הנהלת בית הספר וראשי תכניות

ראשי תכניות

תפקיד שם/דואל חדר טלפון
ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית פרופ' עידית וייס גל 115 03-6409573
ראש התכנית לתואר ראשון ד"ר ליה לוין 255 036405916
ראש התכנית לתואר שני פרופ' רונית ליכטנטריט 228 03-6409344
ראש התכנית לתלמידי מחקר פרופ' קרני גינזבורג 252 03-6405917
רכזת מינהלתית יעל יוסף 115 03-6409130

 

ראשי וועדות בית הספר

וועדת הוראה תואר ראשון ד"ר ליה לוין 226 036407371
תת-ועדה לענייני תלמידים גב' שרית שי, יו"ר 217 03-6409346
תת-ועדה לענייני קבלה תואר ראשון ד"ר יפית סולימני-אעידן, יו"ר 237 03-6406366
תת-ועדה להכשרה מעשית גב' אילנה זקס, יו"ר 224 03-6409184
ועדת הוראה תואר שני ד"ר ליאת חממה, יו"ר 228 03-6409184
תת ועדה לענייני תלמידים ד"ר ליאת חממה, יו"ר 228 03-6409184
תת-ועדה לענייני קבלה תואר שני ד"ר יבגני טרטקובסקי, יו"ר 203 03-6409060
ועדת תלמידי מחקר פרופ' קרני גינזבורג, יו"ר  252 03-6405917
ועדת הוראה לתוכנית ההשלמות

ד"ר גיא שילה, יו"ר

 225 03-6409517
ועדת אתיקה

ד"ר יבגני טרטקובסקי, יו"ר

 204  03-6409060
ועדה ללימודי המשך והשתלמויות ד"ר נורה קורין-לנגר 215 03-6409345
ועדה להוגנות מגדרית ד"ר גיא שילה, יו"ר 225 03-6409517
ועדת התכנית הבינלאומית פרופ' קרני גינזבורג, יו"ר 236 03-6409131
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive