תנאי הרישום והקבלה לתש"ף לתכנית ההשלמות לתואר שני

תנאי הקבלה, זמני הרישום ותאריכי הגשת המסמכים מתעדכנים באתר הרישום של אוניברסיטת תל-אביב. 

המידע המופיע שם מעודכן בכל עת וכולל מידע מעודכן על תנאי הקבלה בהתאם לנרשמים במחזור זה.

 

תנאי קבלה לתכנית ההשלמות לתואר שני באתר הרישום

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive