המסלול הקליני לטפול בילד ונוער

ראש המסלול - דר' ליאת חממה

התוכנית מיועדת לפתח ולקדם מיומנויות לטפול קליני בקרב עובדים סוציאליים העוסקים בטפול בילדים ובבני נוער. היא כוללת: לימוד תאורטי ופרקטי בעולם התוכן של ילדים, בני נוער, משפחותיהם וסביבתם.

תוכנית הלמודים מתמקדת בשתי גישות טיפוליות: טיפול פסיכודינמי וטיפול התנהגותי-קוגניטיבי.

 

  • במסלול ילד ונוער הלימודים מתקיימים בשני אופני לימוד - עם תזה וללא תזה. תוכנית המסלול פרוסה לאורך שנתיים, כאשר בשנה הראשונה בסמסטר הראשון הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע (שני ורביעי) ומהסמסטר השני תהיה אפשרות ליום לימודים אחד- יום שני.
    בשנה השניה של התוכנית יתקיימו הלימודים, בשני הסמסטרים, ביום שני.

  • כל המתקבלים למסלול זה הם עובדים סוציאליים אשר עובדים בפועל בשירותים המטפלים בילדים ובבני נוער ובמשפחותיהם.

  • בשנת הלימודים השניה - כל הסטודנטים מחויבים בקורס שנתי של פרקטיקום, הכולל תכנון של טיפול באופן שיטתי, במטופלים ממסגרת העבודה או ממסגרת התנדבותית.

בנוסף לקורסי החובה של המסלול , על כל תלמיד לבחור במהלך לימודיו, קורסים מתוך רשימת קורסי הלווין של המסלול (סטודנטים בסדנת תזה איכותנית- 2 קורסים; סטודנטים בסדנת תזה כמותנית- 3 קורסים; סטודנטים במסלול ללא תזה- 3 קורסים). את קורסי הבחירה הנותרים (לתלמידים במסלול ללא תזה) יש לבחור מתוך הקורסים המוצעים במערכת השעות ולפי הדרישות המפורטות בו. את רשימת קורסי הלווין למסלול נא ראו בקישור הבא טבלת קורסי הלווין - מסלול ילד ונוער . נא עיינו במערכת השעות של המסלול מתחת לטבלת תכנית הלימודים. 

 

תכנית לימודים למסלול קליני לטיפול בילד ונוער

שנת לימוד

מסלול עם סדנת תזה כמותית

מסלול עם סדנת תזה איכותנית

 

מסלול ללא תזה

 

שנה א'

הערכת תכניות התערבות (2 ש"ס)

הערכת תכניות התערבות (2 ש"ס)

הערכת תכניות התערבות (2 ש"ס)

 

2 קורסי החובה של המסלול (8 ש"ס)

2 קורסי החובה של המסלול (8 ש"ס)

2 קורסי החובה של המסלול (8 ש"ס)

 

סדנת תיזה א' וב' ( 4 ש"ס)

סדנת תיזה א' וב' (4 ש"ס)

 

 

 

מבוא למחקר איכותני (2 ש"ס)

 

 

 

 

 

שנה ב'

סדנת תיזה ג' (2 ש"ס)

סדנת תיזה ג' (4 ש"ס)

 

 

סטטיסטיקה וניתוח נתונים (2 ש"ס)

 

 

 

פרקטיקום (4 ש"ס)

פרקטיקום (4 ש"ס)

פרקטיקום (4 ש"ס)

 

התבוננות רפלקטיבית (2 ש"ס)

התבוננות רפלקטיבית (2 ש"ס)

התבוננות רפלקטיבית (2 ש"ס)

 

 

 

 

לאורך שנים א'+ב'

3 קורסי לווין (6 ש"ס)

2 קורסי לווין (4 ש"ס)

3 קורסי לווין (6 ש"ס) + 7 קורסי בחירה מתוך קורסי הלוויין או מכלל קורסי הבחירה  (14 ש"ס)

סה"כ

30 ש"ס

30 ש"ס

36 ש"ס

 

מערכת שעות מסלול ילד ונוער

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive