פרופ' עינת פלד

מנהלת בי"ס לעב סוציאלית סגל אקדמי בכיר
פרופ' עינת פלד
טלפון פנימי: 03-6407371
פקס: 03-6409182
משרד: עבודה סוציאלית, 226

מידע כללי

פרופ' עינת פלד עוסקת בהיבטים מגדריים בעבודה סוציאלית ומתמחה בשיטות מחקר איכותניות ביקורתיות. באמצעות מחקריה היא שואפת לקדם שיח חברתי ביקורתי ותגובה חברתית הולמת למצבי אלימות במשפחה, אלימות נגד נשים וזנות. זאת באמצעות הבנה של תפיסות, חוויות והבניית זהות של הנשים והגברים המעורבים במצבים אלו, של אנשי המקצוע המסייעים להם ופיתוח והערכת התערבות שיטתית בתחומים הללו. ציר מרכזי נוסף במחקריה הוא הבנת ההצטלבות בין הבניות חברתיות של אימהות ואבהות והתנסותם האישית של אבות ואימהות, בעיקר במצבי הדרה, דיכוי ואלימות.

פרופ' פלד היא יושבת הראש של עמותת רוח נשית לקידום עצמאות כלכלית של נשים נפגעות אלימות.

 

קורות חיים

תחומי מחקר

Areas of teaching

 • Feminist theories for social work practice
 • Domestic violence: Theory, research and practice.
 • Violence against women.
 • Mothering and motherhood: Theoretical critiques.
 • Research paradigms and methods: A user approach.
 • An introduction to qualitative research.
 • Advanced qualitative methodology.

·           

 

 Ressarch Interets

 • Violence against women.
 • Gendered violence.
 • Domestic violence- exposed children, mothering and fathering experiences, systematic development of interventions.
 • Prostitution - social attitudes, societal and professional responses, experiences and perceptions of people involved in prostitution.
 • Girls in distress - runaway and homeless experience.
 • Mothering - experiences in distressful situations, identity construction.
 • Fathering - experiences in distressful situations, identity construction.
 • Qualitative methodologies - ethical aspects.

 

פרסומים נבחרים

 Davidson-Arad, B., Peled, E. & Leichtentritt, R. D. (2008). Representations of fathers and mothers in court petitions for dependent minor status for children at risk. Children and Youth Services Review, 30, 893-907.

 

 Peled, E. & Muzincant, A. (2008). The meaning of home for runaway girls. Journal of Community Psychology. 36(4), 434-451

 

 Perel, G. & Peled, E., (2008). The fathering of violent men: Constriction and yearning, Violence Against Women, 14, 457-482. Also published in Hebrew:

 

 Peled, E. & Cohavi A. (2009) The meaning of running away for girls. Child Abuse and Neglect, 33, 739-749.

 

 Peled E., Davidson-Arad, B., & Perel, G. (2010). The mothering of women abused by their partner: An outcome evaluation of a group intervention. Research on Social Work Practice, 20, 391-402.

 

 Peled, E. & Dekel, R. (2010). Excusable deficiency: Staff's perceptions of mothering in shelters for women abused by their partner. Violence Against Women, 16, 1224-1241.

 

 Peled, E. & Barak-Gil, I. (2011). The mothering perceptions of women abused by their partner. Violence Against Women. 17(4), 457-479.

 

 Leichtentritt, R.D., Davidson-Arad, B. & Peled, E. (2011). Construction of court petitions in cases of alternative placement of children at risk: Meaning-making strategies social workers use to shape the court decision. American Journal of Orthopsychiatry, 81 (3), 372–381.

 

 Levin, L. & Peled, E. (2011). Measuring attitudes toward prostitutes and prostitution: The Attitude toward Prostitutes and Prostitution Scale. Research on Social Work Practice, 21 (5), 582 - 593.

 

 Peled, E., (2011). Abused women who abuse their children: A critical review of the literature, Aggression and Violent Behavior, 16, 325-330.

 

 Peled, E., Gavriel Fried, B., & Katz, N. (2012). "I've fixed things up": Paternal Identity of Drug-Addicted Fathers. Family Relations, 61, 893-908.

 

 Peled, E. & Perel, G. (2012). Can a structured model for group intervention be responsive to group processes? A proposal. Clinical Social Work. 40(4), 391-400.

 

 Peled, E. & Levin Rotberg, T. (2013). The perceptions of child protection officers toward mothering in prostitution. Social Service Review, 89 (1), 40-69.

 

 Peled, E., & Parker, A. (2013). The mothering experiences of sex-trafficked women: Between here and there. American Journal of Orthopsychiatry, 83 (4), 576-587.

 

Peled, E. & Lugasi, R., (2015). How social workers perceive girls in prostitution. Child Abuse & Neglect, 42, 20-29.

 

Gavriel-Fried, B., Peled, E., & Ajzenstadt, M. (2015). ”It’s not what you think”:  Normative identity construction among women diagnosed with a gambling disorder. American Journal of Orthopsychiatry, 85 (2), 159-169.

 

 Peled, E., Gueta, K., & Sander-Almoznino, N. (2016). The experience of mothers exposed to domestic abuse of their daughters: “There’s no definition for it”. Violence Against Women.

 

 Gueta, K., Peled, E. & Sander-Almoznino, N., (2016). “I used to be an ordinary mom”: The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American Journal of Orthopsychiatry. 

 

>> Full Publications List

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive