מרכז לזכרה של רנטה אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו

אודות המרכז

מרכז לזכרה של רנטה אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו  - הוקם בשנת 1997, בתרומת רנטה ומאריו א. אדלר.
בראש המרכז עומדת כיום פרופ' תמי רונן-רוזנבאום.

 

מטרות המרכז העיקריות

  • לעודד, לפתח, ולקדם מחקר בתחום רווחת הילד.
  •  להוות מסגרת מאחדת לכל חברי סגל בית הספר ותלמידי המחקר שלו, העוסקים בחקר רווחת הילד בעבודה סוציאלית.
  •  לעודד וליזום תכניות מחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הילדים בסיכון.
  • לעודד חילופי מידע ולייצר אמצעים לשיתוף פעולה בין חוקרי הפקולטה לחוקרים מחו"ל.
  • ליצור תקשורת לחילופי ידע בין החוקרים באקדמיה ומחוצה לה.

 

לאתר המרכז >

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive