פרופ' עינת פלד

סגל אקדמי בכיר במנהלת בי"ס לעב סוציאלית
מנהלת בי"ס לעב סוציאלית סגל אקדמי בכיר
פרופ' עינת פלד
טלפון פנימי: 03-6409573
פקס: 03-6409182
משרד: עבודה סוציאלית, 105

מידע כללי

.

קורות חיים

פרופ' פלד היא פרופ' מן המניין בבית הספר לעבודה סוציאלית וחוקרת ביקורתית בתחום המגדר בעבודה סוציאלית. מחקריה וכתיבתה מתמקדים בהבנת האופנים בהם תפיסות חברתיות מגדריות מעצבות התנסויות וזהויות של גברים ונשים במצבי אלימות ושוליות חברתית—בייחוד אלימות במשפחה, אימהות במצבי שוליות, וזנות. הבט מרכזי נוסף בעבודתה המחקרית הוא פיתוח והערכת התערבות בתחומים אלו, בשיתוף עם אנשי המקצוע המעורבים בהן. היא מתמחה במתודולוגיות איכותניות הבנייתיות המאפשרות בחינה מורכבת ומעמיקה של חוויות ותפיסות בהקשרים אישיים, בינאישיים וחברתיים. בשנים האחרונות היא שותפה ומובילה יוזמות שונות להרחבת השיח המחקרי בנושא הזנות והמין בתשלום. מחקריה העכשוויים עוסקים בתהליכים המביאים גברים לשלם על מין ותפיסותיהם את משמעות התשלום, בהבנת ההיעזרות של בני נוער וצעירים בזנות, בסיוע לאנשים בזנות בתקופת הקורונה, בהבנת תפיסותיהם של עובדים בתחום ההתמכרויות ביחס לזנות בקרב מטופליהם ובפיתוח התערבות מיטבית לנשים בזנות סביב הריון ולידה. פרופ' פלד היא ממקימות האגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין וסחר במין

​Publications

~~             BOOKS & MONOGRAPHS

1. Peled, E. & Davis, D. (1995). Groupwork with children of battered women: A practitioner's manual. Newbury Park, CA: Sage. (225 pp.)

Reviewed by: Dale, P. (1996). Child Abuse & Neglect, 20(11), 1141-1142.
  Elton, A. (1996). European Child & Adolescent Psychiatry, 5(1), 54-54.
  Honig, P. (1996). Clinical Child Psychology and Psychiatry, 1(1), 167-168.

2. Peled, E., Jaffe, P. G. & Edleson, J.L. (Eds.). (1995). Ending the cycle of violence: Community responses to children of battered women. Newbury Park, CA: Sage. (306pp.).

Reviewed by: Goddard, C. (1995). Child Abuse Review, 4, 303-305.
Szulc, P. (1995). Harvard Educational Review, 65(2), 341.
Smith, G. (1996). European Child & Adolescent Psychiatry, 5(1), 52-52.
Hanke, P.J. (1997). Criminal Justice Review, 22(1), 106-108.
Sheldrick, C. (1997). Criminal Behaviour and Mental Health, 7(3), 252-253.

3.  Peled, E. & Perel, G. (2006). Mothering in the shadow of violence: A group intervention model for women abused by their partner. Jerusalem: Ashalim. (215 pp.) (Hebrew)

4.  Perel, G. & Peled, E. (2006). Fathering and violence: A group intervention model for men who abuse their partner. Jerusalem: Ashalim. (229 pp.) (Hebrew)

 Reviewed by:  Haj-Yehia, M. (2008). Society & Welfare, 28(4), 493-501. (Hebrew)
5.    Lachover, E., Peled, E. & Komem, M. (Eds.). (2017) Girls and their Bodies: Voice, presence, absence. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press. (292pp). (Hebrew)
 
Reviewed by: Goodkar, O. (2018). Society & Welfare, 37(4), 922-924. (Hebrew)
 Benjamin, O. (2018). Mifgash, 26, 171-174. (Hebrew)
Assan, T.T. (2019). Israeli Sociology, 20(1), 146-148. (Hebrew)

REFEREED ARTICLES  (*Indicates article published with current or former student)

1. Edleson, J.L., Eisikovits, Z., & Peled, E. (1992). A model for analyzing societal responses to women battering: Israel as a case in point. International Social Work, 35, 19-33.
 
2. Peled, E. & Edleson, J.L. (1992). Multiple perspectives on groupwork with children of battered women. Violence and Victims, 7, 327-346.

3. Peled, E. (1993). Children who witness women battering: Concerns and dilemmas in the construction of a social problem. Children and Youth Services Review, 15, 43-52.

4. Peled, E. & Edleson, J.L. (1994). Advocacy for battered women: A national survey. Journal of Family Violence, 9, 285-296.  (No ranking at time of publication; 1997 IF: 0.956, Q2, 9/33 in Family Studies)

5. Peled, E., Spiro S., & Frumer, D. (1996). Homeless youth in Israel: Characteristics of youth who have contacted “Makom Acher.” Society and Welfare, 17, 61-84.  (Hebrew)

6. Peled, E. (1997). The battered women's movement response to children of battered women: A critical analysis. Violence Against Women, 3, 424-446.

7. Peled, E. (1997). Intervention with children of battered women: A review of current literature. Children and Youth Services Review, 19, 277-299.

8. Finzi, R., Peled, E., & Ram, A. (1998). The impact of incest on exposed siblings. Society and Welfare, 18, 269-280. (Hebrew)

9. Peled, E. (1998). The experience of living with violence for preadolescent children of battered women. Youth and Society, 29, 395-430.

10. Peled, E., & Edleson, J.L. (1998). Predicting children’s domestic violence service participation and completion. Research on Social Work Practice, 8, 698-712.

11. Peled, E. & Spiro, S., (1998). Goal Focused Evaluation: Lessons from a study of a shelter for homeless youth. Evaluation, 4 (4), 455-468.

12. Peled, E., & Edleson, J.L. (1999) Barriers to children’s domestic violence counseling: A qualitative study. Families in Society, 88 (6), 578-586.

13. Peled, E., & Salomon, M.* (1999). Women helping women: The meaning of voluntary work on a hotline for battered women. The Journal of Applied Social Sciences, 24, 3-14.   Published also in Hebrew: (2000), Society and Welfare, 20(2), 193-212.

14. Sacks, I.*, & Peled, E. (1999). Are spouses of alcoholic men "codependent"? A critical feminist review of the literature and its implications for practice. Psychology, 8(1), 7-19. (Hebrew)

15. Dekel, R. & Peled, E. (2000) Staff burnout in Israeli battered women’s shelters. Journal of Social Service Research, 26, 65-79.

16. Peled, E. (2000). The parenting of abusive men: Issues and dilemmas. British Journal of Social Work, 30, 25-36.

17. Peled, E., Eisikovits, Z., Enosh, G.*, & Winstock, Z.* (2000). Choice and empowerment for battered women who stay: Towards a constructivist model. Social Work, 45, 9-25.

18. Peled, E., Spiro, S., & Dekel, R. (2002) Where do they go from here? Destinations of youth exiting a shelter. Children and Youth Service Review, 24 (4), 269-285.

19. Peled, E. & Leichtentritt, R. (2002). The ethics of qualitative social work research? Qualitative Social Work: Research and Practice, 1(2), 145-170.

20. Dekel, R. Peled, E., & Spiro, S. (2003). Shelters for runaway youth: A follow-up evaluation. Journal of Adolescence, 26 (2), 201-212.

21. Peled E., Spiro S. E., & Dekel, R. (2005). My home is not my castle: Follow-up of residents of shelters for homeless youth. Child and Adolescent Social Work Journal, 22 (3-4), 257-279.
Published also in Hebrew: (2003), Megamot, 42(2), 263-280.

22. Davidson-Arad, B., Peled, E. & Leichtentritt, R. D. (2008). Representations of fathers and mothers in court petitions for dependent minor status for children at risk. Children and Youth Services Review, 30, 893-907.

23. Peled, E. & Muzicant, A.* (2008). The meaning of home for runaway girls. Journal of Community Psychology. 36(4), 434-451.  
  Published also in Hebrew: (2008), Society and Welfare, 28(4), 383-410.

24. Peled, E. & Sacks, I.* (2008). The self perception of women who live with an alcoholic partner: Dialoging with deviance, strength and self-fulfillment. Family Relations, 57 (3), 390–403.   
Published also in Hebrew: (2005), Society and Welfare, 25(2), 223-248.

25. Perel, G.*, & Peled, E., (2008). The fathering of violent men: Constriction and yearning, Violence Against Women, 14, 457-482.       
Published also in Hebrew: (2005). Society and Welfare, 25(3), 307-340.

26. Peled, E. & Cohavi A.* (2009) The meaning of running away for girls. Child Abuse and Neglect, 33, 739-749.

27. Spiro, E.S., Dekel, R. & Peled, E.. (2009). Dimensions and correlates of client satisfaction: An evaluation of a shelter for runaway and homeless youth. Research on Social Work Practice. 19, 261-270. (IF: .982, Q2, 9/29 in Social Work when accepted).

28. Weiss-Gal, I., Benyamini, Y., Ginzburg, K., Savaya, R. & Peled, E. (2009). Social workers' and service users' perceptions of the causes of poverty. Social Work, 54 (2), 125-133.

29. Weiss-Gal, I. & Peled, E. (2009). Publishing voice: Training social workers in policy practice. British Journal of Social Work, 39 (2), 368-382.        Published also in Hebrew: (2009), Social Security, 79, 85-100..

30. Peled, E. (2010). Doing good in social work research: With or for participants? A commentary on: "The obligation to bring about good in social work research: A new perspective". Qualitative Social Work, 9 (1), 21-26.

31. Peled E., Davidson-Arad, B., & Perel, G.* (2010). The mothering of women abused by their partner: An outcome evaluation of a group intervention. Research on Social Work Practice, 20, 391-402.

32. Peled, E. & Dekel, R. (2010). Excusable deficiency: Staff's perceptions of mothering in shelters for women abused by their partner. Violence Against Women, 16, 1224-1241.

33. Peled, E. & Barak-Gil, I.* (2011). The mothering perceptions of women abused by their partner. Violence Against Women. 17(4), 457-479.

34. Peled, E. & Perel, G.* (2012). Can a structured model for group intervention be responsive to group processes? A proposal. Clinical Social Work. 40(4), 391-400.
 Published also in Hebrew: (2007), Society and Welfare, 27(4), 621-651.

35. Leichtentritt, R.D., Davidson-Arad, B. & Peled, E. (2011). Construction of court petitions in cases of alternative placement of children at risk: Meaning-making strategies social workers use to shape the court decision. American Journal of Orthopsychiatry, 81 (3), 372–381.

36. Levin, L.* & Peled, E. (2011). The Attitude toward Prostitutes and Prostitution Scale: A new tool for measuring public attitudes toward prostitutes and prostitution. Research on Social Work Practice, 21 (5), 582-593.

37. Peled, E., (2011). Abused women who abuse their children: A critical review of the literature, Aggression and Violent Behavior, 16, 325-330.

38. Peled, E., Gavriel Fried, B., & *Katz, N. (2012). "I've fixed things up": Paternal identity of substance-dependent fathers. Family Relations, 61, 893-908.

39. Peled, E. & Levin Rotberg, T.* (2013). The perceptions of child protection officers toward mothering in prostitution. Social Service Review, 89 (1), 40-69.      Published also Hebrew: (2013), Society and Welfare, 33, 445-468.

40. Peled, E., & Parker, A.* (2013). The mothering experiences of sex-trafficked women: Between here and there. American Journal of Orthopsychiatry, 83 (4), 576-587.   Published also in Hebrew (2011). Society and Welfare, 31(1), 29-60.

41. Peled, E. & Lugasi, R.* (2015). How Israeli social workers perceive adolescent girls in prostitution. Child Abuse & Neglect, 42, 20-29.        Published also in Hebrew: (2016), Society and Welfare, 36,91-112.

42. Gavriel-Fried, B., Peled, E., & Ajzenstadt, M. (2015). ”It’s not what you think": Normative identity construction among women diagnosed with a gambling disorder. American Journal of Orthopsychiatry, 85 (2), 159-169.

43. Peled, E., Gueta, K.*, & Sander-Almoznino, N.* (2016). The experience of mothers exposed to domestic abuse of their daughters: “There’s no definition for it”. Violence Against Women, 22 (3), 1577-1596.

44.  Gueta, K.*, Peled, E. & Sander-Almoznino, N.,* (2016). “I used to be an ordinary mom”: The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American Journal of Orthopsychiatry, 86(4), 456-466.

45. Peled, E., & Krigel, K.,* (2016). The path to economic independence among survivors of intimate partner violence: A critical review of the literature and courses for action. Aggression and Violent Behavior, 31, 127-135.        Published also in Hebrew: (2016). Social Security, 99, 63-93.

46. Blat, D.*, &  Peled, E., (2016). Why aren't we seeing mother-daughter incest? A critical review. Society and Welfare, 36, 13-35.  (Hebrew)

47. Sinai Glazer, H.*, & Peled, E., (2017). The perceptions of motherhood among family  social workers in social services departments in Israel. British Journal of Social Work. 47, 1482-1499.
 Published also in Hebrew: (2018), Social Security, 103, 1-20.

48. Tangir, G.*, Cohen, O. & Peled, E., (2017). The construction of maternal identity among non-residential mothers in Israel. Affila: Journal of Women and Social Work, 32(4), 517-530.

49. Birger, L.*, & Peled, E. (2017). Intimate strangers: Eritrean male asylum seekers’ perceptions of marriage and sexuality. Culture, Health & Sexuality, 19(12), 1360-1373.

50. Muzicant, A.*, & Peled, E. (2018). Home visits in social work: From disembodiment to embodied presence. British Journal of Social Work, 48(3), 826-842.

51. Prior, A.*, & Peled, E., (2018). Paying for sex while traveling as tourists: The experience of Israeli men. Journal of Sex Research, 56(4-5), 659-669.

52. Lachover, E., Preis, H.*, & Peled, E. (2019). From research on girls to girlhood studies: Exploring Israeli girlhood studies from an international and historical perspective. European Journal of Women Studies. 26(2), 132-144.

53. Peled, E., Lachover, E., &  Preis, H.*. )2019). Constructions of girls’ bodies in Israeli academic literature: A critical scoping review. Journal of Gender Studies. 25(5), 531-544.

54. Piller, S*, Gibly, J.* & Peled, E. (2019). The value and rationale of gender-specific intervention with at-risk adolescent girls. Child and Family Social Work, 24, 69–76.

55. Peled, E., & Komem, M.* (2020) “A girl’s place is in the home”: Spatial gendered scripts of girls who in narratives of girls who have left or been pushed out of home. Child and Family Social Work, 25(2), 240-247.

56. Sinai-Glazer, H.*, Lipshes-Niv, M.*, & Peled, E. (2020). The construction of maternal identity among Israeli mothers who are welfare clients. Child and Family Social Work, 25, 28-36.

57. Peled, E., Shilo, G., Marton Marom, Y.*, & Eick, U.* (2020). The Attitudes toward Men Who Pay for Sex Scale: Development and preliminary validation. Archives of Sexual Behavior, 49, 3075-3087.

58. Preis, H.*, Shilo, G., & Peled, E. (2020). Health behaviour change among commercially sexually exploited Israeli youth and young adults in a multi-module program. Health and Social Care in the Community. 28(5), 1448-1458.

59. Birger, L.*, & Peled, E. (accepted to publication 8/20). Between crisis and opportunity: Eritrean refugee men in Israel negotiating masculinity. Men and Masculinities.

60. Shilo, G., Preis, H.* & Peled, E. (2021). Gender differences among commercially sexually exploited Israeli youth. Child Abuse Review, 30, 32–47.

61. Prior, A.*, & Peled, E. (2021). Gendered power relations in women-to-men interviews on controversial sexual behavior. International Journal of Social Research Methodology. https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1882193

62. Prior, A.*, & Peled, E. (2021). Identity construction of men who pay women for sex: A Qualitative Meta-Synthesis. Journal of Sex Research. https://doi.org/10.1080/00224499.2021.1905763

63. Shilo, G., Gewirtz-Meydan, A., Peled, E, (2021). Men who pay for sex once, more than once, or not at all: A new typology of behavior and attitudes. The Journal of Sex Research.  https://doi.org/10.1080/00224499.2021.1907527

64. Lahav-Raz, Y., Prior, A., Shilo, G., & Peled, E. (2021). Helping individuals in the sex trade during COVID-19: The perspectives of Israeli aid Organizations. American Journal of Orthopsychiatry. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/ort0000602

65. Eliezer, K.*, & Peled, E. (2021). Intertextual Psychoanalytic-Intersubjective Analysis in Qualitative Research: "Can two walk together, except they be agreed ?" International Journal of Social Research Methodology. https://doi.org/10.1080/13645579.2021.2011118

66. Prior, A.* Shilo, G., & Peled, E. (Accepted to publication). Help-seeking by commercially sexually exploited youth: A Qualitative Meta-Synthesis. Trauma, Violence & Abuse.

Submitted

1. Leffel, S.*, Piler, S.*, & Peled, E. Migration decision-making process of unauthorized asylum seeking women. Journal of Ethnic and Migration Studies. (January, 2020)

2. Tal Hadar, R.*, Peled, E., & Prior, A.* Masculinity and sexual relationships of men who pay for sex: A qualitative typology. The Journal of Sex Research. (June 2021).

 CHAPTERS IN BOOKS

1. Eisikovits, Z., & Peled, E. (1990). More than a method: Qualitative research on spouse abuse. In D. Besharov (Ed.), Research on family violence: Identifying and answering public policy questions (pp. 1-12). Washington, D.C.: American Enterprise Institute.

2. Peled, E. (1996). Refocusing intervention with children of battered women. In J. L. Edleson, & Z. C. Eisikovits (Eds.). The future of intervention with battered women and their families (pp. 125-153). Newbury Park, CA: Sage.

3. Spiro, S., Peled, E., & Dekel, R. (1999). An evaluation of a shelter for runaway youth: Exit modes and destinations. In Y. Wozner, M. Golan & M. Hovav (Eds.), Evaluating success in correction services (pp.229-246). Tel Aviv: Cherikover. (Hebrew)

4. Peled, E. (2001). Ethically sound research on children’s exposure to domestic violence: A proposal. In S. Graham-Bermann & J.L. Edleson (Eds.), Domestic violence in the lives of children: The future of research, intervention and social policy (pp. 111-132). Washington, DC: The American Psychological Association.
 
5. * Levavi, Y. & Peled, E. (2004). The adulthood experience of incest victims: A phenomenological study. In Z. Zeligman, & Z. Solomon, (Eds.). Incest: Characteristics, impact and intervention (pp. 54-81). Tel Aviv: Hakibbutz Hmeuhad. (Hebrew)

6. Peled, E., & Perel, G.* (2007). Duality in practice: A conceptual framework for intervening with abusive men as parents. In J. L. Edleson & O. Williams (Eds.), Parenting of men who batter: New directions for assessment and intervention (pp. 85-101). Oxford: Oxford University Press.

7. Peled E., & Krumer-Nevo, M. (2013). Feminist social work. In M. Hovav, E. Levental & Y. Katan (Eds.). Social work in Israel (pp. 479-505). Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad. (Hebrew)

8. Peled, E., Lachover, E., & Komem, M. (2017). The body of Israeli girls: A critical literature review, In E. Lachover, E. Peled, & M. Komem (Eds.), Girls and their Bodies: Voice, presence, absence (pp. 11-34). Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press. (Hebrew)

9. Komem, M.* & Peled, E. (2017). Does anyone see me? The social watch on girls who ran  away from home. In E. Lachover, E. Peled, & M. Komem (Eds.), Girls and their Bodies: Voice, presence, absence (pp.160-176). Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press. (Hebrew)

EDITED SPECIAL ISSUES

1. Haj-Yahia, M. & Peled, E. (Guest Editors). (2013). Violence against women in the family. Society and Welfare, 33 (2). (370pp).

OTHER PUBLICATIONS

1. Spiro, S., Peled, E. & Dekel, R. (2004). Shelters for homeless youth in Israel: The early years. Tel Aviv: The Bob Shapell School of Social Work and the Interdisciplinary Center for Children and Youth Studies. (108pp)

2. Peled, E. (2009). A book review: "Women abandoned" – by Anat Gur. Society and Welfare, 29(1), 133-136.

3.  Peled, E. (2010). A book review: "Groupwork with children exposed to domestic violence – A manual for social workers" – by Dorit Eldar Avidan, Society and Welfare, 30(2), 333-335.

4. Peled, E. (2013). A book review: "The meaning behind the words: Methodologies of qualitative research- Theory and practice" – by Asher Shkedi. Society and Welfare, 33(4).

5. Peled, E., Shilo, G., Preis, H., & Dotan, R. (2017). Halev 24/7 - A therapeutic and prevention program for sexually exploited children and youth: An evaluation report. Jerusalem: The Ministry of Social Affairs and Social Services. (148pp)

6. Shilo, G.,, Peled, E., & Shamir, H. (2020). Paying for sex, receiving payment for sex and attitudes towards prostitution/sex work policy and the law prohibiting the purchase of sexual services: Data from a survey of the Israeli Jewish population. Tel Aviv University (50pp)

7. Peled, E., Shilo, G., Lahav Raz, Y., & Prior, A. (2021). Helping people in the sex trade during COVID-19: The perspectives of Israeli aid organizations – A research report. The Bob Shapell School of Social Work, Tel Aviv University.

8. Peled, E., Shilo, G., Lahav Raz, Y., Shimei, N., & Prior, A. (2021). Helping people in the sex trade during COVID-19: The perspectives of Israeli people in the sex trade – A research report. The Bob Shapell School of Social Work, Tel Aviv University.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>