ועדות של התואר השני

פרופ' רונית ליכטנטריט, ראש התכנית לתואר שני 

הרחב הכל
ועדת הוראה

פרופ' רונית ליכטנטריט- יו"ר

ד"ר בל גבריאל-פריד

ד"ר ליאת חממה

ד"ר גיא שילה

פרופ' קרני גינזבורג

פרופ' עינת פלד

ד"ר כרמית כץ

פרופ' עידית וייס-גל  
 
פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

נציג תלמידים - תואר שני

 

תת-ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.
 

פרופ' רונית ליכטנטריט - יו"ר

ד"ר גיא שילה

ד"ר ליאת חממה

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

תת-ועדת מוסמך לענייני קבלה

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי תואר שני.

 

ד"ר בל גבריאל-פריד -  יו"ר

פרופ' רונית ליכטנטריט

פרופ' קרני גינזבורג

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

אילנה כהן צדק, מזכירת הוועדה

נציגת המרכז למרשם

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive