סגל במסלול מחקרי תשע"ח

שם טלפון      חדר אימייל
סגל במסלול מחקרי 
וייס גל עידית, פרופ', ראשת ביה"ס 03-6409573
03-6409556
115 iditweis@tauex.tau.ac.il

אבו-ריא השאם, ד"ר

03-6409343 233

hisham@post.tau.ac.il

בנימיני יעל , פרופ' 03-6409075 208 benyael@tauex.tau.ac.il

גבריאל-פריד בל, ד"ר

03-6409131 236

bellegav@post.tau.ac.il

belfried@bezeqint.net

גינזבורג קרני, פרופ'

03-6405917 252

karnig@post.tau.ac.il

דודזון-ערד בלהה, פרופ'
(סמ' א' שבתון)

03-6406377 227

bilhah@post.tau.ac.il

חממה ליאת, ד"ר

 

03-6409184 203

hamama@post.tau.ac.il

טרטקובסקי יבגני, ד"ר

03-6409060 204

evgenyt@post.tau.ac.il

etartakov@hotmail.com

כץ כרמית, ד"ר
(שבתון)

 

03-6406366 237

drckatz@gmail.com

לוין  ליה, ד"ר

03-6405916 255 levinlia@post.tau.ac.il

ליכטנטריט רונית, פרופ'

03-6409344 228

ronitl@post.tau.ac.il

סויה ריקי, פרופ'
(
שבתון)
 

03-6405922 254

savaya@post.tau.ac.il

סולומון זהבה, פרופ'

03-6409507 209

solomon@post.tau.ac.il

סולימני-אעידן יפית, ד"ר

03-6406365

238

yafitsoul@gmail.com

פלד עינת, פרופ'

03-6407371 226

Einatp@tauex.tau.ac.il

פלדמן גיא, ד"ר

03-6407928 240

gfeldman05@gmail.com

רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'

03-6409550 206

tamie@post.tau.ac.il

שילה גיא, ד"ר

03-6409517 225

shiloguy@tauex.tau.ac.il

guyshilo.tau@gmail.com

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive