאות לתעודה

 
תנאים לקבלת תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי המשך והשתלמויות ותעודה מטעם איגוד ה-EMDR.
 

 

1. נוכחות:

 

חלה חובת נוכחות מלאה והשתתפות בכל ימי הלימוד - תיאוריה והדרכות קבוצתיות*.

חובה זו הינה תנאי לקבלת הכרה בהסמכת שלב א' ב- EMDR וכן לקבלת אישור על ההכשרה מטעם העמותה המסמיכה, EMDR  ישראל.

לצורך בקרה, דף נוכחות יועבר בתחילתו ובסיומו של כל יום הכשרה.

 

חלה חובת השתתפות ב- 4 מפגשי הדרכה* בני שלוש שעות:
תלמיד אשר יפסיד מפגש או יותר של הדרכה, יוכל להשלים את השעות בתשלום נוסף באמצעות מדריך מוסמך מטעם עמותת EMDR  ישראל, ולהביא אישור על כך במידת הצורך.

רק לאחר השלמת שעות ההדרכה (ובהינתן השתתפות מלאה בכל ימי הלימוד) תונפק תעודת סיום הכשרת שלב א. 
 

 

2. קריאת חומר ביבליוגרפי:

 

כתנאי מקדים לכניסה לקורס, אשר יועבר כסדנה מרוכזת, הסטודנט יקרא שלושה מאמרים אשר מצויים בקובץ הביבליוגרפיה המצורף >>
 

חוברת ההכשרה הרשמית, הנדרשת על-ידי EMDR אירופה במסגרת חובות הקורס, תימסר למשתתפים/ות במפגש הראשון.

 

תעודת סיום הכשרת שלב א׳ תינתן רק לאחר השלמת כלל החובות של השלב.

 
 

 

 

הרשמה ושכר הלימוד
 

שכר הלימוד הינו: 3,500 ₪ (ניתן לחלק ל-5 תשלומים שווים).

התשלום כולל את הלימודים הפרונטליים, את מפגשי ההדרכה בזום ואת עלות הדפסת חוברת ההכשרה הרשמית. 

הערה: לא יתנו הנחות מסוג כלשהו לנרשמים/ות לקורס זה.
 

ההרשמה מתבצעת באמצעות היחידה ללימודי המשך והשתלמויות.

  •   ההרשמה לתשפ"ד סגורה

הגשת המועמדות מותנית בתשלום דמי רישום בסך 200 ש"ח (עמוד לסליקה עצמית יופיע בסיום מילוי הטופס). לתשומת לבך, דמי הרישום לא מוחזרים בשום מצב, גם אם לא מתקבלים ללימודים.

 

 

פירוט תכני הקורס

 
תיאוריה
היסטוריית ההתפתחות של פסיכותרפיית EMDR
מאפיינים של זיכרונות בכלל והזיכרון הטראומתי בפרט
הקשר בין אירועי ילדות טראומתיים לפסיכופתולוגיה ובעיות בריאות בבגרות
מכניזמים של שינוי ומחקרים תומכים בפסיכותרפיית EMDR
מודל עיבוד המידע האדפטיבי. סקירת שמונת שלבי הפרוטוקול
בניית תוכנית טיפול ב- EMDR
 
הדרכה קבוצתית
שלב לקיחת ההיסטוריה ובניית תוכנית טיפול הלכה למעשה
שלב ההכנה לקראת עבודת עיבוד, עם דגש על ויצירת ״מקום בטוח״
 
תיאוריה

 

תהליך ההכנה בעבודת EMDR
משמעות הקשר הטיפולי
הכנות מעשיות ומשמעותן
הסוגים השונים של הגרייה בילטראלית ויעילותן במחקרים
ארבעת ערוצי הזיכרון הטראומתי
שלב ההערכה בעיבוד של זיכרון טראומתי
קוגניציות שליליות וזיהוין
שלב ההקהיה והעיבוד
הדגמה חיה של שימוש בפרוטוקול  
 
הדרכה קבוצתית
תרגול ישיבה והצגת אפשרויות הגרייה הבילטראליות השונות
אימון על יצירת קוגניציות שליליות באמצעות וינייטות
עיבוד זיכרון עבר טראומתי
 
 תיאוריה
לימוד שלב הערכה מחודשת מתוך הפרוטוקול
לימוד טכניקות של הרגעה וויסות ליצירת ייצוב
התמודדות עם אבריאקציות בשלב העיבוד
עבודה עם זיכרונות מזינים (feeder memories)
עבודה עם אמונות חוסמות
 
הדרכה קבוצתית
עיבוד זיכרון הווה
 
תיאוריה

 

משמעותן של משאבים לתהליך הריפוי ולימוד פרוטוקול חיזוק משאב
לימוד פרוטוקול מצבי עתיד
עבודת עיבוד לטראומות אקוטיות, פוביות וכאב
אוכלוסיות מיוחדות
הדגמה חיה לפרוטוקול מצב עתיד
 
הדרכה קבוצתית
חיזוק משאב ועיבוד זיכרון עתיד
הדרכת מקרים - תוך התמקדות בתהליך בחירת מטופלים לעבודת עיבוד של זיכרונות טראומתיים
 
 
 

יצירת קשר

שם פרטי + שם משפחה
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>