מערכת שעות - תואר שלישי - תש"ף

לימודי-תואר-שלישי-דוקטורט
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
שלב א' - שנה א'
א' 1110510501 מבחן לפטור בסטטיסטיקה לדוקטורט
אב 1110599901 סדנת דוקטורנטים סדנה ב 16:00-14:00 250 פרופ' סויה רבקה
אחת לשבועיים
א' 1110414801 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 10:00-08:00 125 פרופ' ליכטנטריט רונית
בלימודי תואר שני קורס חובה לכותבי תיזה איכותנית
א' 1110599001 קריאה וכתיבה ביקורתית סדנה ב 12:00-10:00 250 פרופ' סויה רבקה
א' 1110599801 שיטות מחקר כמותיות מתקדמות שיעור ב 14:00-12:00 250 פרופ' בנימיני יעל
א' 1110599701 שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים איכותניים שיעור ב 10:00-08:00 128 פרופ' פלד עינת
לעורכי מחקר איכותני
שלב ב'
1 מתוך 2 הסדנאות (אחת לשבועיים)
אב 1110599902 סדנת דוקטורנטים כמותנית סדנה ב 16:00-14:00 פרופ' סויה רבקה
חדר 250
אב 1110599903 סדנת דוקטורנטים איכותנית סדנה ד 16:00-14:00 250 פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה איכותנית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive