הכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה

ניהול אקדמי: פרופ' יעל גירון

רכזת התוכנית: עו"ס תמי כהן ארואטי

מוזמנים ליצור קשר במייל עם מתאמת התוכנית: אלה רוזנברג 

 

 

הכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה
הכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה
  • על התוכנית
  • שכ"ל והרשמה
  • סילבוס
  • סגל התוכנית
הכשרת עובדים סוציאליים למומחיות בתחום המשפחה - תשע"ט

תוכנית דו-שנתית העומדת בדרישות לקבלת הכרה של 'מומחה בתחום המשפחה', בהתאם לקריטריונים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

 

רקע לתוכנית:

התוכנית החדשנית להכשרת עובדים סוציאליים בתחום המשפחה, הינה ייחודית ומציעה מענה מלא ומותאם לאנשי טיפול, הרוצים להתמחות ולקבל הכרה במומחיות ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מטרת התוכנית להכשיר עובדים סוציאליים, מנהיגים, מומחים בתחום המשפחה, בעלי ידע, הכשרה וניסיון מקצועי שיהיו בעלי סמכות אקדמית ומקצועית בתחום התערבות עם משפחות.

מומחיות בעבודה סוציאלית ניתנת לעובדים סוציאליים, שהוכרו כמומחים באחד מתשעת תחומי המומחיות בעבודה סוציאלית בישראל.

להכרה במומחיות משמעויות מקצועיות וכלכליות באשר מומחיות מייצגת את כישוריו המקצועיים של העובד הסוציאלי בתחום עבודתו המקצועית. בין מאפיינים אלה מודגשים החשיבה האנליטית, יכולת ליצירת והבניית ידע יישומי חדש בתחום המומחיות וכן חשיבה ביקורתית. בנוסף מצופה מהמומחה להדריך ולהפיץ ידע לקהילות מקצועיות בתחום, תוך הסתייעות בטכנולוגיות מידע עדכניות ושמירה על אתיקה ואחריות אישית ומקצועית גבוהה. כל אלה מבהירים את ההגדרה הכוללת של תפיסת מומחה בתחום משפחה ואת הצורך להכיר במומחה כגורם המצטיין בתחום עיסוקו, מעצב ומוביל אמות מידה לאיכות שירות מקצועי גבוהה.

 

מטרות התוכנית:

  1. להציע לבעלי תואר שני בעבודה סוציאלית או בעלי תואר שני, שהוכר על ידי הוועדה הבין מוסדית להכרה בתארים במשרד האוצר תוכנית מלאה לקבלת מומחיות בתחום המשפחה, המוכרת על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  2. לבסס את ההכרה במומחים בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים, כדי לשפר את איכות השירות לקידום רווחתם של פרטים, חברות וקהילות בארץ.

 

היקף התוכנית:

תוכנית דו-שנתית, שני סמסטרים בכל שנה, סה"כ 520 שעות אקדמיות

 

לבוגרי התוכנית קיימת אופציה להירשם לשנה שלישית*, שתכלול סמינר שילווה את כתיבת התלקיט (עבודת הגמר) הנדרש לצורך הכרה במומחיות מטעם משרד העבודה והרווחה. כמו כן השנה השלישית מתוכננת כשנת השלמות למעוניינים בקורסים, הנדרשים לצורך הכרה במטפל משפחתי וזוגי מוסמך מטעם האגודה לטיפול משפחתי וזוגי.

*פתיחת השנה השלישית מותנית במספר המשתתפים.

 

אופן הלימוד:

הרצאות פרונטליות, דיונים כיתתיים, סדנאות, משחק תפקידים (סימולציות) ופרקטיקום.

התוכנית משלבת קורסים תיאורטיים וכן פרקטיקום קבוצת מודרך בקבוצות על עבודת השדה.

 

מטלות:                                                                                                                                                       

השתתפות סדירה וקבועה בשיעורים

השתתפות חובה בסדנאות

הגשת מטלות בסיום הקורסים (בהתאם לדרישת המומחיות)

השלמת 100 שעות הדרכה לאורך שתי שנות התוכנית (50 שעות בשנה). עלות ההדרכה 232 ₪ כולל מע"מ.

 

מועדי הלימוד:

 ימי ג' בין השעות 9:00-16:00 החל מתאריך 6/11/18.

 

דרישות הקבלה לתוכנית:

  1. עובד סוציאלי, שעובד בפועל בתחום משפחה (מחלקות לשירותים חברתיים, תחנות לטיפול משפחתי וייעוץ זוגי, וכדומה).
  2. השכלה: בעל תואר שני בעבודה סוציאלית או בעל תואר שני, שהוכר על ידי הוועדה בין מוסדית להכרה בתארים במשרד האוצר  לחצו כאן לרשימה המלאה
  3. עובד לפחות שלוש שנים בהיקף של חצי משרה לפחות בתחום המשפחה (להכרה במומחיות נדרש ותק של חמש שנים).

 

עבודת השדה והדרכה:

החל מהשנה הראשונה, עבודת השדה  תתבצע  במקומות העבודה/או במסגרת התנדבותית בהן מתקיימת עבודה טיפולית עם משפחות. על כל תלמיד לטפל/להתערב במקביל, עם שתי משפחות לפחות לאורך שתי שנות הלימוד.

 על פי דרישות המומחיות על המשתלם לקבל 160 שעות הדרכה על ידי עו"ס מומחה או בעל מוניטין בתחום. ההדרכה תינתן על ידי מדריכים, שיאושרו או ימונו ע"י הנהלת התוכנית. עבור ההדרכה התלמיד ישלם ישירות למדריך על פי התעריף לשעת הדרכה 232 ש"ח כולל מע"מ.  משך ההדרכה שעה בשבוע (60 דקות). כל משתלם יחויב ב- 50 שעות הדרכה אקדמית (בכל שבוע, כולל במהלך חופשת הסמסטר) בכל שנה הדרכה  תעשה  ע"י  מדריך אחר כך שלאורך התוכנית המשתלם יהיה חשוף לשני מדריכים. האחריות על ההדרכה בשדה הינה על המשתלם, מתוך היצע מדריכים מומחים של התוכנית או לחלופין מדריך שאינו מופיע ברשימה, אך יאושר מראש ע"י התוכנית. המדריכים ישולבו בסגל התוכנית ויתקיים עימם קשר רציף. הערכות על עבודת המשתלם, תינתנה פעמיים בשנה: בסוף סמסטר א' ובתום השנה האקדמית.

 

נקודות זיכוי:

סך כל הקורסים והסדנאות במסגרת התוכנית יזכו את המשתתפים ב-8 נקודות זיכוי, כנדרש לקבלת מומחיות, בהתאם להנחיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

למידע לגבי קבלת מומחיות ממשרד העבודה, הרווח והשירותים החברתיים:

  http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/SocialWorkersRegistration/SocialWorkersExpertise/Pages/SocialWorkersExpertise.aspx

לאתר האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי: http://www.mishpaha.org.il/

פירוט לגבי נקודות הזיכוי:

- שני קורסים סמסטריאליים מזכים בנקודת זיכוי אחת.

- כל  שתי סדנאות תזכינה בנקודת זיכוי נוספת - סך כל הקורסים/סדנאות יזכו את המשתתפים ב-8 נקודות זיכוי, כנדרש לקבלת מומחיות ע"י משרד העבודה והרווחה

- כל משתלם יחויב ללמוד במסגרת התוכנית 16 קורסים סמסטריאליים ו-4 סדנאות.

 

ט.ל.ח 

צרו קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive